Kiireellinen vai kiireetön potilas?

Potilaat tulevat sairaalaan päivystyksenä tai kutsupotilaina, ja he ovat kiireellisen tai kiireettömän hoidon tarpeessa.

Päivystys tarkoittaa hoidon tarpeen arviointia ja hoidon aloittamista yleensä tuntien kuluessa, pääsääntöisesti viimeistään vuorokauden sisällä hoidon tarpeen toteamisesta.

Kutsupotilas kutsutaan hänestä saapuneen lähetteen perustella tutkimuksiin tai hoitoon tiettynä ajankohtana. Terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät kutsupotilaasta myös nimitystä elektiivinen potilas eli valittavissa oleva, ei-päivystyksellinen potilas.

Kiireellisen kutsupotilaan tutkimusten ja hoidon suunnittelu aloitetaan muutamien päivien kuluessa. Hoito aloitetaan viikon tai parin, pääsääntöisesti viimeistään neljän viikon kuluessa tutkimusten valmistumisesta.

Ei-kiireellisen kutsupotilaan eli kiireetöntä hoitoa tarvitsevan hoito tulee lain mukaan aloittaa kuuden kuukauden kuluessa. Poikkeus on lastenpsykiatria, jossa hoito tulee aloittaa kolmen kuukauden kuluessa.