Antibioottiopas

Empiirisen mikrobilääkkeen valinta sairaalapotilaalle

Tulostettava Antibioottiopas (PDF)

Tämä opas on tarkoitettu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sairaalalääkäreiden käyttöön. Ohje on tarkoitettu sairaalahoitoa tarvitsevien aikuispotilaiden antibiootin valintaan tilanteissa, joissa infektion taudinaiheuttaja on vielä avoin. Avohoidon antibioottien käytölle on keväällä 2019 tulossa oma valtakunnallinen ohjeensa. Ongelmatilanteissa konsultoidaan infektiolääkäriä.

Sisällysluettelo

Sepsis, kun fokus on epäselvä
Keuhkokuume
Pyelonefriitti / urosepsis
Korva-nenä-kurkkutaudit
Keskushermosto
Vatsan alueen infektio
Clostridium difficile -infektio  
Iho- ja pehmytkudosinfektiot
Diabeetikon jalkainfektio
Infektoitunut puremahaava
Ortopediset infektiot
Peritoneaalidialyysihoitoon liittyvä peritoniitti (PD-peritoniitti)
MRSA
ESBL
Antibioottiallergiat

Huomioitavat asiat ennen antibiootin aloitusta

 1. Pyri määrittämään infektiofokus.

 1. Ota potilaasta infektiofokuksesta riippuen kattavat mikrobiologiset näytteet ennen antibiootin aloitusta (esimerkiksi virtsaviljely, veriviljelyt, bakteeriviljely infektiofokuksesta).

 1. Kysy potilaalta antibioottiallergioista ja tarkista Mirandan riskitiedot.

 1. Tarkista, onko harkitsemallasi antibiootilla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. (Terveysportti; Lääkeinteraktiot ja -haitat)

 1. Suhteuta antibioottivalinta potilaan munuaisfunktioon ja maksatilanteeseen. Käytä Terveysportin ohjeita lääkkeiden annostelusta munuaisten  ja maksan vajaatoiminnassa HUOM! Sepsistilanteessa kuitenkin ensimmäinen beetalaktaamiannos täydellä annostuksella.

 1. Huomioi mahdollinen aikaisempi resistentin bakteerin aiheuttama infektio tai kolonisaatio (esimerkiksi MRSA tai ESBL). Tiedolla voi olla merkitystä antibioottivalintaan.

Empiirisesti aloitetun antibioottihoidon jatko tulee arvioida 2 - 3 päivän kuluessa, jolloin antibiootti voidaan mahdollisesti kohdistaa aiheuttajamikrobiin tai kirjoa voidaan kaventaa diagnoosin selvittyä

 1. Tarkista otettujen mikrobiologisten näytteiden vastaukset ks. Mitä veriviljelylöydös tarkoittaa

 1. Jos kyseessä on infektio, voiko sitä hoitaa aloituslääkettä kapeakirjoisemmalla antibiootilla

 1. Onko kuumeen syynä jokin muu kuin infektio, jolloin antibiootti voidaan lopettaa

 1. Tarvittaessa konsultoi infektiolääkäriä

Sepsis, kun fokus epäselvä

Sepsisepäily, ei neutropeniaa

Fokus tuntematon

Kotisyntyinen

Sairaalasyntyinen

Sepsis, ei välittömästi henkeä uhkaava

Kefuroksiimi
1,5 g x 3 i.v.*

4 vrk sisällä sairaalaantulosta (varhainen infektio): kefuroksiimi 1,5 g x 3 i.v.

Yli 4 vrk sairaalaantulosta (myöhäinen infektio): Kefriaksoni 2 g x 1 i.v. tai piperasilliini-tatsobaktaami 4 g x 3 i.v.*

Kliininen epäily vaikeasta sepsiksestä

Kefuroksiimi
1,5 g x 3 iv*¤

Konsultoi infektiolääkäriä

Neutropeenisen potilaan empiirinen lääkehoito

Ensisijainen hoito

Vaihtoehto

Pelkkä kuume, yleisvointi hyvä

Keftriaksoni
2 g x 1 i.v*

Keuhko-oireissa hoitoon lisätään levofloksasiini 750 mg x 1 po tai moksifloksasiini 400 mg x 1 po

Jos vatsaoireita piperasilliini-tatsobaktaami 4 g x 3 i.v.

