Sepelvaltimotautikohtauksen hoito

Ohjeistus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueelle sepelvaltimotautikohtauspotilaan riskinarviosta, invasiivisen tutkimuksen tarpeellisuudesta, antitromboottisesta lääkityksestä sekä invasiiviseen hoitoon liittyvistä komplikaatioista ja niiden hoidosta. Ohjeistus sisältää myös ST-noususydäninfarktin hoidon ja ohjeistuksen ICD-luokituksen soveltamisesta sepelvaltimotautikohtauksen lopullisen diagnoosin kirjauksessa.

Tiivistelmä ohjeesta

KAIKILLE ASA 250 mg p.o., tarvittaessa nitraatti, beetasalpaaja, kipulääkitys, sedaatio ja happilisä sekä hemodynamiikan arvio ja hoito kliinisen tilanteen mukaan.

1. Sydäninfarkti ilman ST-nousua (NSTEMI) ja epästabiili angina pectoris

  • Potilas kuljetetaan ensisijaisesti paikalliseen sairaalaan. Sieltä suuren vaaran potilaista konsultoidaan Tays Sydänsairaalan kardiologia ja pyritään ohjaamaan sepelvaltimoiden varjoainekuvaukseen 24 tunnin kuluessa rintakivun alusta.
  • Öisin konsultaatio on aiheen, jos potilas on kardiogeenisessa sokissa tai kipuilee hyvästä lääkehoidosta huolimatta ja EKG:ssa todetaan kivunaikainen iskemia.
  • Sairaalassa aloitetaan ASA ja Klexane 1 mg/kg sc x 2. Klexanea ei aloiteta, jos käytössä on varfariini ja INR on yli 2 tai on käytössä uuden polven antikoagulantti. Iäkkäillä ja munuaisten vajaatoiminnassa Klexane-annosta pienennetään. Muu antitromboottinen lääkitys sovitaan myöhemmin.
  • Varfariinilääkitystä tai suoraa antikoagulanttia ei pääsääntöisesti tauoteta.

2. ST-nousuinfarkti (STEMI)

A. Kun EKG:ssa todetaan ST-nousuinfarkti, toimitetaan EKG Tays Sydänsairaalan kardiologille paikallisesti sovitun käytännön mukaan joko

  1. sähköpostilla (mm. Medtronic, Zoll, Philips) TAI
  2. laittamalla EKG välittömästi Fimlabiin (mm. Tays Acuta, VALS, VAS) TAI
  3. faksaamalla EKG numeroon 03 5653 4008 (www.kardio.fi-palvelu)

B. EKG:n lähettämisen jälkeen otetaan yhteys Tays Sydänsairaalan kardiologiin p. 03 311 69054.

1. Jos hoito on välitön pallolaajennus

annetaan potilaalle Klexane 40 mg i.v., Brilique 180 mg p.o. ja Atosil 25 mg i.m.

Näiden toimenpiteiden jälkeen siirto välittömästi Tays Sydänsairaalan kardiologiseen yksikköön, Finn-Medi 1, Arvo Ylpönkatu 6, 2. krs.

2. Jos hoito on trombolyysi

se toteutetaan tavanomaiseen tapaan erillisen ohjeen mukaisesti.

Liuotushoidon aloittamisen jälkeen potilas siirretään välittömästi Acutan sisätautien ensiapuun, jossa kontrolloidaan hoitotulos 90 min kuluttua liuotushoidon aloittamisesta otetulla EKG:lla. Jos hoito on tehonnut, tapahtuu jatkohoito Tays Sydänsairaalan sydänvalvonnassa (KARA/KARB). Jos EKG:ssa ei ole tapahtunut >50% ST-segmentin resoluutiota, otetaan välittömästi yhteys kardiologiin p. 03 311 69054.

Kaikki muut kardiologiset konsultaatiot virka- ja päivystysaikana