COVID-19 – Hoitotyöntekijöille

1. Yleistä

2. Suojaimet

3. Tutkimus- ja hoitovälineistö

4. Toimintaohje näytteiden ottamiseen

Respiratoriset näytteet

Nenänielu- ja nenänäyte (6466)
Nenänieluimunäyte (6466)
Yskös- tai BAL-näyte (6466)

Erityistapauksissa otettavat näytteet

Suojautuminen näytteenotossa

5. Kuvantamistutkimukset

6. Ruokailu

7. Siivous

8. Potilas- ja vuodevaatteet

9. Jätteiden käsittely

10. Vierailut

11. Potilaan kuljettaminen

12. Kotiutuminen

13. Vainajan laittaminen

1. Yleistä

Päivitetty 1.12.2020

Potilas eristetään omaan potilashuoneeseen. Useampi varmistettu COVID-19-potilas voidaan myös kohortoida samaan huonetilaan. Hoitoon osallistuu vain potilaan hoidon kannalta tarpeellinen henkilökunta. Tehohoitoa vaativa potilas sijoitetaan teholla omaan potilastilaan. Tehohoidon käytännöistä on oma erillinen ohje.

Covid-19 potilaan hoidossa noudatetaan tavanomaisia-, kosketus- ja pisaravarotoimia. Huoneen oveen laitetaan punainen Seis- tarra. Hoitava lääkäri määrittelee varotoimien keston ja kirjaa tämän sairauskertomukseen.

Potilaalle ohjataan käsihygienia ja yskimishygienia. Lisäksi kerrotaan varotoimien tarkoituksesta ja ohjataan pysymään huoneessa varotoimien ajan.

2. Suojaimet

Päivitetty 1.12.2020

Yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät artikkelista: COVID-19 – Varotoimet ja suojaintenkäyttö.

Potilashoidossa käytetään pääsääntöisesti seuraavia suojaimia:

 • Kirurginen suu-nenäsuojain
 • Visiiri tai suojalasit (monikäyttöiset, puhdista käytön jälkeen)
 • Pitkähihainen suojatakki tai hihallinen esiliina
  • Ellei pitkähihaista suojavaatetta ole saatavilla, voidaan sen sijaan käyttää hihatonta esiliinaa. Tällöin käsivarret on desinfioitava työasun hihaan asti suojaimia riisuttaessa.
 • Suojakäsineet
 • Aerosolia tuottavissa toimenpiteissä lisäksi:
  • FFP2/FFP3-luokan hengityksensuojain kirurgisen suu-nenäsuojaimen sijaan.
  • Hiussuojus (ei välttämätön)

3. Tutkimus- ja hoitovälineistö

Päivitetty 31.7.2020

 • Kertakäyttöisiä välineitä käytetään aina, kun se on mahdollista.
 • Monikäyttöiset välineet desinfioidaan heti käytön jälkeen koneellisesti ja konepesua kestämättömät pyyhitään huolellisesti käytössä olevalla desinfektioaineella.

4. Toimintaohje näytteiden ottamiseen

Päivitetty 11.1.2021

COVID-19-NhO-osoitus voidaan tutkia hengitystie-eritteistä ylemmistä (nenänielunäyte, nenänieluimunäyte, nenänäyte) ja alemmista hengitysteistä (yskös, BAL-näyte). Vakavissa tautitapauksissa otetaan näyte myös alemmista hengitysteistä (koskee teho-osastoa). Erityistilanteissa NhO-osoitus saadaan myös seerumista tai eritteistä..

4.1 Respiratoriset näytteet

Sairaanhoitaja ottaa nenänieluimu-, nenänielu- ja nenänäytteet. Jokaiselle näytelaadulle (yskös /BAL-näyte/nenänieluimunäyte/nenänielunäyte/nenänäyte) tulee olla oma CV19NhO-pyyntö.

