Tays
Ohje terveydenhuollon ammattilaisille

Tupakasta vieroitus

Tupakointi on yleisin estettävissä oleva kuolleisuuden aiheuttaja länsimaissa. Tupakoinnin haitat ilmenevät lähes kaikissa elinjärjestelmissä ja tupakointi on monien sairauksien riskitekijä tai ennustetta pahentava tekijä.

Tupakoinnin lopettamisella voidaan parantaa sairauden hoitovastetta ja taudin ennustetta merkittävästi esimerkiksi keuhkosairauksissa, sydän- ja verisuonisairauksissa, syöpäsairauksissa, infektiosairauksissa, diabeteksessa ja monissa ihosairauksissa. Tupakoinnin lopettaminen 4–6 viikkoa ennen kirurgisia toimenpiteitä nopeuttaa toimenpiteestä toipumista ja vähentää merkittävästi toimenpidekomplikaatioita.

Nikotiiniriippuvuus on useimmille este tupakoinnin lopettamiselle ja he tarvitsevat ammattilaisen apua vieroituksessa. Tupakasta vieroituksesta on Käypä hoito -suositus. Erikoissairaanhoidossa tupakasta vieroitus on sekä terveyden edistämistä että sairauksien hoitoa ja ennalta ehkäisyä.

Savuton sairaala -toimintaohjelma on otettu Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä käyttöön 1.1.2005. Sen mukaan jokaisen potilaan tupakointitottumukset tulisi selvittää ja kirjata ja tarjota vieroitushoitoja potilaan niin halutessa.

Tunnistaminen

Jokaisen potilaan tupakointitottumukset kysytään ja kirjataan. Potilaalta kysytään nykyinen ja aiempi tupakointi, tupakoinnin kesto vuosissa ja tupakointimäärä vuorokaudessa. Tupakoitsijalta kysytään myös lopettamisyritykset ja niiden kesto. Tieto kirjataan myös askivuosissa, joka on savukkeiden määrä/vrk jaettuna 20:llä, tulos kerrotaan tupakointivuosilla.

Interventiomalli

Miten siirtää tieto potilaan mukana kotikuntaan

Potilaan tupakointitottumukset ja annettu ohjauksen sisältö kirjataan epikriisiin ja hoitotyön yhteenvetoon. Potilaan kanssa yhdessä täytetään Tupakasta vieroitus – annettu ohjaus -lomake, jonka potilas saa mukaansa ja vie jatkohoitopaikkaan. Tarvittaessa potilasta ohjataan ottamaan yhteyttä omaan terveyskeskukseen jatkohoidon turvaamiseksi.