COVID-19 – Hoitotyöntekijöille

1. Yleistä

2. Suojaimet

3. Tutkimus- ja hoitovälineistö

4. Toimintaohje näytteiden ottamiseen

Respiratoriset näytteet

Nenänielu- ja nenänäyte (6466)
Nenänieluimunäyte (6466)
Yskös- tai BAL-näyte (6466)
Pikanäyte (26466)
Respiratoristen näytteiden pakkaaminen

Erityistapauksissa otettavat näytteet

Virtsa- ja ulostenäyte (6466)
Pariseeruminäyte (2967)
Sylkinäyte (6466)

Suojautuminen näytteenotossa

Näytteenottotilan siivous

5. Kuvantamistutkimukset

6. Ruokailu

7. Siivous

8. Potilas- ja vuodevaatteet

9. Jätteiden käsittely

10. Vierailut

11. Potilaan kuljettaminen sairaalan sisällä

12. Sairaaloiden väliset potilassiirrot

13. Kotiuttaminen

14. Vainajan laittaminen

1. Yleistä

Päivitetty 20.1.2022

Covid-19-potilas hoidetaan yhden hengen huoneessa.. Useampi varmistettu COVID-19-potilas voidaan myös kohortoida samaan huonetilaan. Hoitoon osallistuu vain potilaan hoidon kannalta tarpeellinen henkilökunta. Tehohoitoa vaativa potilas sijoitetaan teholla omaan potilastilaan. Tehohoidon käytännöistä on oma erillinen ohje. Leikkauspotilaat herätetään salissa, ellei heräämössä ole erillistä tilaa potilaan hoitamiseen.

Covid-19 -varotoimihuoneen oveen laitetaan punainen Seis- tarra. Hoitava lääkäri määrittelee varotoimien keston ja kirjaa tämän sairauskertomukseen.

Potilaalle ohjataan käsihygienia ja yskimishygienia. Lisäksi kerrotaan varotoimien tarkoituksesta ja ohjataan pysymään huoneessa varotoimien ajan.

Katso ohje COVID-19 -infektiolle altistunut potlas sairaalahoidossa

2. Suojaimet

Päivitetty 20.1.2022

Yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät artikkelista: COVID-19 – Varotoimet ja suojaintenkäyttö.

Potilashoidossa käytetään pääsääntöisesti seuraavia suojaimia:

 • FFP2-hengityksensuojain
 • Visiiri tai suojalasit
 • Pitkähihainen suojatakki tai hihallinen esiliina
  • Ellei pitkähihaista suojavaatetta ole saatavilla, voidaan sen sijaan käyttää hihatonta esiliinaa. Tällöin käsivarret on desinfioitava työasun hihaan asti suojaimia riisuttaessa.
 • Suojakäsineet

FFP2-suojaimen sijaan riittää kirurginen suu-nenäsuojus, kun huoneessa käydään nopeasti. Tällaisia käyntejä ovat esimerkiksi:

 • Ruokatarjottimen vieminen tai hakeminen
 • Lääkkeiden vieminen
 • Roskapussien tyhjentäminen
 • Kuulumisten kysyminen
 • Lääkärinkierto, ellei siihen liity potilaan pidempiaikaista tutkimista tai hoitoa.

FFP2-hengityksensuojaimen tulee olla venttiilitön, kun hoidetaan altistunutta tai epäilyä. Näin suojataan potilasta tartunnalta.

3. Tutkimus- ja hoitovälineistö

Päivitetty 20.1.2022

 • Monikäyttöiset välineet desinfioidaan käytön jälkeen koneellisesti ja konepesua kestämättömät pyyhitään käytössä olevalla desinfektioaineella.

4. Toimintaohje näytteiden ottamiseen

Päivitetty 20.1.2022

COVID-19-NhO-osoitus voidaan tutkia hengitystie-eritteistä ylemmistä (nenänielunäyte, nenänieluimunäyte, nenänäyte) ja alemmista hengitysteistä (yskös, BAL-näyte). Vakavissa tautitapauksissa otetaan näyte myös alemmista hengitysteistä (koskee teho-osastoa). Erityistilanteissa NhO-osoitus saadaan myös seerumista tai eritteistä..

4.1 Respiratoriset näytteet

Mikäli potilaasta pyydetään muita respiratorisia NhO-tutkimuksia (esim. RBaktNhO, RVirNhO), nämä tilataan omilla pyynnöillä ja tutkimuksia varten otetaan omat näytteet. Jos potilaan COVID-vastaus ei ole vielä tiedossa näitä respiratorisia tutkimuksia tilatessa, kirjataan tarraan esim. Covid-tuntematon ja näytteet pakataan kuten Covid-näytteet.

CV19Nh on myös osana tutkimuspakettia -CoInRSV.