Kliininen epäily vaikeasta sepsiksestä

Meropeneemi
1 g x 3 i.v.*

Keuhko-oireissa hoitoon lisätään levofloksasiini 750 mg x 1 po tai moksifloksasiini 400 mg x 1 po

*Huomioi monirestenttien bakteerien mahdollisuus infektion aiheuttajana (MRSA, ESBL)
¤Jos edeltävästi matkailua, sairaalahoitoja tai antibioottikuureja niin harkitaan karbapeneemien käyttöä 
Yli 100 kg painaville harkittava suurempaa annosta: kefuroksiimi 1,5 g x 4 i.v. ja keftriaksoni 2 g x 2 i.v. piperasilliini-tatsobaktaami 4 g x 4 i.v ja meropeneemi 2 g x 3 i.v. 
Konsultoi tarvittaessa infektiolääkäriä. Puhelinnumero 69589, Infektiotakapäivystäjän puhelinnumero 66777.

Keuhkokuume

Kotisyntyinen keuhkokuume

Ensisijainen hoito

Toissijainen hoito

Sairaalahoitoon johtava keuhkokuume

Kefuroksiimi 1,5 g x 3 i.v. tai

hyväkuntoiselle nuorelle, jolla lohkokeuhkokuume eikä muita tauteja:

G-penisilliini 4 milj yks x 6

Levofloksasiini 750 mg x 1 p.o.

tai

moksifloksasiini 400 mg x 1 p.o

Kriittisesti sairas tai tehohoitoon joutuva keuhkokuumepotilas*¤

Kefuroksiimi 1,5 g x 3 i.v. +

levofloksasiini tai moksifloksasiini

Sairaalasyntyinen keuhkokuume

Ensisijainen hoito

Vaihtoehto

Varhainen (< 4 vrk:n osastohoito)¤

Kefuroksiimi 1,5 g x 3  i.v.

Moksifloksasiini 400 mg x 1 p.o.

Myöhäinen (> 4 vrk) tai vaikeaoireinen

Keftriaksoni 2 g x 1 i.v.

Piperasilliini-tatsobaktaami
4 g x 3 i.v.

¤Jos epäillään fekaalista aspiraatiota, lisätään metronidatsoli 400 mg x 3 p.o. tai 500 mg x 3 i.v.
Mykoplasmaa tai keuhkoklamydiaa epäiltäessä beetalaktaamin rinnalle lisätään doksisykliini 100 mg x 2 po 
Muista myös influenssan mahdollisuus! 
* MRSA -kantajilla MRSA katettava alkuhoidossa 
Nämä suositukset eivät koske ventilaattorikeuhkokuumetta eikä neutropeenisen leukemiapotilaan keuhkokuumetta. 
Antibioottiallergiat: Penisilliiniallergiassa piperasilliini-tatsobaktaamin tilalle meropeneemi 1 g x 3 i.v. Kefalosporiiniallergiassa kefuroksiimi + metronidatsoli tilalle meropeneemi 1 g x 3 i.v. 
Yli 100 kg painaville harkittava suurempaa annosta: kefuroksiimi 1,5 g x4 i.v. keftriaksoni 2 g x 2 i.v ja piperasilliini-tatsobaktaami 4 g x 4 i.v 
Konsultoi tarvittaessa infektiolääkäriä. Puhelin 69589, Infektiotakapäivystäjän puhelin 66777 
Linkki Keuhkokuumeen Käypä hoito -suositukseen, jossa hoitosuositukset myös kotona hoidettavaan keuhkokuumeeseen.

