Virtsarakon katetrointi

Virtsarakon katetrointia joudutaan käyttämään sekä tutkimus- että hoitotoimenpiteenä. Katetrointiin liittyy aina infektioriski. Katetri on vierasesine, joka häiritsee limakalvon normaalia toimintaa. Katetroinnilla ja erityisesti kestokatetrin asettamiselle tulee olla riittävät perustelut eikä aseptiikan vaatimuksista voida tinkiä.

Yli kolme vuorokautta kestävässä katetrihoidossa kestokatetrin tulee olla silikonia, sillä se ärsyttää limakalvoja vähemmän. Kestokatetrin yhteydessä virtsankeräyspussin ja katetrin muodostama kokonaisuus pidetään yhtenäisenä. Katetrin tukkeutuessa tai muusta syystä jouduttaessa vaihtamaan uusi katetri laitetaan uusi puhdas keräyspussi samalla. Katetria käsiteltäessä huomioidaan hyvä käsihygienia.

Taysissa on käytössä nk. katetrointisetti, joka sisältää osan tarvittavista steriileistä välineistä valmiina liinan sisällä. Sitä tilataan välinehuoltokeskuksesta. Potilaalle laitetaan aina steriili katetri.

Infektion ehkäisyyn liittyviä suosituksia

 • Katetroija desinfioi kätensä ennen ja jälkeen toimenpiteen.
 • Potilas tekee ns. tavanomaisen alapesun runsaalla lämpimällä vedellä. Kuivaus on tärkeä. Jos potilas ei itse kykene tähän, suoritetaan huolellinen alapesu lämpimällä suihkulla.
 • Virtsaputken suu ja lähiympäristö pestään steriilejä suojakäsineitä käyttäen esimerkiksi fysiologisella keittosuolaliuoksella ja steriileillä taitoksilla. Pesty alue ei saa kontaminoitua ennen steriilin katetrin laittoa.
 • Virtsaputken suun liukastamiseen voidaan käyttää tähän tarkoitettuja voiteita. Puuduttamiseen käytetään Lidocain-geeliä. Katetri laitetaan steriilillä suonenpuristimella tai steriilein suojakäsinein. Pääsääntönä on, että se millä katetriin kosketaan, on steriili. On huomioitava, että katetri ei kontaminoidu kun se yhdistetään virtsapussiin.
 • Katetrin ballongin täyttämiseen voidaan käyttää joko steriiliä vettä tai keittosuolaa. Silikonikatetrin ballongin täytössä käytetään joko keittosuolaliuosta tai 10-prosenttista glyseroliliuosta, tarkista aina katetrin oma suositus.
 • Kestokatetriksi jäävä katetri kiinnitetään hyvin. Katetrin edestakainen liike edesauttaa infektion syntymistä. Virtsapussia ei saa nostaa potilaan virtsarakon yläpuolelle, koska virtsan takaisinvirtausta potilaan rakkoon ei saa tapahtua.
 • Katetri ja keräyspussi vaihdetaan tarpeen mukaan. Määrättyä vaihtoväliä ei hygieniasyistä ole. Toisilla potilailla katetri voi toimia viikkoja hyvin ja toiselle syntyy vaihtamistarve muutamassa päivässä. Pussi tyhjennetään aina laskuputkesta.
 • Yleisen puhtauden hoitoon kuuluu suositusten mukaan alapesu päivittäin.
 • Katetrin sulkemisesta päättää aina hoitava lääkäri. Ilman perusteltua syytä ei katetria saa sulkea. Virtsan on päästävä esteettä virtaamaan pussiin koko ajan.
 • Katetripotilailta ei suositella otettavaksi virtsaviljelynäytettä rutiinisti. Epäiltäessä infektiota näytteitä otetaan lääkärin määräysten mukaan.
 • Kertakatetrointiin pätee samat hygieniavaatimukset kuin kestokatetrointiin. Kertakatetrointia suositellaan kestokatetroinnin vaihtoehtona pienemmän infektioriskin vuoksi. Käytetään aina hyvätasoista steriiliä kertakatetria.
 • Jos potilas saa infektion, tehdään sairaalainfektioilmoitus.