4.1.1 Nenänielu- ja nenänäyte (6466)

Katso näytteenotto-ohje Fimlabin ohjekirjasta: COVID-19 (SARS-CoV-2) NUKLEIINIHAPPO (KVAL)

4.1.2 Nenänieluimunäyte (6466)

 • Kostuta sieraimia tarvittaessa noin 2 ml keittosuolalla.
 • Työnnä imuun kytketyn imulimankeruuputken letku nenän kautta nenänieluun ja ime näyteputkeen limaa molemmista sieraimista.
 • Pyyhi imulimanäytteen pinta käytössä olevalla desinfektioaineella.

4.1.3 Yskös- tai BAL-näyte (6466)

 • Näytteeksi tarvitaan 2 ml ysköstä tai BAL-näytettä.
 • Pyyhi näytepurkin pinta käytössä olevalla desinfektioaineella

4.1.4 Pikanäyte (26466)

Lääkäreille -> Pikanäyte (26466)

 • tutkitaan Fimlabissa joka päivä klo 7-20
 • vastaus saatavissa noin 1,5 tunnin kuluttua ajon alkamisesta
 • tutkimuksen kapasiteetti hyvin rajallinen, 4 testiä/ajo
 • tutkimusnumero 26466
 • ilmoita näytettä tilatessa Fimlabiin p. 03 311 75350
 • näyte otetaan, kuten tavanomainen Covid-näyte, katso näytteenotto-ohje Fimlabin ohjekirjasta: COVID-19 (SARS-CoV-2) NUKLEIINIHAPPO (KVAL)

4.1.5 Respiratoristen näytteiden pakkaaminen

Katso Covid-näytteiden pakkaamisen ohjeistus Fimlabin ohjeesta COVID-19 (SARS-CoV-2) NUKLEIINIHAPPO (KVAL), kohta Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely.

4.2 Erityistapauksissa otettavat näytteet

4.2.1 Virtsa- ja ulostenäyte (6466)

 • Tilataan laboratoriosta normaaliin tapaan ja ne voidaan lähettää tarvittaessa putkipostilla
 • Näytteet voidaan tutkia laboratoriossa normaalisti.

4.2.2 Pariseeruminäyte (2967)

 • Pariseeruminäyte (2967, S-VirAb otetaan infektiolääkärin määräyksestä. (Tutkimuspyyntöä ei voida tehdä ATK:lla.)

4.2.3 Sylkinäyte (6466)

Käytetään vain lääkärin määrittämillä merkittävän verenvuotoriskin potilailla (näytteenottokriteerit).

 • Pyydä potilasta keräämään sylkeä n. 10 sekuntia suun sisään ja valuttamaan sen varovasti Falcon-putkeen
  • Toista syljen keräys n. 2-3 kertaa kunnes keräysputken pohjakartio on täynnä.
 • Pakkaa näyte samoin kuin muutkin respiratoriset Covid-19 -näytteet.

4.3 Suojautuminen näytteenotossa

4.4 Näytteenottotilan siivous

 • Avovastaanotolla näytteenottohuoneen kosketuspinnat pyyhitään käytössä olevalla desinfektioaineella näytteenoton jälkeen.

5. Kuvantamistutkimukset

Päivitetty 20.1.2022

Lähetteessä tulee mainita todetusta tai epäillystä COVID-19-infektiosta. Katso suojautuminen Henkilökunnan suojainten käyttö sote-vastaanottotoiminnassa

6. Ruokailu

Tarkistettu 20.1.2022

Normaali käytäntö

7. Siivous

Päivitetty 20.1.2022

Potilashuoneen siivouksessa käytetään samoja suojaimia kuin lähihoidossa.

Siivoustyötä tekevää henkilökuntaa informoidaan potilaan varotoimista.

Katso erilliset ohjeet toimintayksiköiden siivouksesta.

8. Potilas- ja vuodevaatteet

Päivitetty 20.4.2022

Tays sairaalat: Pyykki pakataan tavalliseen pyykkipussiin, pussi suljetaan eristyshuoneessa tai sulussa. Pyykkipussit voi pudottaa pyykkikuiluun.

Terveyskeskussairaalat: Pyykki pakataan pesulan ohjeiden mukaan

9. Jätteiden käsittely

Tarkistettu 20.1.2022

Jätteitä varten yksikköön on hankittava riittävän isot jäteastiat, joihin riisutut suojaimet on helppo laittaa eivätkä jäteastiat täyty liian nopeasti.

Tays sairaalat: Jätteet pakataan tavallisiin pusseihin. Pussit suljetaan eristyshuoneessa tai salissa. Pussit voi pudottaa kuiluun.

Terveyskeskussairaalat: Noudatetaan oman jätehuollon ohjeita.

10. Vierailut

Päivitetty 24.8.2022

COVID-19 -infektiota sairastavan luona vieraileva läheinen voi käyttää joko suu-nenäsuojusta tai FFP2-hengityksensuojainta omaksi suojakseen. Vierailijan ei tarvitse käyttää muita suojaimia. Vierailijoita on hyvä muistuttaa huolellisesta käsien desinfektiosta. 

