Toimintaohje epidemiatilanteessa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä

Tämä ohje on tarkoitettu Tays sairaaloiden, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueen terveyskeskussairaaloiden ja sosiaalihuollon toimintayksiköiden käyttöön tilanteessa, jossa epäillään tai on todettu infektioepidemia.

Infektioepidemian määritelmä ja aiheuttajat

Infektioepidemia on tilanne, jossa tartuntatautitapausten lukumäärä on lisääntynyt odotettua enemmän jonakin ajanjaksona tietyssä väestössä tai tietyllä alueella. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä epidemia voidaan katsoa olevan kyseessä, mikäli tartuntataudin leviämistä tapahtuu. Jos toimintayksikössä todetaan olevan kaksi tapausta, jotka ovat liitettävissä toisiinsa, voidaan se katsoa epidemiatilanteeksi.

Epidemioita voivat aiheuttaa hyvin erilaiset taudinaiheuttajat. Tavallisia epidemian aiheuttajia ovat muun muassa äkillistä oksennus- ja ripulitautia aiheuttava norovirus sekä erilaiset hengitystieinfektiot, kuten influenssa. Sairaaloissa epidemioita voivat aiheuttaa myös moniresistentit bakteerit, kuten MRSA (metisilliinille resistentti Staphylococcus aureus).

Epidemian havaitseminen

Infektioepidemia huomataan useimmiten ensimmäisenä potilaita hoitavalla osastolla. Joissakin tapauksissa epidemia voidaan havaita kliinisen mikrobiologian yksikössä tai infektioyksikössä sairaalainfektioilmoitusten tai muun seurannan johdosta. Sairaalainfektioilmoituksiin perustuva havainto on yleisempi, jos epidemia kehittyy hitaasti ja koskee yhtä aikaa monia osastoja. Sairaalassa ja sosiaalihuollon toimintayksikössä infektioepidemia on aina kiireellisiä toimenpiteitä edellyttävä tilanne. Jo epäily epidemiasta on syy selvitysten käynnistämiseen. Epidemian selvitystyö on tiimityötä. Epidemiatilanteesta pitää tiedottaa yksikön johtoa ja tarvittaessa perustaa työryhmä, joka ryhtyy selvittämään epidemiaa ja koordinoimaan toimenpiteitä.

Toiminta epidemiatilanteessa

 1. Taudinaiheuttajan ja epidemiatilanteen tunnistaminen

Taudinaiheuttajan selvittämiseksi on hyvä ottaa sairastuneista tai mahdollisista tartunnan saaneista mikrobiologisia näytteitä. Apuna epidemiatilanteen hallinnassa voi käyttää erilaisia rivilistoja.

 1. Tavanomaiset varotoimet ovat tartuntojen leviämisen ehkäisyn perusta

Lisätartuntojen välttämiseksi on tärkeää, että tavanomaiset varotoimet toteutuvat hyvin. Erityisesti käsihygienian ja hyvän aseptiikan toteutuksen tärkeyttä on korostettava.

 1. Sairastuneita tai tartunnan saaneita potilaita hoidetaan varotoimiluokan mukaisesti. Tarvittaessa potilaita kohortoidaan, jolloin samaa infektiota sairastavat potilaat hoidetaan samassa potilashuoneessa.
 • tästä taulukosta löydät ohjeet siihen, minkä varotoimiluokan mukaan hoidetaan mitäkin infektiosairautta
 • ohjeet varotoimiluokkiin löytyvät täältä
 • osasta infektiosairauksia on olemassa myös omat ohjeet, ne löytyvät täältä
 1. Siivouksen tehostaminen

 • Infektiotautia sairastavan tai moniresistentin mikrobin kantajan huoneen kosketuspinnat pyyhitään ja wc-tilat pestään kaksi kertaa vuorokaudessa siihen soveltuvalla desinfektioaineella
 • Osaston yleisten tilojen, henkilökunnan kanslian ja kahvihuoneen kosketuspinnat pyyhitään sekä yhteiskäytössä olevat wc-tilat pestään kaksi kertaa vuorokaudessa siihen soveltuvalla desinfektioaineella  

 • Eristyssiivoustaulukosta löytyy sairaalasiivoukseen liittyvät ohjeet.
 • Eristyksen purut tehdään hallitusti huomioiden huoneen siivous ja potilaan peseytyminen.
 1. Tiedottaminen (epidemiatilanteessa)

 • Epidemiasta tiedotetaan potilaan hoitoon osallistuvia terveydenhuollon koulutuksen saaneita työntekijöitä
 • Tarvittaessa tiedotetaan omaisia ja vierailijoita. Toimintayksikön oveen voidaan laittaa tiedote, jossa kerrotaan epidemiasta ja pyydetään vierailijoita olemaan yhteydessä hoitohenkilökuntaan ennen potilas- tai asukashuoneeseen menoa.
 • Tays sairaaloissa epidemiasta ilmoitetaan hygieniahoitajille
 • Terveyskeskussairaaloiden ja asumispalveluyksiköiden epidemioista ilmoitetaan kunnan hygieniahoitajalle, aluehygieniahoitajille tai kunnan tartuntatautihoitajalle tai -lääkärille. Jos epidemian hallintaan saaminen on haastavaa tai epidemia on laaja, tulee aluehygieniahoitajaan olla yhteydessä.
 1. Lisäksi tulee varmistaa, että

 • Huuhteludesinfektiolaite toimii ja se on huollettu. Erityisesti jos kyseessä on vatsatautiepidemia, pitää kone, ja sen käyttöön liittyvät käytännöt, tarkistaa.
 • henkilökunnalla on riittävästi suojaimia saatavilla.
 • hoito- ja tutkimusvälineet huolletaan asianmukaisesti.
 • työntekijät eivät tule sairaana töihin.