Hoitoon liittyvän infektion ilmoittaminen

Hoitoon liittyvä infektio

Hoitoon liittyvällä infektiolla tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä annetun hoidon aikana syntynyttä tai alkanutta infektiota. Infektion toteamiseen ei välttämättä tarvita mikrobiologisia löydöksiä, vaan määritelmä voidaan tehdä myös kliinisin perustein.

Infektio katsotaan hoitoon liittyväksi, jos se ilmenee tavallisimmin toisen hoitopäivän (aikaisintaan 48 tunnin kuluttua sisäänotosta) jälkeen. Hoitoon liittyvä infektio voi tulla ilmi myös vasta uloskirjoituksen jälkeen. Leikkausalueen infektio katsotaan hoitoon liittyväksi 30 vuorokauden kuluessa leikkauksesta. Käytännössä kaikki synnyttäjien ja alle 28 vuorokauden ikäisten vastasyntyneiden infektiot katsotaan hoitoon liittyviksi. Hoitoon liittyväksi infektiota ei luokitella, jos se liittyy jo hoitoon tullessa havaittuun komplikaatioon tai infektion pitkittymiseen ilman uutta mikrobilöydöstä. Jos vastasyntyneen infektio osoitetaan istukka teitse saaduksi, sitä ei luokitella hoitoon liittyväksi.

Hoitoon liittyvän infektion ilmoittaminen

Hoitoon liittyvät infektiot ilmoitetaan Taysissa Sairaalan Antibiootti- ja Infektiojärjestelmään (SAI). Ohjelmaan mennään Ariel-palkin Omat-osion kautta. Käyttöoikeudet antaa hygieniahoitaja, hygieniayhdyshenkilö tai osastonhoitaja. Tays sairaaloissa järjestelmän käytössä opastavat hygieniahoitajat.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoitoon liittyviä infektioita seurataan prevalenssitutkimuksilla.

Taysissa käytössä olevat sairaalainfektioluokat

1. Leikkausalueen infektio

Leikkaushaavaan kehittyvä märkäinen infektio tai pitkittynyt haavan hidastuneeseen paranemiseen liittyvä seröösi eritys. Epäselvissä tapauksissa (punoitus ja kipu) tilannetta seurataan. Jos haava paranee ilman märkävuotoa tai aktiivisia toimenpiteitä, kuten haavan avausta, suihkuttamista, mikrobilääkehoitoa yms., se tulkitaan infektoitumattomaksi.

2. Virtsatieinfektio

Potilaalla on infektioon sopivia oireita ja virtsassa on runsaasti leukosyyttejä tai bakteereita tai sieni. Vaikka virtsassa kasvaisi useita eri mikrobeja, infektio ilmoitetaan yhtenä. Selvästi toisistaan erotettavat infektioepisodit rekisteröidään erikseen.

3. Sepsis

Veriviljelypositiivien mikrobilöydös (sepsis, kanyylisepsikset) tai kliininen kuva sopii sepsikseen ja hoidetaan sepsiksenä (kliininen sepsis, neutropeeninen kuume).

4. Keuhkokuume

Yleisoireitten, hengitystieoireitten, laboratoriovastausten ja keuhkokuvan perusteella todetaan tai tiedetään potilaalla olevan keuhkokuume (pneumonia).

5. Muut alemmat keuhkoinfektiot

Bronkiitti, bronkioliitti tai vastaava. Empyema tai keuhkoabsessi, joka voi liittyä toimenpiteeseen.

6. Mahasuolikanavan infektio

Potilaalla esiintyy oksennuksia tai ripulia, jotka ovat todennäköisesti infektion aiheuttamia tai hänellä todetaan muilla keinoilla (endoskopia, viljely) infektio mahasuolikanavassa. Lapsipotilailla esiintyvät virusripulit ilmoitetaan tässä kohdassa, jos oire on alkanut sairaalassa. Intra-abdominaalinen absessi ja peritoniitti liittyvät yleensä toimenpiteeseen. Luokassa "Muu" voidaan ilmoittaa poikkeavia mahasuolikanavan infektioita esimerkiksi CMV- ja sieni-infektioita.

7. Iho- ja pehmytosainfektio

Selluliitti, faskiitti ja niihin verrattavat, jos niitä ei luokitella syväksi haavainfektioksi. Infektio    ilmoitetaan yhtenä riippumatta siitä, montako mikrobilajia on eristetty yhdellä kerralla. Lapsilla esiintyvät impetigo, pemfigus ja napainfektiot ilmoitetaan tässä kohdassa. Kroonisten ihohaavaumien (sääri- ja painehaavat) infektiot ilmoitetaan myös tässä luokassa.

8. Sukuelinten infektio

Tähän kuuluvat sukuelinten infektiot huolimatta siitä, ovatko ne toimenpiteen jälkeisiä tai ei. Edellytyksenä on, että infektio todetaan sairaalassa tai sen arvellaan saaneen alkunsa edellisellä hoitojaksolla (esimerkiksi endometriitti, episiotomian infektio). Tässä kohdassa ilmoitetaan myös mikrobilääkehoidon jälkeiset sukuelinten hiivainfektiot.

9. Luu- ja nivelinfektio

Kaikki postoperatiiviset ja septikemian kautta syntyneet luuston ja nivelten infektiot, myös nivelproteesi-infektiot, riippumatta siitä miten kauan leikkauksesta on kulunut.

10. Sydän- ja verisuoni-infektiot

Tähän kuuluvat sydän- ja verisuonielimistön infektiot riippumatta siitä, ovatko ne postoperatiivisia ja liittyvätkö ne katetreihin, kanyyleihin tai muihin vierasesineisiin (esimerkiksi laskimo- ja valtimoinfektiot, mediastiniitti).

11. Keskushermostoinfektio

Tähän kuuluvat esimerkiksi meningiitti, ventriculiitti, shuntti-infektio ja aivojen ja selkäytimen abscessit.

12. Silmä-, korva-, nenä-, kurkku- ja suuontelon infektiot

Tähän kuuluvat vastasyntyneiden silmäinfektiot (esimerkiksi endoftalmiitti, konjunktiviitti) ja kaikkien potilaiden flunssatyyppiset infektiot (esimerkiksi sinuiitti, välikorvatulehdus, ylähengitystieinfektiot)

13. Muu yleisinfektio

Tässä ryhmässä ilmoitetaan ne infektiot, jotka eivät kuulu mihinkään edellä esitetyistä luokista kuten rokkotaudit, vesirokko, tuhkarokko, herpes-infektio, influenssa ja niin edelleen.