COVID-19 - Ohje asumispalveluyksiköille

Päivitetty 3.11.2022

COVID-19 -epidemian ennaltaehkäiseminen

Suojainten käyttö
Henkilökunnan suojaaminen tartunnoilta
Yksikön yhteisten tilojen käyttö

Epäily asukkaan COVID-19 -infektiosta

Näytteiden ottaminen

Todettu COVID-19 -infektio asukkaalla

Ensitoimet
Hoitopaikan valinta
Suojautuminen
Huonesijoitus
Liikkuminen 
Hoidossa käytettävät välineet
Siivous ja pyykkihuolto

COVID-19 infektiolle altistuneen asukkaan hoito

Sairastuneen tai altistuneet asukkaan liikkumisen rajoittaminen

Asukkaiden ja läheisten tapaamisten järjestäminen asumispalveluyksiköissä

1. COVID-19 -epidemian ennaltaehkäiseminen

1.1 Suojainten käyttö

 • Noudata huolellisesti tavanomaisia varotoimia ja hyvää käsihygieniaa
 • Käytä asukkaiden hoidossa kirurgista suu-nenäsuojusta ohjeen mukaan
 • Työaikana käytettävän kirurgisen suu-nenäsuojuksen tarkoitus on ehkäistä tartuntoja
 • Kirurgisen suu-nenäsuojuksen sijaan voidaan joissain tilanteissa käyttää pitkää, suun peittävää visiiriä
 • Visiiriä käytettäessä on huomioitava, että se ei suojaa asukasta työntekijästä lähtöisin olevilta pisaroilta yhtä hyvin kuin kirurginen suu-nenäsuojus. Visiiri on alapuolelta avoin, joten se ei sovellu tilanteisiin, joissa työntekijä on lähellä asukasta tai asukkaan yläpuolella. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi vuoteessa olevan asukkaan hoitaminen ja avustaminen
 • Visiiriä voidaan tarvittaessa käyttää esimerkiksi psykiatrisessa hoidossa, kehitysvammahuollossa sekä muistisairaita ja sekavia potilaita hoidettaessa, jos kasvojen näkyminen on välttämätöntä
 • Vaihda kirurginen suu-nenäsuojus heti sen kostuessa tai likaantuessa. Riisu käytetty suojain suoraan jätteisiin. Visiiriä voi käyttää monikäyttöisenä, jolloin se puhdistetaan riisuttaessa.

1.2 Henkilökunnan suojaaminen tartunnoilta

 • Henkilökunnan välisiä tartuntoja voi estää porrastamalla tauot ja noudattamalla hyvää käsihygieniaa ja turvavälejä.

1.3 Yksikön yhteisten tilojen käyttö

 • Yhteisiä tiloja käytettäessä huolehditaan mahdollisimman hyvin turvavälien toteutumisesta
 • Turvavälien lisäksi ruokailuissa ja muissa yhteisissä tapahtumissa huolehditaan asukkaiden hyvästä käsihygieniasta.

Yhteisten saunatilojen käyttö

 • Asukkaat pitävät turvavälit sauna- ja pukutiloissa
 • Sairastuneet ja altistuneet saunotetaan ja pestään siten, että muita asukkaita ei ole samoissa tiloissa samaan aikaan
 • Asukkaiden välissä pyyhitään kosketuspinnat pukuhuoneessa ja pesutiloissa. Lattioita ei tarvitse pestä, ellei lattialla ole eritettä. Niiden pintojen pyyhkiminen riittää, joita kosketaan käsin. Saunan kuumuudessa koronavirus tuhoutuu nopeasti, joten saunan puolella ei tarvita koronaviruksen vuoksi ylimääräisiä siivoustoimia. Jos pinnoille tulee eritteitä, ne poistetaan ohjeen mukaisesti myös löylytiloista
 • Saunassa ja peseytymisessä avustavan työntekijän on käytettävä saunatiloissakin kirurgista suunenäsuojusta, vaikka se kostuisi ja tuntuisi hankalalta pitää. Suu-nenäsuojus vaihdetaan tarvittaessa useammin, jos kostuminen muodostuu ongelmaksi.

2. Epäily asukkaan COVID-19 -infektiosta

 • Kaikkien asukkaiden COVID-19 -infektioon sopivien oireiden ilmaantumista seurataan
 • COVID-19 -infektion yleisimpiä oireita ovat hengitystieinfektio-oireet. Myös pelkkä ripuli voi joskus olla COVID-19 -infektion oire
 • Oirekuva voi olla epätyypillinen ja oireet vähäisiäkin. Ainut oire voi olla toimintakyvyn äkillinen muutos. Lue oireista tarkemmin täältä: COVID-19 – Toimintaohje lääkäreille
 • Jos asukkaalle tulee COVID-19 -infektioon sopivia oireita, tarkista täältä, varataanko asukkaalle koronanäytteenotto
 • Jos asukkaalla epäillään COVID-19 -infektiota, häntä hoidettaessa käytetään FFP2- hengityksensuojainta, silmäsuojainta tai visiiriä, pitkähihaista suojatakkia ja suojakäsineitä.  

