Toimenpiteiden puhtausluokat ja infektioriskin arviointi


Toimenpiteiden puhtausluokkien yleinen määritelmä 
Erikoisalakohtaisia määritelmiä ja esimerkkejä leikkausten puhtausluokista

Gastroenterologia, urologia, endokrinologia, muu pehmytkudoskirurgia
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
Neurokirurgia
Ortopedia ja traumatologia
Plastiikkakirurgia
Silmätaudit
Suu- ja leukakirurgia
Sydän-, keuhko- ja verisuonikirurgia
Synnytys ja naistentaudit

Infektioriskin arviointi

Toimenpiteiden puhtausluokkien yleinen määritelmä

 1. Puhdas
  Ei infektioita
  Mahasuolikanavaa, virtsateitä tai hengitysteitä ei avata

 1. Puhdas kontaminoitunut
  Ei infektioita
  Mahasuolikanava, virtsatiet tai hengitystiet avataan

 1. Kontaminoitunut
  Rajoittunut infektio leikkausalueella

 1. Likainen
  Levinnyt infektio

Erikoisalakohtaisia määritelmiä ja esimerkkejä leikkausten puhtausluokista

Gastroenterologia, urologia, endokrinologia, muu pehmytkudoskirurgia

 1. Puhdas: Ei infektiota. Maha-, suoli-kanavaa, virtsateitä tai hengitysteitä ei avata
 • Tyräleikkaukset
 • Pernan poisto
 • Laparoskopia
 • Rintarauhasen kirurgia
 • Kilpirauhasen ja lisäkilpirauhasen kirurgia

 1. Puhdas kontaminoitunut: Ei infektiota. Mahasuolikanava, virtsatiet tai hengitystiet avataan
 • Umpilisäkkeen poisto (ei tulehtunut)
 • Elektiivinen sappileikkaus
 • Mahalaukun poisto
 • Suoliresektiot (valmisteltu suoli)
 • Munuaisen ja alempien virtsateiden leikkaukset (ei infektiota)

 1. Kontaminoitunut: Rajoittunut infektio leikkaus-alueella
 • Umpilisäkkeen poisto (tulehtunut)
 • Sappileikkaus (akuutti kolekystiitti, kolangiitti)
 • Suoliston kirurgia (okluusiotilanne, valmistelematon suoli)
 • Urologia infektion vallitessa

 1. Likainen: Levinnyt infektio
 • Umpilisäkkeen poisto (perforoitunut)
 • Muut perforaatioperitoniitit
 • Perforoituneet absessit
 • Penetroivat vatsavammat (yli kuusi tuntia)

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

 1. Puhdas: Ei infektiota. Vain ihoviilto
 • Otoskleroosileikkaukset
 • 8. aivohermoon kohdistuvat leikkaukset
 • Fasiaalihermon dekompressio
 • Korvalehden plastiat
 • Puhtaiden korvalehden kasvainten leikkaukset
 • Kasvojen ihon leikkaukset, joissa limakalvoa ei avata
 • Ulkoiset sylkirauhasleikkaukset
 • Kaulanalueen leikkaukset, joissa limakalvoa ei avata
 • Mediastinoskopia

 1. Puhdas kontaminoitunut: Ei infektiota, työskennellään potentiellisti bakteeri-pitoisella alueella
 • Myringoplastia
 • Kuivan kroonisen korvan kirurgia
 • Septoplastiat
 • Rinoplastiat
 • Rinfymaleikkaukset
 • Laryngomikroskopia
 • Bronkoskopia
 • Esofagoskopia
 • Antroskopia
 • Laryngo(faryng)-ektomia
 • Henkitorven avaus
 • Frontobasaalimurtuma (otsaontelo terve),
 • "Blow-out" -murtuma
 • Transsfenoidaalinen hy-pofysektomia
 • Eritettä sisältävien kaulakystien leikkaukset

 1. Kontaminoitunut: Paikallinen, rajoittunut infektio leikkausalueella
 • Nielu- ja kitarisaleikkaukset
 • Infektoituneiden nenän sivuonteloiden leikkaukset
 • Aktiivisti tulehtuneen kroonisen korvan kirurgia
 • Avoimien kasvomurtumien reponointi