Pyelonefriitti / urosepsis

Ensisijainen antibiootti

Vaihtoehtoinen

Pyelonefriitti / urosepsis

Kefuroksiimi
1,5 g x 3 i.v.

Siprofloksasiini 500 mg x 2 p.o. tai levofloksasiini 750 mg x1

Septinen potilas, jolla virtsateiden virtauseste tai vierasesine

Piperasilliini-tatsobaktaami
4 g x 3 i.v. 

ESBL-kantajan pyelonefriitti / urosepsis

Ertapeneemi
1 g x 1 i.v. tai

meropeneemi
1 g x 3 i.v.

Prostatabiopsian jälkeinen pyelonefriitti/urosepsis

Ertapeneemi
1 g x 1 i.v. tai

meropeneemi
1 g x 3 i.v.

Antibioottiallergiat: Penisilliiniallergiassa piperasilliini-tatsobaktaamin tilalle meropeneemi 1 g x 3 i.v. Kefalosporiiniallergiassa kefuroksiimi + metronidatsoli tilalle meropeneemi 1 g x 3 i.v. 
Yli 100 kg painaville harkittava suurempaa annosta: piperasilliini-tatsobaktaami 4 g x 4 i.v, kefuroksiimi 1,5 g x 4 i.v. siprofloksasiini 750 mg x 2po. 
Konsultoi tarvittaessa infektiolääkäriä: Urologia puhelinnumero 64782, Sisätaudit puhelinnumero. 69589, Infektiotakapäivystäjän puhelinnumero 66777 
Linkki virtsatieinfektioiden käypä hoito -suositukseen, josta löytyvät hoitosuositukset myös alemman tason  virtsatieinfektioon.

Korva-nenä-kurkkutaudit

Antibiootti

Huom!

Pansinuiitti

Kefuroksiimi
1,5 g x 3 i.v.

Kefalosporiiniallergiassa:

levofloksasiini 750 mg x 1 p.o.

Bakterielli parotiitti *

Kefuroksiimi
1.5 g x 3 i.v.

+ metronidatsoli 500 mg x 3 iv

Kefalosporiiniallergiassa:

levofloksasiini 750 mg x 1 po. + metronidatsoli

Peritonsillaariabsessi /
suun alueen absessi

G-penisilliini
4 MU x 6 i.v.

+ metronidatsoli 500 mg x 3 i.v.

Penisilliiniallergiassa:

kefuroksiimi + metronidatsoli tai monoterapiana klindamysiini 600 mg x 4 i.v.

Kaulan alueen syvä infektio *

Kefuroksiimi
1,5 g x 3 i.v.

+ metronidatsoli 500 mg x 3 i.v.

Kefalosporiiniallergiassa:

piperasilliini-tatsobaktaami 4 g x 3 i.v.

* MRSA -kantajillaMRSA katettava alkuhoidossa
Yli 100 kg painaville harkitse suurempaa annosta: kefuroksiimi 1,5 g x 4 i.v., piperasilliini-tatsobaktaami 4 g x 4 i.v. 
Konsultoi tarvittaessa infektiolääkäriä puhelinnumero 64782, Infektiotakapäivystäjän puhelinnumero 66777.

Keskushermosto

Akuutti bakteerimeningiitti

Muista! Deksametasoni 0,15 mg/kg x 4 i.v., ensimmäinen annos 15 min ennen antibioottia

Hoito

Huom

Aiemmin terve

Kefriaksoni
2 g x 2 iv.

Mikäli epäillään resistenttiä pneumokokkia (esim. edeltävästi ulkomaan matka tai taudin alku ulkomailla) hoitoon liitetään vankomysiini* 1 g x 2 i.v.

Yli 50-vuotias, alkoholisti tai immuunipuutteinen

Kefriaksoni
2 g x 2 iv ja ampisilliini
2 g x 6 iv

Neurokirurgiset infektiot

Empiirinen hoito

Postoperatiivinen meningiitti / ventrikuliitti

(Hyvä yleisvointi)

Keftriaksoni 2 g x 2 iv. + vankomysiini* 1 g x 2 iv.

