Keskuslaskimokatetrin aseptiikka

Keskuslaskimokanylointiin liittyy huomattavasti suurempi sepsiksen riski kuin perifeerisen suonen kanylointiin. Infektioriskin vuoksi keskuslaskimokatetria käytetään vain erityisindikaatioin, kuten pitkäaikaisessa ravitsemus- ja nestehoidossa, lääkehoidossa, keskuslaskimopaineen mittauksessa ja silloin, kun ilmenee ylipääsemättömiä vaikeuksia perifeeristen laskimoiden käytössä. Keskuslaskimokatetrin käyttötarve arvioidaan päivittäin ja tarpeettomaksi käynyt katetri poistetaan mahdollisimman pian. Infektioriskin pienentämiseksi moniluumenkatetri vaihdetaan yksiluumenkatetriin heti kun se on mahdollista. Ohjeet hoitotaulukkoon kirjaamiseen löydät täältä.

Potilaskertomukseen kirjataan keskuslaskimokatetrin laitto- ja poistopäivä sekä pistokohta. Päivittäin kirjataan katetrin toiminta, pistopaikan ihon kunto ja sidoksiin liittyvät huomiot.

Asettamisessa noudatetaan huolellista aseptiikkaa

Katetrin asettaja suorittaa kirurgisen käsien desinfektion hieromalla alkoholihuuhdetta kolmen minuutin ajan. Keskuslaskimokatetrin laittoon osallistuvat käyttävät steriiliä suojatakkia, steriilejä suojakäsineitä, kirurgista suu-nenäsuojusta ja hiussuojusta. Pistokohdan ihon tulee olla ehjä, eikä siinä saa olla infektion merkkejä, haavaumia eikä ihottumaa. Iho desinfioidaan laajasti pistokohdan ympäriltä alkoholipitoisella 80-prosenttisella desinfektioaineella tai 2-prosenttisella klooriheksidiinialkoholilla. Desinfektioaineen on kuivuttava hyvin iholta ennen liinojen kiinnittämistä ja punktioita. Toimenpidealue peitellään laajasti steriileillä liinoilla, jotta katetri ei kontaminoidu asettamisen aikana ympäristöstä.

Keskuslaskimokatetri kiinnitetään liikkumattomaksi ompelemalla, mielellään kahdella ompeleella. Katetrin kiinnittämisen jälkeen pistopaikan ympäristön iho puhdistetaan ja kuivataan. Katetrin tyvi suojataan steriilillä läpinäkyvällä, puoliläpäisevällä kalvolla, jotta voidaan tarkkailla mahdollisia infektion merkkejä. Keskuslaskimokatetrissa tulee olla aina vähintään kolmitiehana.

Mikäli keskuslaskimokatetri vaihdetaan uuteen infektion tai sen epäilyn vuoksi, käytetään uutta pistopaikkaa.

Keskuslaskimokatetrin kiinnittäminen

Katetrin edestakainen liike pistokohdassa estetään huolellisella kiinnittämisellä. Keskuslaskimokatetri kiinnitetään liikkumattomaksi ompelemalla, mielellään kahdella ompeleella. Katetrin tyvi suojataan läpinäkyvällä, puoliläpäisevällä kalvolla, jotta voidaan tarkkailla mahdollisia infektion merkkejä. Keskuslaskimokatetrissa tulee olla aina vähintään kolmitiehana.

Pistopaikan ihon hoito ja sidosten vaihto tehdään steriilisti

Käsiteltäessä katetrin tyveä ilman peitemateriaalia, käytetään steriilejä suojakäsineitä. Sidokset poistetaan desinfioiduin käsin ja tehdaspuhtaat suojakäsineet kädessä. Sidosten alla olevat eritteet puhdistetaan steriilillä instrumentilla tai steriileillä käsineillä, steriilillä keittosuolaliuoksella ja steriileillä taitoksilla. Puhdistus suoritetaan pistosaukosta poispäin. Iho desinfioidaan alkoholipitoisella 80-prosenttisella desinfektioaineella tai kaksi prosenttisella klooriheksidiinialkoholilla ja annetaan kuivua ennen uusien kiinnitysmateriaalien laittamista. Tarkistetaan myös ympäröivän ihon kunto ja kanyylin kiinnitysompeleet.

