Hoitoon pääsy

Sairaalahoito edellyttää lääkärin lähetettä. Lähetteen Taysiin voi saada hoitavalta lääkäriltä terveyskeskuksesta, yksityiseltä lääkäriasemalta tai työterveyshuollosta.

Potilaat hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä. Taysin potilaista 75 prosenttia tarvitsee kiireellistä hoitoa joko välittömästi tai viimeistään neljän viikon kuluessa. Loukkaantuneet tai äkillisesti vakavasti sairastuneet potilaat hoidamme päivystyksessä ilman lähetettä kotikunnasta riippumatta.

Hoitotakuu

Hoitoonpääsyn aikarajat määrittelee terveydenhuoltolaki. Hoidon tarpeen arviointi on erikoissairaanhoidossa aloitettava kolmessa viikossa lähetteen saapumisesta.

Lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on annettava kuudessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoito on aloitettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoito on arvioitu tarpeelliseksi.

Tilastotietoja hoitoonpääsyajoista löytyy talous- ja toimintakatsauksesta.

Valinnanvapaus

Vuoden 2014 alusta meille on voinut hakeutua hoitoon mistä tahansa Suomessa, kun valinnanvapaus on laajentunut terveydenhuoltolain mukaisesti. Valinnanvapaus koskee myös Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluvia Tekonivelsairaala Coxaa ja Tays Sydänsairaalaa. Niihin hoitoon tulevien potilaiden lähete osoitetaan Taysiin tai Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin.

Lue lisää valinnanvapaudesta