Postoperatiivinen meningiitti / ventrikuliitti

(Yleisoireinen, vaikea infektio)

Meropeneemi 2 g x 3 i.v. + vankomysiini* 1 g x 2 i.v.

Aivoabskessi

Keftriaksoni 2 g x 2 i.v. + metronidatsoli 500 mg x 3 i.v.

Akuutti enkefaliitti

Empiirinen hoito

Huom

Asikloviiri 10 mg/kg x 3 i.v. + (usein keftriaksoni 2 g x 2 i.v. kunnes bakteerinäytteet vastattu)

Jos epäillään Mykoplasmaa niin lisätään doksisykliini 100 mg x 2 i.v.

Mikrobiologisen diagnostiikan osalta katso Keskushermostoinfektioiden diagnostiikka 
Antibioottiallergiat: Penisilliiniallergiassa keftriaksoni + ampisilliini tilalle meropeneemi 2 g x 3 i.v. Kefalosporiiniallergiassa keftriaksonin tai keftriakson + ampisilliini tilalle meropeneemi 2 g x 3 i.v.
Yli 90 kg painaville vankomysiinin aloitusannos 1,5 g x 2.
Konsultoi herkästi infektiolääkäriä: Neurologia puhelinnumero 69589, Neurokirurgia puhelinnumero 64782, Infektiotakapäivystäjän puhelinnumero 66777.
*Seurattava seerumin kreatiniinipitoisuutta ja vankomysiinin 0-pitoisuutta 2 - 3 kertaa viikossa (tavoite noin 15 mg/l)

Vatsan alueen infektio

Avohoitoalkuinen

Sairaalasyntyinen

Lievä tai kohtalainen ei-sappitieperäinen vatsan alueen infektio
(esim. perforoitunut  appendisiitti tai muu suoliperforaatio)

Kefuroksiimi
1,5 g x 3 i.v. +

metronidatsoli
500 mg x 3 i.v.

Keftriaksoni 2 g x 1 i.v. +

metronidatsoli
500 mg x 3 i.v.

Lievä tai kohtalainen sappitietulehdus

Kefuroksiimi 1,5 g x 3 i.v.

Piperasilliini-tatsobaktaami 4 g x 3 i.v.

Vaikeat vatsan alueen infektiot: septinen taudinkuva tai potilaan immunosuppressio*

Piperasilliini-tatsobaktaami 4 g x 3 i.v.

Piperasilliini-tatsobaktaami 4 g x 3 i.v.

ESBL-kantajan intra-abdominaalinen infektio

Meropeneemi 1 g x 3 i.v.

Meropeneemi 1 g x 3 i.v.

Infektoitunut haimanekroosi

Kefuroksiimi
1,5 g x 3 i.v. +

metronidatsoli
500 mg x 3 i.v.

Kefuroksiimi 1,5 g x 3 i.v. +

metronidatsoli
500 mg x 3 i.v.

Antibioottiallergiat: Penisilliiniallergiassa piperasilliini-tatsobaktaamin tilalle meropeneemi 1 g x 3 i.v. Kefalosporiiniallergiassa kefuroksiimi+metronidatsoli tai keftriakson+metronidatsoli tilalle meropeneemi 1 g x 3 i.v. 
Yli 100 kg painaville harkittava suurempaa annosta: Piperasilliini-tatsobaktaami 4 g x 4 i.v, kefuroksiimi 1,5 g x 4 i.v. ja keftriaksoni 2 g x 2 i.v. 
*Postoperatiivisessa vaikeassa intra-abdomiaali sepsiksessä katettava hiivainfektiot ja MRSA-kantajilla myös MRSA
Konsultoi tarvittaessa infektiolääkäriä, puhelinnumero 64782, Infektiotakapäivystäjän puhelinnumero  66777.