 1. Likainen: Levinnyt infektio
 • Kurkkupaiseen leikkaus akuutissa vaiheessa
 • Akuutti mastoidiitti
 • Komplisoituneen kroonisen korvan kirurgia (aivoabsessi jne.)
 • Komplisoituneen sivuontelotulehduksen leikkaus
 • Kaulan syvien infektioiden ja kaula-kasvoalueen flegmonien avaus

Neurokirurgia

 1. Puhdas: Ei infektiota. Toimenpiteet, joissa nenän tai korvan lokerot eivät avaudu.
 • Aneurysmat
 • Suntit
 • Tuumorit
 • Kaularanka- ja selkärankaleikkaukset

 1. Puhdas kontaminoitunut. Ei infektiota. Toimenpiteet, joissa nenän sivuontelot avattu.
 • Transfenoidaaliset hypofyysievakuaatiot
 • Uusintaleikkaukset alle yksi kuukausi
 • Myelocele
 1. Kontaminoitunut: Rajoittunut infektio leikkausalueella
 • Avohaavat
 • Avomurtumat

 1. Likainen: Infektio leikkausalueella
 • Absessit
 • Embyeemat
 • Infektoituneet haavat

Ortopedia ja traumatologia

 1. Puhdas: Ei infektiota
 • Totaali artroplastia, hemiartroplastia
 • Artrotomia
 • Suljetun murtuman operatiivinen hoito
 • Luunsiirto
 • Jänneleikkaus

 1. Puhdas kontaminoitunut: Ei infektiota, tuore vamma
 • Avomurtuman operatiivinen hoito (alle kuusi tuntia vammasta)
 • Ihorakkulat leikkausalueella
 • Laparo- tai torakotomia monivammapotilaalla

 1. Kontaminoitunut: Rajoittunut infektio leikkaus-alueella
 • Laajat pehmytosaleesiot
 • Varhaiseksidoidut palovammat
 • Tuore penetroiva urogenitaali- tai vatsavamma (alle kuusi tuntia vammasta)
 • Avomurtuma(yli kuusi tuntia vammasta)

 1. Likainen: Todettu infektio leikkausalueella
 • Märkäinen haava
 • Kudosnekroosi
 • Gangreena
 • Penetroiva vatsavamma (yli 6h)
 • Infektoitunut palovamma

Plastiikkakirurgia

 1. Puhdas: Ei infektiota
 • Puhtaat käsivammat
 • Luun siirrot (ei kasvoihin)
 • Jännevammat
 • Synnynnäiset epämuodostumat

 1. Puhdas kontaminoitunut: Ei infektiota, tuore vamma
 • Suun alueella suoritettavat toimenpiteet
 • Kasvojen murtumien operatiivinen hoito
 • Reimplantaatiot alle kuusi tuntia, kasvotuumorit
 • Lymphoedema
 • Arpikorjaukset

 1. Kontaminoitunut: Rajoittunut infektio leikkaus-alueella
 • Infektoitunut haava
 • Varhaisekskidoitu palovamma
 • Kudosnekroosi
 • Reimplantaatiot yli kuusi tuntia
 • Kuiva gangreena

 1. Likainen: Levinnyt infektio
 • Myöhäisekskidoitu palovamma
 • Kostea gangreena

Silmätaudit

 1. Puhdas: Ei merkkejä infektiosta, leikkaus-alue ja iho ovat puhtaita
 • Silmän sisäiset ja ulkoiset leikkaukset, joissa ei bakteerikasvua
 1. Puhdas kontaminoitunut: Ei merkkejä infektiosta, bakteeriviljely positiivinen
 • Esimerkiksi kuten edellä, mutta bakteeriviljely positiivinen
 • Puhdas kyyneltieleikkaus
 • Limakalvon siirto nenästä tai huulesta.

 1. Kontaminoitunut: Rajoittunut, paikallinen infektio leikkausalueella
 • Alle kuuden tunnin ikäinen haava tai ekskoriaatio
 • Kyyneltiesondeeraus.