Pistopaikan iho pidetään puhtaana ja kuivana. Suojana käytetään ensisijaisesti steriiliä läpinäkyvää kalvoa. Imevää sidosta voidaan käyttää, mikäli potilas hikoilee paljon tai pistopaikka vuotaa. Keskuslaskimokatetrin tyven sidokset vaihdetaan tarpeen mukaan. Läpinäkymättömät sidokset vaihdetaan kuitenkin vähintään kahden päivän välien ja läpinäkyvät viikon välein. Katetrin edestakaista liikettä vältetään katetria käsitellessä.

Suihkussa käynnin ajaksi katetri hanoineen peitetään, kastunut katetri hoidetaan ohjeen mukaan pohjia myöten.

Keskuslaskimokatetrin käyttö

Potilaan nesteensiirtovälineitä käsitellään desinfioiduin käsin, injektioportteja käsiteltäessä käytetään tehdaspuhtaita suojakäsineitä. Kaikki käyttämättömät injektioportit suljetaan steriileillä korkeilla. Infuusiopullon korkki ja injektioportit puhdistetaan ennen käyttöä mekaanisesti hankaamalla 80-prosenttisella alkoholilla vähintään 15 sekunnin ajan ja annetaan kuivua. Puhdistamiseen käytetään joko valmiita kertakäyttöisiä desinfektioainetaitoksia tai taitoksia, jotka kostutetaan kauttaaltaan desinfektioaineella. Venttiilikorkkien käytön yhteydessä desinfektio on erityisen tärkeää, mikäli ei käytetä desinfioitavaa korkkia. Eritteiset tai kontaminoituneet kolmitiehanat vaihdetaan välittömästi puhtaisiin.

Kiinteä nesteensiirtoletkusto kolmitiehanoineen (ei katetri) vaihdetaan noin neljän vuorokauden välein, tarvittaessa useammin. Jos nesteensiirto keskeytetään jostakin syystä ja nesteensiirtoletku irrotetaan, otetaan uusi nesteensiirtoletku uuden infuusion alkaessa.

Verinäytteiden ottoa katetrista ei suositella. Jos katetrista joudutaan ottamaan verinäyte, veri huuhdellaan huolellisesti pois katetrista ja hanasta esimerkiksi fysiologisella keittosuolaliuoksella.

Keskuslaskimokatetrin infektoituminen

Jos ihon pistoskohdassa havaitaan infektion merkkejä tai on muuta syytä epäillä katetrista johtuvaa infektiota, esimerkiksi sepsistä, otetaan bakteerinäytteitä. Näyte otetaan pumpulitikulla katetrin juuresta (Pu-BaktVi2, 3493) ja lähetetään välittömästi bakteerivärjäys- ja viljelytutkimukseen. Näytteen ottamisen jälkeen katetrin pistopaikan iho hoidetaan kuten tavallisesti. Keskuslaskimokatetri-infektiota epäiltäessä tulee ottaa lisäksi vähintään kahdet veriviljelyt (B –BaktVi,1153 ). Veriviljelynäytteiden ottamista keskuslaskimokatetrista ei suositella.

Mikäli katetri päätetään poistaa infektion tai sen epäilyn vuoksi, vedetään katetri ulos alkoholiliuoksen kuivuttua (noin 30 sekuntia) ja kärjestä leikataan noin yhden senttimetrin mittainen pala steriileillä saksilla suoraan verimaljalle tai steriiliin näytepurkkiin bakteeriviljelyä varten (Ca-BaktVi, 4753). Keskuslaskimokatetrin rutiinipoiston yhteydessä näytettä ei oteta.

Poistossa käytetään steriilejä välineitä

Katetri poistetaan desinfioiduin käsin tehdaspuhtaat käsineet kädessä. Käytettyjen välineiden, taitosten ja suojamateriaalien tulee olla steriilejä. Haava pidetään kuivana 24 tuntia katetrin poiston jälkeen.

Muuta erityistä

Jokaisesta havaitusta infektiosta tehdään sairaalainfektioilmoitus.

Oppiportin kurssi keskuslaskimokatetreista.