Clostridium difficile -infektio

Ensisijainen hoito

Vaihtoehto

C.  difficile -ripuli
(ei yleisoireita tai elintoimintojen häiriötä)

Metronidatsoli
400 mg x 3 p.o. 10 vrk:n ajan

Vankomysiini* 125 mg x 4 p.o. 10 vrk:n ajan

Lievässä taudissa voi riittää antibiootin lopetus

Vaikea C. difficile
-tauti

(kuume yli 38, leuk yli 15)

Vankomysiini*
125 mg x 4 p.o.
10–14 vrk:n ajan

Jos p.o. annostelu ei ole mahdollista: vankomysiini i.v. liuos 500 mg x 4 NML tai 500 mg / 100 ml 0.9 % NaCl rektaalisesti ("retention enema") x 4 ja metronidatsoli 500 mg x 3 i.v.

Uusiutuva C. difficile infektio, ensimmäinen relapsi

Vankomysiini*
125 mg x 4 po 10 vrk ajan

Uusiutuva C. difficile infektio, ≥ 2 kertaa uusiutuvassa

Konsultoi infektiolääkäriä: harkitaan ulosteensiirtoa tai muita hoitoja

¤Probioottien tehosta C. difficile infektion estossa ei ole aikuisilla näyttöä, eikä niiden rutiininomaista käyttöä suositella. Immuunipuutteisilla probiootteja ei tule käyttää. 
*P.o. vankomysiini ei imeydy lainkaan systeemikiertoon, sillä ei voi hoitaa samanaikaisesti muita infektioita.

Iho- ja pehmytkudosinfektiot

Empiirinen antibiootti

Ruusu ilman haavaa, abskessia tai märkäeritystä

Penisilliini 4 milj KY x 6 iv.

Haavainfektiot, paise

Kefuroksiimi 1,5 g x 3 iv.*

Nekrotisoiva pehmytkudosinfektio

Meropeneemi 1 g x 3 iv. +
klindamysiini 600 mg x 4 iv.*

Diabeetikon jalkainfektio

Empiirinen antibiootti

Vaihtoehto

Lievä: pinnallinen, ei yleisoireita, eikä osteomyeliittiä. Punoitus haavan reunan ympärillä alle 2 cm

Flukloksasilliini
1 g x 3 p.o

Kefaleksiini 500 mg x 3 p.o.

(MRSA-kantajalla ks. aiempi herkkyys, ensisijaisesti klindamysiini 300 mg x 4 p.o.)

Keskivaikea: haava ulottuu syviin kudoksiin (jänne, luu) ja/tai haavan ympärillä punoitusta yli 2 cm. Kuumetta ja muita yleisoireita voi olla.

Kefuroksiimi
1,5 g x 3 iv.

+ metronidatsoli
500 mg x 3 iv.*

Vaikea: leviää kudoksissa nopeasti, aiheuttaen usein kipua, rakkulointia, sepsisoireita

Piperasilliini-tatsobaktaami
4 g x 3 i.v. *

Infektoitunut puremahaava

Kissan tai koiran purema

Kefuroksiimi 1,5 g x 3 i.v. + metronidatsoli 500 mg x 3 i.v.

Lievissä infektioissa: amoksisilliini-klavulaanihappo 500 mg x 3 po

Ihmisen purema

Piperasilliini-tatsobaktaami
4 g x 3 i.v.

Avohoidossa: moksifloksasiini
400 mg x 1 po

*MRSA-kantajillaMRSA katettava alkuhoidossa, konsultoi tarvittaessa infektiolääkäriä. 
Antibioottiallergiat: Penisilliiniallergiassa piperasilliini-tatsobaktaamin tilalle meropeneemi 1 g x 3 i.v. Kefalosporiiniallergiassa kefuroksiimi + metronidatsoli tilalle meropeneemi 1 g x 3 i.v. 
Yli 100 kg painaville harkittava suurempaa annosta: Piperasilliini-tatsobaktaami 4 g x 4 i.v, kefuroksiimi 1,5 g x 4 i.v. ja meropeneemi 2 g x 3 i.v. 
Konsultoi tarvittaessa infektiolääkäriä, puhelinnumero 69589, Infektiotakapäivystäjän puhelinnumero 66777.