 1. Likainen: Infektio leikkausalueella
 • Leikkausalueella märkää tai likaa
 • Yli kuuden tunnin ikäinen haava
 • Endoftalmiitti
 • Märkäiset luomi- ja kyyneltieleikkaukset

Suu- ja leukakirurgia

 1. Puhdas: Ei infektiota, puhtaat suun-ulkoiset leikkaukset
 • Suun ulkoiset luuleikkaukset
 • Nivelleikkaukset
 • Ulkoiset sylkirauhasleikkaukset
 • Ekstaoraaliset ortognaattiset korjaukset

 1. Puhdas kontaminoitunut: Ei infektiota. Suussa suoritettavat "puhtaat" leikkaukset
 • Suun sisäiset osteosynteesit
 • Kystaleikkaukset
 • Hampaanpoistot
 • Kasvovammat
 • Sinus max -alueen puhdas kirurgia
 • Intraosaaliplastiat
 • Iho- ja limakalvosiirteet

 1. Kontaminoitunut: Rajoittunut infektio leikkausalueella
 • Sekvesterin poisto
 • Fistelin sulku
 • Pesäkkeellisen hampaan poisto
 • Hampaiden replantaatiot.
 • Inf. sinusoperaatiot
 • Sekundaarinen sinuksen sulku
 • Akuutin perikoroniitin operatiivinen hoito.
 • Kasvojen kontaminoituneet avomurtumat.

 1. Likainen: Levinnyt infektio
 • Abskessin avaus ja sen aiheuttaneen hampaan poisto
 • Kasvojen ja kaulan alueen abskessit

Sydän-, keuhko- ja verisuonikirurgia            

 1. Puhdas: Ei infektiota, hengitysteitä ei avata
 • Elektiivinen sydän- ja verisuonikirurgia
 • Keuhkokystat
 • Mediastinumin tuumorit

 1. Puhdas kontaminoitunut: Ei infektiota, hengitystiet avataan
 • Lobektomia
 • pneumektomia

 1. Kontaminoitunut: Rajoittunut infektio leikkausalueella
 • Keuhkoabsessit
 • Tb-kaverni
 • Trakeostomia
 • Fistelit

 1. Likainen: Levinnyt infektio

 • Infektoitunut verisuoniproteesi
 • Endocarditis lenta (veriviljelypositiivinen)
 • Empyeema
 • Perforoituneet abskessit

Synnytys ja  naistentaudit

 1. Puhdas: Ei infektiota. Vaginaa tai suolta ei avata.
 • Puhdas laparotomia/laparoskopia ovarioon, tuubaan kohdistuvat toimenpiteet
 1. Puhdas kontaminoitunut: Ei infektiota. Suoli, vagina, kohtuontelo tai virtsatiet avataan
 • Puhtaat alatieleikkaukset
 • Umpilisäkkeen poisto (ei tulehtunut)
 • Episiotomia
 • Elektiivinen sektio, jossa lapsivesi tallella
 • Aap.
 • Frakt. abraasio
 • Kohdunpoisto

 1. Kontaminoitunut: Rajoittunut infektio leikkausalueella
 • Pyosalpinx
 • S-O:itis
 • Umpilisäkkeen poisto (tulehtunut)
 • Fistelin korjausleikkaus
 • Sektio, jossa lapsivesi mennyt

 1. Likainen: Levinnyt infektio
 • Diffuusi peritoniitti ja sepsis
 • Absessin aukaisu

Infektioriskin arviointi

Leikkaukseen liittyvää infektioriskiä voidaan arvioida käyttämällä riski-indeksiä, jossa huomioidaan toimenpiteen puhtausluokan lisäksi myös muita infektion syntyyn vaikuttavia tekijöitä. Tavallisimmin käytetään NNIS-riski-indeksiä, jossa potilaalle kertyy pisteitä infektioriskiin vaikuttavista tekijöistä. Näitä ovat ASA-luokka, puhtausluokka, leikkauksen kesto sekä leikkaustapa.

Indeksin pisteytys

Riskitekijä

0 riskipistettä

1 riskipiste

ASA-luokka

1 - 2

3 - 5

Toimenpiteen puhtausluokka

1 - 2

3 - 4

Leikkauksen kesto

alle 75 prosenttia leikkaustyypin keskimääräisestä kestosta

Yli 75 prosenttia leikkaustyypin keskimääräisestä kestosta

Laparoskooppisessa sappi-, maha- ja suolikirurgiassa indeksistä vähennetään 1 piste.

NNIS-indeksin pisteet voidaan laskea vasta leikkauksen jälkeen, joten indeksiä hyödynnetään enimmäkseen tilastoinnissa ja tutkimuksessa. NNIS-indeksin avulla voidaan myös vertailla eri yksiköiden infektiolukuja keskenään.

Toimenpiteiden puhtausluokat ja niiden arviointi -ohje (Pdf)