2.1 Näytteiden ottaminen

 • COVID-19 -näytteitä otetaan voimassa olevien näytteenottokriteerien mukaisesti. COVID-19 – Toimintaohje lääkäreille
 • Oireettomista asukkaista ja työntekijöistä otetaan näytteitä mahdollisessa epidemiatilanteessa vain PSHP:n infektioyksikön konsultaation perusteella 
 • Asumispalveluyksiköiden asukkaat eivät välttämättä ymmärrä näytteenoton tarpeellisuutta eivätkä suostu tai kykene yhteistyöhön. Näytteitä ei voi ottaa väkisin.

 3. Todettu COVID-19-infektio asukkaalla

Päivitetty 24.10.2022

3.1 Ensitoimet

 • Noudata Toimintaohje sote-yksikössä todetun asukkaan, potilaan tai henkilökunnan covid-tapauksen ensitoimiin -ohjetta
  • Ota tarvittaessa yhteyttä aluehygieniahoitajaan tai oman kunnan tartuntatauti- tai hygieniahoitajaan
 • Jos yksikössä on todettu COVID-19 leviämistä asukkaiden kesken ja useampi heistä on sairastunut, toimitaan seuraavien ohjeiden mukaan:
  • Asumispalveluyksikön henkilökunta käyttää FFP2-hengityksensuojainta ja silmäsuojainta työpäivän ajan. Laajennetulla suojainten käytöllä pyritään estämään tartuntoja asukkaista työntekijöihin
  • Henkilökunta käy syömässä yksin tai niin, että huolehditaan reiluista turvaväleistä.
 • Sairastunut asukas hoidetaan yhden hengen huoneessa noudattaen tavanomaisia-, kosketus- ja pisaravarotoimia
  • Kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tehdä asukkaalle eristyspäätöksen, mikäli muut toimet eivät ole riittäviä tartuntojen estämiseksi
  • Eristystoimien keston voit tarkistaa täältä
 • Asumispalveluyksikkö tiedottaa tartuntatilanteesta ja sen aiheuttamista toimenpiteistä yksikön asukkaita ja tarvittaessa heidän läheisiään. Laajemmasta tiedottamisesta sovitaan kunnan viranomaisten ja tarvittaessa PSHP:n kanssa.

3.2 Hoitopaikan valinta

 • Asumispalveluyksikön epidemiatilanteessa kunnan tulee varmistaa, että yksikössä on riittävä päivittäinen lääkärituki ja mahdollisuus potilaiden tutkimiseen
 • Asukasta hoidetaan yksikön oman lääkärin antamin ohjein. Harkittaessa sairaalaan lähettämistä on huomioitava asukkaan yksilöllinen hoitosuunnitelma ja mahdolliset hoidonrajaukset
 • Jos asukkaalla olisi todettu COVID-19-infektio sairaalassa, mutta hän ei tarvitse sairaalahoitoa, voidaan hänet kotiuttaa asumispalveluyksikköön. Tällöin asukas hoidetaan eristyksessä eristysajan loppuun asti.

3.3 Suojautuminen

 • Sairastuneen asukkaan hoidossa käytetään seuraavia suojaimia:
  • FFP2-hengityksensuojain
  • Visiiri tai silmäsuojus
  • Pitkähihainen suojatakki tai hihallinen esiliina. Ellei pitkävartisia suojavaatetta ole tarjolla, voit käyttää sen sijaan hihatonta esiliinaa. Desinfioi tällöin käsivarret työasun hihaan asti suojaimia riisuessasi
  • Suojakäsineet
  • Katso suojainohjeet täältä.

3.4 Huonesijoitus

 • Asukas ohjataan pysymään omassa huoneessaan, jonne hän saa tarvitsemansa hoidon
 • Mikäli asukkaalla ei asu yhden hengen huoneessa, hänet sijoitetaan yhden hengen huoneeseen, jossa on oma WC. Jos yksikössä ei ole saatavilla yhden hengen huonetta, sairastuneet asukkaat voi kohortoida eli sijoittaa useamman sairastuneen samaan huoneeseen
 • Jos WC tai pesutilat ovat käytävällä, asukkaan tulee pukea kirurginen suunenäsuoja niihin siirtyessään
 • Asukasta autetaan desinfioimaan kädet huoneesta lähtiessä ja sinne palatessa.

3.5 Liikkuminen

 • Jos asukkaan kunto sallii, hänen kanssaan käydään kävelemässä, kun voidaan varmistaa, ettei paikalla ole muita asukkaita. Tällöin huolehditaan hyvästä käsihygieniasta ja asukkaalla pidetään kirurgista suu-nenäsuojaa. Myös ulkoilu on sallittua.