Ortopediset infektiot

HUOM! Septisessä infektiossa antibiootti aloitetaan heti veriviljelyiden oton jälkeen.

Edeltävät näytteet

Empiirinen antibiootti

Purulentti artriitti

Veriviljely x 2, punktionäyte nivelestä: solut, bakt. viljely + värjäys, kiteet

Kefuroksiimi
1,5 g x 3 i.v.*

Akuutti spondylodiskiitti

Veriviljely x 2, nikamabiopsia/abskessin dreneerausnäyte mahdollisuuksien mukaan

Kefuroksiimi
1,5 g x 3 i.v.*

Tekonivelinfektio

(Harkitse, onko välttämätöntä aloittaa antibiootti ennen operatiivista hoitoa)

Veriviljely x 2, punktionäyte nivelestä: solut, bakt. viljely + värjäys

Kefuroksiimi
1,5 g x 3 i.v.*

* MRSA-kantajilla MRSA katettava alkuhoidossa. 
Antibioottiallergiat:Jos anafylaktinen reaktio penisilliinistä tai kefalosporiiniallergia niin kefuroksiimin tilalle klindamysiini 600 mg x 4 i.v. tai septisessä infektiossa meropeneemi 1 g x 3 i.v. 
Yli 100 kg painaville harkittava suurempaa annosta: kefuroksiimi 1,5 g x 4 i.v. 
Konsultoi herkästi infektiolääkäriä, puhelinnumero 66639, Infektiotakapäivystäjän puhelinnumero 66777.

Peritoneaalidialyysihoitoon liittyvä peritoniitti (PD-peritoniitti)

 

Aloitushoito, jos aiheuttajaa ei tiedetä
 

Huom

Aloitusannos: kefuroksiimia 1000 mg, tobramysiiniä 1,7 mg/painokilo ja hepariinia 1000ky PD-liuokseen.

Jatkossa jokaiseen PD-pussiin annostellaan 500 mg kefuroksiimia ja 16 mg tobramysiiniä. Hepariinia lisätään jokaiseen pussiin niin kauan kuin PD-neste on sameaa.

Tutki ennen hoidon aloitusta PD-nesteen solut, leukosyyttien erittely, proteiini, bakteerivärjäys ja viljely Pd-BaktVi (atk 4754). Jos katetrin juuressa on viitteitä infektiosta, pyydä erikseen tavalliset bakteeri- ja sieniviljelyt myös siitä.

Hoito suunnataan viljelyvastausten perusteella.

MRSA

Mitä infektioita MRSA aiheuttaa?

MRSA aiheuttaa samanlaisia infektioita kuin herkkä Staphylococcus aureus

 • Vaikeat yleisinfektiot, sepsis, bakteremia
 • Endokardiitti
 • Haavainfektiot
 • Purulentti artriitti
 • Kirurgiset infektiot
 • Vierasesineinfektiot
 • Osteomyeliitti, spondyliitti
 • Abskessit, märkäpesäkkeet, furunkkelit
 • Sairaalapneumonia, virusinfektion jälkeinen pneumonia

Milloin MRSA huomioidaan empiirisessä suonensisäisessä antibioottivalinnassa?

 • MRSA:n kantajan infektio, jonka on voinut aiheuttaa S. aureus (katso edellä "Mitä infektioita MRSA aiheuttaa?")
 • Potilailla, joilla ei aiemmin ole todettu MRSA:ta, ei yleensä huomioida MRSA:n mahdollisuutta empiirisessä antibioottihoidossa.

Millä antibiootilla MRSA katetaan empiirisessä hoidossa?

