Haavanhoidon aseptiikka

Varaa haavanhoitoon tarvittavat välineet ja sopiva tila
Käytä haavanhoidon aikana suojaimia ja steriilejä tarvikkeita
Huomioi haavatyyppiin liittyvät erityispiirteet
Huolla välineet heti haavanhoidon päätyttyä
 

Varaa haavanhoitoon tarvittavat välineet ja sopiva tila  

Kerää ennen jokaista haavanhoitoa valmiiksi ne tarvikkeet ja välineet, joita kyseisen potilaan haavanhoidossa tarvitaan. Käsittele tarvikkeita desinfioiduin käsin. Käytä haavanhoidossa ainoastaan steriilejä instrumentteja. Tarvikkeiden keräämisessä ja säilyttämisessä voit käyttää apuna instrumenttipöytää, jotta ne pysyvät puhtaina. Mikäli potilaalla on toistuvia haavanhoitoja, voit tarvittaessa säilyttää hänen henkilökohtaisia haavanhoitotarvikkeitaan puhtaassa potilaskohtaisessa kannellisessa laatikossa. Säilytä osastolla käytettävät haavanhoitotarvikkeet kuivissa, pölyttömissä tiloissa ja huomioi niiden viimeinen käyttöpäivämäärä.

Annostele tarvittavat huuhtelu- ja lääkeaineet lääkelasiin, -ruiskuun tai purkkiin tai käytä kertakäyttöpakkausta. Kirjaa avattuihin tuotteisiin avauspäivämäärä ja -aika. Noudata valmistajan antamia ohjeita säilytystavoista ja säilyvyysajoista. Älä yhdistä vajaita pakkauksia keskenään, koska lääkkeiden valmistuserät ja vanhenemisajat voivat erota toisistaan.

Hoida haava sille varatussa tilassa eli haavanhoitohuoneessa tai potilashuoneessa. Älä tee haavanhoitoja pesutiloissa. Varaa tilaan jäteastia sekä särmäisjäteastia, mikäli käytetään teräviä, pistäviä tai viiltäviä tarvikkeita. Laita käytetyt kertakäyttöiset pistävät tai viiltävät tarvikkeet käytön jälkeen suoraan särmäisjäteastiaan.

Annostele ihovoiteet ensin puhtaalle alustalle tai käsineen suojaamalle kädelle ja siitä vasta potilaaseen. Suorassa ihokontaktissa sekä potilaalle että pakkaukseen jäävä voide kontaminoituu helposti. Potilaskohtaiset, päivittäin käytettävät hoitovoiteet voit säilyttää potilashuoneessa.

Takaisin alkuun

Käytä haavanhoidon aikana suojaimia ja steriilejä tarvikkeita

Käytä haavaa hoitaessasi seuraavia suojaimia:

 • suojakäsineet
 • kirurginen suu-nenäsuojus
 • suojatakki tai esiliina

Mikäli potilaan haava ei tarvitse hoitotoimenpiteitä, vaan sidoksen vaihto riittää, voit arvioida suojusten tarvetta tilannekohtaisesti. Pue sidoksiin koskiessasi kuitenkin vähintään suojakäsineet. Käytä kirurgista suu-nenäsuojusta suojaamaan itseäsi haava-alueen roiskeilta sekä haavaa sinusta peräisin olevilta mikrobeilta. Käytä suojatakkia tai esiliinaa suojaamaan työasuasi likaantumiselta.

Poista haavalla olleet sidokset suojakäsineet kädessä. Laita käytetyt sidokset suoraan jätteisiin, riisu suojakäsineet ja desinfioi kädet. Pue haavanhoitoa varten puhtaat suojakäsineet. Vaihda suojakäsineet haavanhoidon aikana siirtyessäsi likaisesta puhtaampaan työvaiheeseen.

Koske haava-alueelle ainoastaan steriileillä käsineillä tai steriileillä instrumenteilla. Avaa steriilit pakkaukset varovasti kontaminoimatta instrumentteja ja varo etteivät ne kontaminoidu ympäristöstä käytön aikana. Steriilin instrumenttipöydän käyttäminen helpottaa aseptista työskentelyä haavanhoitotilanteessa.

