Pientoimenpiteiden aseptiikka

Tässä ohjeessa pientoimenpiteellä tarkoitetaan toimenpidettä:

 1. jossa rikotaan ihoa, limakalvoja, asetetaan vierasesineitä elimistöön tai kajotaan steriiliin ruumiinosaan
 2. joka tehdään leikkaussalin ulkopuolella 

Pientoimenpiteitä ovat esimerkiksi:

 • likvornäytteen otto, spinaalitilan puudutus
 • keskuslaskimokatetrin tai arteriakatetrin laitto
 • pleurapunktio
 • luomen poisto ja haavan ompelu

Pientoimenpiteissä noudatetaan aseptisia toimintatapoja, joiden avulla pyritään estämään hoitoon liittyviä infektioita. Tavanomaisten varotoimien noudattamisen lisäksi pientoimenpiteissä käytetään suojaimia, joiden tarve vaihtelee pientoimenpiteen mukaan (taulukko).

Steriilin toimenpidealueen luominen

Pientoimenpiteissä toimenpidealue desinfioidaan huolellisesti

Ihon desinfektioon valmistautuminen

 • Varmistetaan, että toimenpidekohta on hyvin esillä ja potilaan asento on hyvä
 • Varataan desinfektiovälineet valmiiksi
  • pesusetti tai pesutaitoksia tai sykeröitä ja kuppi
  • desinfektioaine A12t (80 prosenttinen denaturoitu alkoholi)
  • tehdaspuhtaat käsineet ja pesupihti
  • tarvittaessa kosteussuojaksi esimerkiksi kroonikkovaippa

Toimenpidealueen ihon desinfektio

 • Riittävän laaja desinfektioalue
 • Edetään puhtaasta likaiseen päin oletetun pisto tai viiltopaikan kohdalta ja huomioidaan valumissuunta
 • Ihoalue pyyhitään kolmeen kertaan desinfektioaluetta pienentäen

Desinfektio suoritetaan juuri ennen toimenpidettä. Desinfektioaineen kuivumiseen kuluva aika on sen vaikutusaika. Ihon tulee olla kuiva ennen steriilien liinojen kiinnittämistä ja toimenpiteen aloittamista.

Steriili toimenpidepöytä

Steriili toimenpidepöytä on tarpeen toimenpiteissä, joissa on tarve laskea steriilejä toimenpidevälineitä väliaikaisesti pöydälle.

Steriili liina tai reikäliina

Steriilin liinan tai reikäliinan tarkoituksena on rajata toimenpidealue sekä suojata steriiliä aluetta ulkopuolelta tulevalta mikrobikontaminaatiolta. Steriilien liinojen tai reikäliinan päälle voidaan toimenpiteen aika laskea steriilejä välineitä. Näin saadaan lisää työskentelytilaa.

Steriiliä liinaa käytetään esimerkiksi ison nivelen punktiossa.

Käsien desinfektio

Käsihygienia toteutetaan, kuten tavanomaisissa varotoimissa. Kirurginen käsidesinfektio tehdään ennen toimenpiteitä, joissa on erityisen korkeat hygieniavaatimukset. Tällainen toimenpide on esimerkiksi keskuslaskimokatetrin asettaminen.

Suojaimet pientoimenpiteissä

Suojakäsineet

Tehdaspuhtailla suojakäsineillä estetään ensisijaisesti toimenpiteen tekijän käsien kontaminoituminen potilaan eritteillä ja verellä. Tehdaspuhtaat suojakäsineet eivät ole steriilit ja niitä ei sen vuoksi käytetä steriilille alueelle kohdistuvissa toimenpiteissä.

Steriilit suojakäsineet estävät toimenpidealueen bakteerikontaminaatiota. Niitä käytetään steriilille alueelle kohdistuvissa toimenpiteissä.

Kirurginen suu-nenäsuojus

Kirurginen suu-nenäsuojus estää pisaroiden välityksellä leviäviä infektioita. Toimenpiteissä suu-nenäsuojuksella estetään toimenpiteen tekijän suun mikrobien siirtyminen toimenpidealueelle, sekä suojataan toimenpiteen tekijää roiskeilta. Steriilille alueelle kohdistuvissa toimenpiteissä käytetään kirurgista suu-nenäsuojusta.

Kertakäyttöinen suojatakki tai esiliina

Tehdaspuhdas suojatakki suojaa toimenpiteen tekijää eritteiltä, kuten vereltä.

Steriiliä suojatakkia käytetään toimenpiteissä, joissa on erityisen korkeat hygieniavaatimukset.

Hiussuojus

Hiussuojusta käytetään toimenpiteissä, joissa on erityisen korkeat hygieniavaatimukset.

Yleisimpien pientoimenpiteiden suojainsuositukset

Taulukko. Suojainten käyttö erilaisissa pientoimenpiteissä. Tavanomaiset varotoimet ovat voimassa kaikkien potilaiden kohdalla. Jos potilas yskii tai on muu roiskevaara, käytetään kertakäyttöistä tehdaspuhdasta suojatakkia ja kirurgista suu-nenäsuojainta, vaikka se ei toimenpiteen vuoksi olisi tarpeen.

Toimenpide

Suojainten tarve

Suojakäsineet

steriilit (ss), tehdaspuhtaat (tp)

Kirurginen suu-nenäsuojain

Kertakäyttöinen suojatakki tai esiliina

steriili (ss)

tehdaspuhdas (tp)

Hiussuojus

Steriili toimenpidepöytä

Likvornäytteen otto, spinaali- ja epiduraalianestesia, jossa ei aseteta katetreja

ss

kyllä1

ei

ei

ei

Likvortoimenpiteet, jossa asetetaan katetreja

ss

kyllä1

tarvittaessa ss

ei

kyllä

Luuydinnäytteen otto

ss

kyllä

ei

ei

tarvittaessa

Ison nivelen punktio

ss

kyllä

ei

ei

ei

Ilman yleisanestesiaa tehtävät biopsiat

ss

kyllä

ei

ei

kyllä

Pleurapunktio

ss

kyllä

ei

ei

kyllä

Poskiontelopunktio

tp

kyllä

ei

ei

tarvittaessa

Perifeerisen laskimokatetrin laitto

tp

ei

ei

ei

ei

Keskuslaskimokatetrin laitto

ss

kyllä

ss

kyllä

kyllä

Arteriakatetrin laitto

ss

kyllä

ei

ei

ei

Luomen poisto

ss

kyllä

ei

ei

kyllä

Haavan ompelu

ss

kyllä

tarvittaessa ss tai tp

ei

kyllä

Hengitysteiden imu

tp

kyllä

ei

ei

ei

Virtsarakon katetrointi

ss

ei

ei

ei

ei

 1) kaikilla toimenpiteeseen osallistuvilla.