Jos halutaan pyytää muita respiratorisia NhO-tutkimuksia (esim. RBaktNhO, RVirNhO), nämä tilataan omilla pyynnöillä ja tutkimuksia varten otetaan omat näytteet. Näyteputket pakataan Falcon-putkeen. Jos potilaan COVID-vastaus ei ole vielä tiedossa muita respiratorisia tutkimuksia tilatessa, tulisi se kirjata tarraan esim. Covid-tuntematon

4.1.1 Nenänielu- ja nenänäyte (6466)

Nenänielu on ensisijainen näytteenottokohta. Mikäli näytettä ei voida ottaa nenänielusta, voidaan näyte ottaa nenästä. Näytteeksi tulee saada hengitystie-epiteelin soluja hankaamalla nukkatikkua hengitystien limakalvoon. Räkä ei ole hyväksyttävä näyte.

Katso näytteenotto-ohje ja käytössä olevat näytteenottovälineet Fimlabin ohjekirjasta: COVID-19 (SARS-CoV-2) NUKLEIINIHAPPO (KVAL)

4.1.2 Nenänieluimunäyte (6466)

 • Kostuta sieraimia tarvittaessa noin 2 ml keittosuolalla.
 • Työnnä imuun kytketyn imulimankeruuputken letku nenän kautta nenänieluun ja ime näyteputkeen limaa molemmista sieraimista.
 • Sulje limankeruuputken korkki napakasti
 • Pyyhi imulimanäytteen pinta käytössä olevalla desinfektioaineella.

4.1.3 Yskös- tai BAL-näyte (6466)

 • Näytteeksi tarvitaan 2 ml ysköstä tai BAL-näytettä.
 • Sulje kierrekorkillinen, tehdaspuhdas putki/ purkki napakasti
 • Pyyhi yskösnäytteen tai BAL-näytteen näytepurkin pinta käytössä olevalla desinfektioaineella
 • Aseta näyteputket / purkit puhtaaseen kertakäyttökaarimaljaan

4.1.4 Pikanäyte (26466)

Lääkäreille -> 2.4.1.2 Pikanäyte (26466)

Pikatestistä:

 • tutkitaan Fimlabissa joka päivä klo 7-20
 • vastaus saatavissa noin 1,5 tunnin kuluttua ajon alkamisesta
 • tutkimuksen kapasiteetti hyvin rajallinen, 4 testiä/ajo

Tilaaminen:

 • tilaa Fimlabista normaaliin tapaan, tutkimusnumero: 26466
 • ilmoita aina näytettä tilatessa myös puhelimitse Fimlabiin p. 03 311 75350
 • ongelmatilanteissa yhteys Fimlab/Mika Lång p. 044 4728 422

Näytteenotto:

 • samalla tavalla kuin tavallinen COVID-19-testi UTM-, eSwab- tai NaCl-putkeen
 • HUOM! Oranssikorkkinen kiinalainen (Bioer) putki EI sovellu tähän tarkoitukseen.

4.1.5 Respiratoristen näytteiden pakkaaminen

 • Pakkaa näytteet sulkutilassa tai puhtaalla tasolla potilashuoneessa
 • Liimaa toinen -CV19NhO-näytetarra Falcon-putken kylkeen tai BAL-, yskös- tai imulimanäytteiden salpapussin (Minigrip-pussi) päälle.

 • Pue suojakäsineet
 • Laita nenänielunäyteputki 50 ml Falcon-putkeen, sulje korkki napakasti (kuva) 
 • Laita BAL-, yskös- tai imulimapurkit puhtaaseen salpapussiin. Sulje pussit, älä käytä teippiä.
 • Riisu suojakäsineet, desinfioi kädet
 • Laita kaikki edellä mainitusti pakatut näytteet (Falcon-putket ja mahdolliset muut näytteet Minigrip-pussissa) vielä yhteiseen salpapussiin ja laita salpapussiin sulloainetta. Sulje salpapussi tiiviisti.
 • Desinfioi kädet

4.2 Erityistapauksissa otettavat näytteet

4.2.1 Virtsa- ja ulostenäyte (6466)

 • Tilataan laboratoriosta normaaliin tapaan ja ne voidaan lähettää tarvittaessa putkipostilla
 • Näytteet voidaan tutkia laboratoriossa normaalisti.

4.2.2 Pariseeruminäyte (2967)

 • Pariseeruminäyte (2967, S-VirAb otetaan infektiolääkärin määräyksestä. (Tutkimuspyyntöä ei voida tehdä ATK:lla.)