Mikäli suihkutat haavaa, vie potilas puhtaaseen suihkutilaan ja aseta haavan kohta siten, että vesi valuu suoraan lattialle (esimerkiksi jalka jakkaralle). Suihkuta haava huolellisesti ohjeiden mukaan. Puhdista suihkutuoli, lattia, saappaat ja muut käytetyt apuvälineet välittömästi suihkutuksen jälkeen 500 ppm kloorilla tai 2 prosenttisella Erisan Oxy+ -laimennoksella. Laita kertakäyttöinen suojaesiliina jätteisiin. Tee haavanhoito potilashuoneessa. Peitä haava-alue suihkutilasta potilashuoneeseen siirtymisen ajaksi.

Takaisin alkuun

Huomioi haavatyyppiin liittyvät erityispiirteet 

Haavan tyyppi

Hoidossa huomioitavia asioita

Puhdas, suljettu leikkaushaava

 • Pidä haava kuivana 24 tuntia leikkauksesta.
 • Vaihda sidokset steriilisti kirurgista suu-nenäsuojaa ja steriilejä käsineitä käyttäen 24 tunnin ajan leikkauksesta.
 • Vaihda sidokset pohjia myöten, mikäli haava vuotaa sidosten läpi.
 • Älä avaa siistiä sidosta haavan tarkastamiseksi tai puhdistamiseksi päivittäin, ellei siihen ole erityistä syytä.

Leikkaushaava, johon on jätetty dreeni tai muu vierasesine

 • Poista vierasesine mahdollisimman pian, koska se lisää infektioriskiä,.
 • Peitä dreeniaukot steriileillä sidoksilla dreenien poiston yhteydessä ja pidä ne peitettyinä, kunnes vuoto dreeniaukoista loppuu.
 • Kysy lupa haavan suihkutukseen lääkäriltä.
 • Ota haavasta bakteeriviljelynäyte, mikäli vierasesine on haavassa yli viikon.

Infektoitunut haava

 • Jos potilaalla on runsaasti erittävä, infektoitunut haava tai abskessi, hoida häntä kosketusvarotoimin kunnes runsas eritys loppuu. Kosketusvarotoimin hoidetaan myös potilas, jonka haavassa on todettu moniresistentti mikrobi, esimerkiksi MRSA.
 • Toteuta haavalle tehtävät aktiiviset toimenpiteet märkäeritteen tai kuolleen kudoksen poistamiseksi hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan
 • Seuraa haavan bakteerikasvua säännöllisesti bakteeriviljelynäytteillä 1–2 viikon välein. Bakteeriviljelynäytteet otetaan puhdistetusta haavasta.
 • MRSA-näyte otetaan puhdistamattomasta haavasta.
 • Tee todetusta haavainfektiosta sairaalainfektioilmoitus SAI-ohjelmaan.

Takaisin alkuun

Huolla välineet heti haavanhoidon päätyttyä

Laita avatut, käyttämättä jääneet sidetarvikkeet jätteisiin. Älä jätä niitä potilashuoneeseen tai vie takaisin puhtaan tavaran joukkoon. Laita käytetyt kertakäyttövälineet, sidostarvikkeet ja muu kontaminoitunut kertakäyttömateriaali jätteisiin.

Vie käytetyt monikäyttöiset välineet huoltohuoneeseen hyvin peitettyinä tai suljetussa astiassa. Desinfioi välineet välittömästi pesukoneessa tai huuhtelu- ja desinfiointikoneessa. Älä jätä niitä pöydille tai muualle odottamaan likaisena. Mikäli et saa välineitä heti koneeseen, laita ne kannelliseen astiaan odottamaan koneen vapautumista. Ellei konetta ole, desinfioi välineet kloori 5000 ppm yksi tunti tai 5 prosenttisella Erisan Oxy+ -laimennoksella 15 minuuttia ennen välinehuoltokeskukseen lähettämistä.

Takaisin alkuun

Haavainfektion ehkäisy -video

Haavanhoidon tarkistuslista (pdf-tiedosto)