 • Vankomysiini 1 g x 2 i.v.
  • käyttö vain i.v. (ei imeydy po)
  • seurattava seerumin kreatiniinipitoisuutta ja vankomysiinin 0-pitoisuutta 2-3 kertaa viikossa (tavoite n. 15 mg/l)
 • Vaihtoehtoinen: daptomysiini, linetsolidi, tigesykliini
  • Konsultoi infektiolääkäriä

Huom! Vankomysiini, daptomysiini ja linetsolidi ovat pelkästään grampositiivisiin bakteereihin vaikuttavia antibiootteja. Jos taudinkuvan perusteella on mahdollista, että potilaalla on gramnegatiivisen bakteerin aiheuttama infektio (mm. virtsatieinfektiot, urosepsikset, gastrokirurgiset infektiot), on hoitoon liitettävä lisäksi gramnegatiivisiin bakteereihin tehoava hoito.

ESBL

ESBL:n riskiryhmät

 • Antibioottien käyttö
 • Korkea ikä
 • Ulkomaanmatkailu
 • Laitoshoitopotilaat

Mitä infektioita ESBL aiheuttaa?

ESBL aiheuttaa samanlaisia infektioita kuin herkkä E. coli tai Klebsiella pneumoniae.

 • Virtsatieinfektiot, pyelonefriitti
 • Vaikeat yleisinfektiot, sepsis, bakteremia
 • Gastrokirurgiset infektiot

Milloin EBSL huomioidaan empiirisessä antibioottivalinnassa?

 • ESBL:n kantajan infektio, jonka on voinut aiheuttaa E. coli tai Klebsiella pneumoniae (katso edellä "Mitä infektioita ESBL aiheuttaa?")
 • Potilailla, joilla ei aiemmin ole todettu ESBL:ää, ei yleensä huomioida ESBL:n mahdollisuutta empiirisessä antibioottihoidossa.

Millä antibiootilla ESBL katetaan empiirisessä suonensisäisessä hoidossa?

 • Meropeneemi 1 g x 3 i.v. tai ertapeneemi 1 g x 1 i.v.

 • Muun kuin karbapeneemin valitsemisesta tulee konsultoida infektiolääkäriä. Tigesykliini voi joskus tulla kyseeseen, mutta sen käyttöä rajoittaa vähäinen virtsahakuisuus ja epävarma teho vaikeissa infektioissa. Piperasilliini-tatsobaktaamia voidaan joskus harkita, jos laboratorio on erikseen vastannut ESBL-kannan piperasilliini-tatsobaktaamille herkäksi.

Antibioottiallergiat

Beetalaktaamiantibiootit (penisilliinit, kefalosporiinit, karbapeneemit) ovat monissa infektioissa teholtaan ylivertaisia ja vaihtoehtoisiin antibiootteihin turvautuminen tutkitusti lisää hoidon haittavaikutuksia ja pidentää sairaalahoitoa.

Penisilliini:

 • Noin kymmenen prosenttia väestöstä ilmoittaa olevansa penisilliinille allerginen
 • Vain noin 5 - 10 prosentilla heistä on allergologisessa tutkimuksessa todennettava penisilliiniallergia

Ristireaktiot:

 • Beetalaktaamiantibioottien välinen ristiallergia on huomattavasti harvinaisempaa kuin aiemmin on arvioitu
 • Penisilliiniallergisella on keskimäärin kolmen prosentin riski saada ristireaktio kefalosporiinista, tämä liittyy lähinnä I polven kefalosporiineihin (kefaleksiini), joilla on samankaltaisuutta penisilliinien R-sivuketjun kanssa
 • Osan II polven kefalosporiineista (kefuroksiimi) sekä III-IV polven kefalosporiinien (keftriaksoni ) ristireaktioriski on häviävän pieni
 • Penisilliiniallergisella noin yhden prosentin riski ristireaktioon karbapeneemeistä (meropeneemi, ertapeneemi).

Milloin tutkimuksiin?

 • Anafylaksia
 • Epäily allergiasta vähintään kolmelle antibioottiryhmälle tai epäily penisilliini- ja kefalosporiiniallergiasta.
 • Jos penisilliini halutaan takaisin käyttöön, mutta on epäilyä vakavasta/keskivaikeasta allergiaoireesta