Hengitysteiden puhdistaminen ja liman imeminen intuboidulta ja trakeostomoidulta potilaalta

Intubaatioputki ja trakeostomiakanyyli ohittavat hengitysteitä normaalisti mikrobeilta suojaavia rakenteita, joten näiden potilaiden hengitystiet kontaminoituvat helposti mikrobeilla. Tämän vuoksi liman ym. eritteiden imemisessä tulee noudattaa hyvää aseptiikkaa.

Kädet desinfioidaan ja suojakäsineet vaihdetaan ennen ja jälkeen liman imemisen. Samoin toimitaan puhtaan imukatetrin vaihdon yhteydessä. Toimenpiteen tekijä käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta ja tehdaspuhtaita suojakäsineitä.

Hengitysteihin vietävä katetri on aina steriili. Jokaista imemiskertaa varten otetaan uusi katetri. Imemiskerralla tarkoitetaan katetrin viemistä hengitysteihin ja sieltä ulos. Imukatetria ei erikseen kostuteta, sillä se lisää kontaminaatioriskiä.

Imuletkun huuhtelua varten voidaan käyttää tehdaspuhtaassa liuoskupissa tai kertakäyttöastiassa olevaa puhdasta vettä.

Trakeakanyyli ja intubaatioputki vaihdetaan uuteen potilaan tarpeiden mukaan. Määräajoin tapahtuvasta vaihdosta ei ole sääntöä. Trakeakanyylia vaihdettaessa käytetään steriilejä suojakäsineitä ja suu-nenäsuojusta. Trakeakanyylin poistamisen jälkeen trakeostomia-aukko peitetään hyvin steriilillä taitoksella. Haavasiteitä vaihdetaan tarpeen mukaan (vähintään kerran vuorokaudessa), jotta haava-alue pysyy puhtaana ja kuivana. Lisäksi on kiinnitettävä erityistä huomiota kaulan alueen hygieniasta huolehtimiseen.