3.6 Hoidossa käytettävät välineet

 • Käytä asukaskohtaisia hoitovälineitä
 • Desinfioi monikäyttöiset välineet asukkaiden välillä, mieluiten koneellisesti
 • Soveltuvia desinfektioaineita välineiden desinfektiopyyhintään ovat esimerkiksi:
  •  Erisan Oxy+ 2%
  •  Oxivir Plus 3,5%
  •  Easydes
  •  Apowipe
  •  Wetwipe Triamin

3.7 Siivous ja pyykkihuolto

 • Siivouksesta sekä pyykin- ja jätteiden käsittelystä voit lukea ohjeesta

Koronavirus COVID-19 siivouksesta asumispalveluyksiköissä

4. COVID-19 -infektiolle altistuneen asukkaan hoito

 • Altistuneeksi määritellään asukas, joka asuu samassa huoneessa COVID-19-infektioon sairastuneen kanssa
 • Katso kriteerit näytteiden ottamiseen tämän ohjeen kohdasta 2.1
 • Tarvittaessa karanteenipäätöksen tekee kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri.
 • Altistuneita asukkaita ei voi kohortoida samaan huoneeseen, koska etukäteen ei voi tietää kuka on saanut tartunnan ja sairastuu
 • Altistunut asukas hoidetaan yhden hengen huoneessa noudattaen tavanomaisia varotoimia
 • Hoitotoimissa FFP2-hengityksensuojain ja visiiri, lyhyillä käynneillä kirurginen suu-nenäsuojus ja visiiri
 • Karanteenin keston voit tarkistaa täältä

5. Sairastuneen tai altistuneen asukkaan liikkumisen rajoittaminen

 • Mikäli kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri katsoo välttämättömäksi, sairastuneen tahdon vastaisen eristämisen tai altistuneen tahdon vastaisen karantenoinnin epidemian leviämisen estämiseksi, tekee hän päätökset varmistetun positiivisen Covid-19 -testin ja todellisen altistumisen perusteella. Lukitsemispäätös tehdään harkinnanvaraisesti kunnan tartuntatautilääkärin päätöksellä
  • Jos ovi lukitaan tartuntatautilääkärin päätöksellä, muita liikkumisen rajoitteita ei pidä käyttää
  • Ennen kuin päätöstä hoitamisesta ulkoa päin lukittavassa tilassa tehdään, kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin ja asumispalveluyksiköstä vastaavan lääkärin on arvioitava, pystytäänkö rajoittamistoimilla rajoittamaan tai estämään epidemian kehittymistä huomioiden, että tartunnat ovat voineet jo levitä esimerkiksi oireettomien henkilöiden välityksellä. Näissä tilanteissa tarkat tiedot yksikön sairastuneista sekä tiedot heidän ja mahdollisesti oireettomien asukkaiden COVID-19 -näytteiden tuloksista ovat oleellisia päätöksenteossa.
 • Asumispalveluyksiköstä vastaavan lääkärin tulee huolehtia asukkaan terveydentilasta, oireiden hoidosta ja lääkityksestä sekä yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa määrittää käytännöt potilaan valvonnasta ja hoidosta rajoittamistoimien aikana niihin liittyvien somaattisten ja psyykkisten haittojen riskin vuoksi. Tartuntataudeista vastaava lääkäri ei ole hoitovastuussa potilaasta
 • Mielenterveyslain mukaisia rajoitustoimia voidaan toteuttaa vain psykiatrisessa sairaalassa
 • Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisia rajoitustoimia ei voi käyttää tartuntataudin leviämisen estämiseen
 • Liikkumista rajoittavien toimien, mukaan lukien magneettivyön käyttö, tulee perustua hoitavan lääkärin antamaan lupaan. Niiden tarpeesta on sovittava moniammatillisesti ja niiden käytöstä on keskusteltava asukkaan tai hänen edustajansa kanssa ennen niiden käyttöä (kiireellisissä tapauksissa viimeistään seuraavana päivänä)
 • Henkilökunnan puute ei oikeuta rajoittamistoimien käyttöön
 • Kaiken rajoittamisen perusteet ja käyttö tulee kirjata asianmukaisesti, samoin merkinnät potilaan seurannasta rajoitustoimien käytön aikana.

6. Asukkaiden ja läheisten tapaamisten järjestäminen asumispalveluyksikössä

Päivitetty 22.11.2022

Toimintayksikön johtaja vastaa siitä, että vierailut toteutetaan turvallisesti.

Ohjeet turvalliseen vierailuun:

 • Vierailulle tullaan vain terveenä ja oireettomana
 • Vierailija huolehtii käsihygieniasta ja hänen tulee kulkea suoraan asukkaan huoneeseen. Vierailijan tulee käyttää kirurgista suunenäsuojaa, mikäli asukas sitä edellyttää.
 • Henkilökunta opastaa ja auttaa vierailijaa käsihygienian toteuttamisessa sekä suojainten käytössä, jos se on tarpeen
 • Vierailija pitää riittävän turvavälin muihin asukkaisiin ja henkilökuntaan

COVID-19 -infektiota sairastavan luona vieraileva läheinen voi käyttää joko suu-nenäsuojusta tai FFP2-hengityksensuojainta omaksi suojakseen. Vierailijan ei tarvitse käyttää muita suojaimia.  

Jos yksikössä on meneillään tartuntataudille altistumisen takia tartuntojen selvitys tai jonkun tartuntataudin aiheuttama epidemia, suosittelemme, että asukkaiden luona vieraillaan vain erikseen henkilökunnan kanssa sopien.

THL:n ohje Vierailut pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä koronavirusaikana