Infektioiden torjunta

Tartuntatautilaki velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköitä torjumaan hoitoon liittyviä infektioita sekä lääkkeille erittäin vastustuskykyisiä mikrobeja. Tartuntatautilain mukaan jokaisen toimintayksikön ja sen johtajan on huolehdittava tartunnan torjunnasta, potilaiden, asiakkaiden ja henkilökunnan tarkoituksenmukaisesta suojauksesta ja sijoittamisesta sekä mikrobilääkkeiden asianmukaisesta käytöstä.

Hoitoon liittyvien infektioiden torjunnalla on keskeinen rooli potilasturvallisuuden edistämisessä. Sairaanhoitopiirin Infektioyksikön asiantuntijat ohjaavat sekä tukevat kuntia ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköitä infektioiden sekä torjunnassa lääkkeille erittäin vastustuskykyisten mikrobien torjunnassa, kehittää infektioiden diagnostiikkaa ja hoitoa sekä auttaa epidemioiden selvittämisessä.

Tämä ohjeisto on luotu auttamaan Tays sairaaloiden ja alueen muita toimijoita infektioiden torjunnassa, diagnostiikassa ja hoidossa sekä tilanteissa, joissa epäillään tai on todettu lääkkeille erittäin vastustuskykyinen mikrobi.

Sisältö

Infektioiden torjuntayksikön yhteystiedot

Infektiotiedotteet ja tartuntatautiraportit