Rokotukset

  1. Työntekijän perusrokotussuojaan kuuluvat polio-, tetanus- (jäykkäkouristus) ja difteria- (kurkkumätä) rokotukset. Näiden tartuntatautien perusrokotussarja (vähintään kolme annosta) annetaan kansallisen rokotusohjelman mukaan lapsuus- ja nuoruusiässä. Aikuisiässä tehosteet annetaan seuraavasti:

Tetanus- ja difteriarokote:

Poliorokote (IPV): Perussarjaa ei normaalisti tarvitse tehostaa aikuisiällä. Tehostetta suositellaan riskialueille lähteville, sieltä saapuville ja heidän lähipiirilleen.

  1. Tartuntatautilain 1227/2016 48§ edellyttämä MPR-, vesirokko- ja kausi-influenssasuoja

Tuhkarokko-, sikotauti- ja vihurirokkorokote (MPR):

  • Jos työntekijä ei ole sairastanut tuhkarokkoa tai saanut MPR-rokotuksia lainkaan, hänelle annetaan kaksi MPR-rokotetta vähintään kuuden kuukauden, mieluiten 2 - 3 vuoden välein ellei rokotukselle ole kontraindikaatioita (immuunipuutos tai raskaus)
  • Jos työntekijä on saanut vain yhden MPR-rokotteen, täydennetään rokotussuoja toisella MPR-annoksella. Kaksi MPR-rokotusta saaneet tai tuhkarokon sairastaneet eivät tarvitse tehosterokotuksia.

Vesirokkorokote (Varivax®, Varilrix®):

  • Jos potilastyötä tekevä työntekijä ei tiedä sairastaneensa vesirokkoa, annetaan ensisijaisesti kaksi vesirokkorokotusta. Erityistilanteissa voidaan tarkistaa vesirokko-vasta-aineet. Jos ne ovat negatiiviset, eikä rokotukselle on kontraindikaatioita, hänet rokotetaan vesirokkorokotteella (kaksi annosta vähintään kolmen kuukauden välein).
  • Altistustilanteessa annetaan vesirokkorokotus, jos työntekijä ei ole sairastanut vesirokkoa eikä hän ole saanut vesirokkorokotusta. Mikäli rokotukselle on vasta-aihe (immuunipuutos tai raskaus), suositellaan altistustilanteessa rokotuksen sijasta asikloviiriprofylaksiaa.

Kausi-influenssarokotus annetaan vuosittain.

  1. B-hepatiittirokotus (HBVAXPRO®, Engerix-B®)
  • Kolmen rokotteen sarjaa (0, 1, 6 kk) suositellaan työntekijöille, jotka voivat työssään altistua verelle.A+B-hepatiitti-yhdistelmärokote (Twinrix Adult®) annetaan gastroenterologisen vastuualueen, lasten ja aikuisten infektio-osastojen ja infektiopoliklinikan henkilökunnalle kolmen rokotteen sarjana (0, 1, 6 kk).
  • Veritapaturman satuttua annetaan B-hepatiittirokotussarja, jos työntekijää ei ole rokotettu ennaltaehkäisevästi.