11. Potilaan kuljettaminen sairaalan sisällä

Päivitetty 20.1.2022

COVID-19 -pandemian aikana kaikille, myös oireettomille, potilaille annetaan sairaalan sisällä tapahtuvan kuljetuksen ajaksi kirurginen suu-nenäsuojus, mikäli hän pystyy sitä pitämään. Katso tarkemmat ohjeet täältä

Covid-19-infektiota sairastavan potilaan kuljettaminen suunnitellaan etukäteen ja potilas käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta.

 • Kuljettaja suojautuu FFP2-hengityksensuojaimella ja visiirillä ja käyttää käsihuuhdetta potilaskosketuksen tai pintojen kosketuksen jälkeen ja potilaan luovutuksen jälkeen (esimerkiksi kuvantamisyksikössä ja vuodeosastolla).
 • Jos potilaan tila vaatii hoitotoimia kuljetuksen aikana, osallistuu kuljettamiseen kaksi henkilöä. Heistä toinen pukee suu-nenäsuojan ja silmäsuojan, avaa ovet ja työntää sänkyä tai tuolia desinfioiduin käsin. Toinen pukeutuu hoidossa tarvittaviin suojaimiin ja tekee vaadittavat hoitotoimet.

12. Sairaaloiden väliset potilassiirrot

Päivitetty 20.1.2022

Hyväkuntoinen potilas voi siirtyä taksilla, mikäli potilaan Covid-19 infektioon liittyvät varotoimet ovat päättyneet. Hengitystieoireiselle potilaalle tilataan taksi, jossa on pleksi kuljettajan ja takapenkin välissä. Potilaalle annetaan kirurginen suu-nenäsuojus ja hänen on noudatettava huolellista käsi- ja yskimishygieniaa matkan aikana.

Covid-19 varotoimin hoidettava potilas siirretään sairaalasta toiseen sairaalaan ambulanssilla.

Katso varotoimien kesto ohjeesta: COVID-19 -potilaan varotoimet

13. Kotiuttaminen

Päivitetty 20.1.2022

 • Oireeton potilas voi kotiutua tavallisella taksilla tai hakijan kyydillä. Mikäli hengitystieoireiselle potilaalle tilataan taksi, kuljettajan ja takapenkin välissä tulee olla pleksi. Potilaalle annetaan kirurginen suu-nenäsuojus ja hänen on noudatettava huolellista käsi- ja yskimishygieniaa matkan aikana.

Katso ohjeet potilaan omaehtoisesta kontaktien välttämisestä kotiutuessa: COVID-19 -potilaan varotoimet

14. Vainajan laittaminen

Päivitetty 13.9.2022

Epäiltyyn tai todettuun COVID-19-infektioon varotoimien saikana menehtynyt vainaja laitetaan hoitoyksikössä tai hoivakodissa tämän ohjeen mukaisesti noudattaen vainajan hyvää hoitokäytäntöä. Varotoimien päätyttyä Covid-19 infektiota sairastaneen vainajan laitossa noudatetaan tavanomaisia vainajan hoitokäytäntöjä. Tämän hetkisen tiedon mukaan COVID-19-infektioon menehtyneen vainajan käsittely, ruumiinavausta lukuun ottamatta, on matalariskistä toimintaa. Vainajan eritteet voivat toimia tartunnanlähteinä.

Varotoimien aikana kuolleen vainajan laittaminen:

Vainajan laitossa noudatetaan tavanomaisia-, kosketus- ja pisaravarotoimia.

Varotoimien aikana Covid-19 infektioon menehtynyt laitetaan ruumispussiin tai muovitettuun nostolakanaan, jonka reunat teipataan yhteen. Laittajat suorittavat tarvittaessa eritetahradesinfektion.

Mikäli tehdään ruumiinavaus, mainitse avauslähetteessä tartuttavan taudin epäily. Ruumiinavauksessa noudatetaan riskiluokka 3 vaatimia suojatoimia (katso Tartunnan torjunta ruumiinavauksissa -ohje).

Laittamisen jälkeen vainaja kuljetetaan säilytykseen normaalilla tavalla.

Läheiset voivat halutessaan osallistua vainajan laittoon tai käydä hoitoyksikössä hyvästelemässä laitetun vainajan ennen siirtoa säilytystilaan. Läheisten on noudatettava hyvää käsihygieniaa ja käytettävä kirurgista suu-nenäsuojainta. Läheiset käyttävät suojatakkia ja käsineitä, mikäli he koskevat vainajaan. 

Kun vainaja on siirretty säilytystilaan ja arkkuun, voidaan vainaja näyttää läheisille. Läheisille ohjataan hyvä käsihygienia ja suositetaan kasvomaskin käyttöä.

THL:n ohje Vainajan käsittelyohjeet varmistetussa tai epäillyssä COVID-19-infektiossa

THL:n ohje Kuolemansyyn selvittäminen ja kuolintodistuksen täyttäminen COVID-19-infektiotapauksissa