4.2.3 Sylkinäyte (6466)

Käytetään vain lääkärin määrittämillä merkittävän verenvuotoriskin potilailla (näytteenottokriteerit).

Mikäli potilas ottaa itse yhteyttä akuutin infektion vuoksi, ohjataan näyte otettavaksi Tays koronanäytteenotossa C.

 • Avaa Falcon-putken kansi
 • Pyydä potilasta keräämään sylkeä n. 10 sekuntia suun sisään ja valuttamaan sen varovasti näytepurkkiin.
  • Toista syljen keräys n. 2-3 kertaa kunnes keräysputken pohjakartio on täynnä.
 • Sulje korkki napakasti ja liimaa näytetarra putken kylkeen
 • Laita putki sulkupussiin (MiniGrip), jossa on pieni määrä imeytysainetta (sellua/käsipaperia)
 • Liima toinen näytetarra pussiin
 • Noudata tämän jälkeen 4.1.2 Respiratoristen näytteiden pakkaaminen -toimia salpapussin osalta

4.3 Suojautuminen näytteenotossa

4.4 Näytteenottotilan siivous

 • Avovastaanotolla näytteenottohuoneen kosketuspinnat pyyhitään käytössä olevalla desinfektioaineella näytteenoton jälkeen.

5. Kuvantamistutkimukset

Päivitetty 1.12.2020

Lähetteessä tulee mainita todetusta tai epäillystä COVID-19-infektiosta. Kuvantamiseen osallistuvat rtg-hoitajat (lähikontaktissa potilaan kanssa) noudattavat kosketus- ja pisaravarotoimia suojaimineen.  Katso COVID-19 – Varotoimet ja suojaintenkäyttö -> Suojautuminen kuvantamisyksikössä

6. Ruokailu

Päivitetty 16.7.2020

Normaali käytäntö

7. Siivous

Päivitetty 24.9.2020

Potilashuoneen siivouksessa käytetään samoja suojaimia kuin lähihoidossa.

Siivoustyötä tekevää henkilökuntaa informoidaan potilaan varotoimimääräyksistä sekä mahdollisista aerosolia tuottavista toimenpiteistä.

Katso erilliset ohjeet toimintayksiköiden siivouksesta.

8. Potilas- ja vuodevaatteet

Päivitetty 2.12.2020

Pyykit pakataan liukenevaan pyykkipussiin. Pussi suljetaan potilashuoneessa ja laitetaan keltaiseen pyykkipussiin potilashuoneessa tai sulkutilassa. Pusseja ei saa pudottaa pyykkikuilusta.

9. Jätteiden käsittely

Päivitetty 16.7.2020

Normaali käytäntö

10. Vierailut

Päivitetty 16.7.2020

Vierailuista Covid-19 potilaan luona päättää hoitava lääkäri. Mikäli  lähiomaisten vierailut sallitaan, ne tapahtuvat osaston henkilökunnan ohjauksessa ja vierailijoiden suojautuminen on sama kuin henkilökunnan.

11. Potilaan kuljettaminen

Päivitetty 14.12.2020

COVID-19 -pandemian aikana kaikille, myös oireettomille, potilaille annetaan sairaalan sisällä tapahtuvan kuljetuksen ajaksi kirurginen suu-nenäsuojus, mikäli hän pystyy sitä pitämään. Katso tarkemmat ohjeet täältä

Covid-19-infektiota sairastavan potilaan kuljettaminen suunnitellaan etukäteen ja potilas käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta.

 • Kuljettaja suojautuu kirurgisella suu-nenäsuojaimella ja visiirillä ja käyttää käsihuuhdetta potilaskosketuksen tai pintojen kosketuksen jälkeen ja potilaan luovutuksen jälkeen (esimerkiksi kuvantamisyksikössä ja vuodeosastolla).
 • Jos potilaan tila vaatii hoitotoimia kuljetuksen aikana, osallistuu kuljettamiseen kaksi henkilöä. Heistä toinen pukee suu-nenäsuojan ja silmäsuojan, avaa ovet ja työntää sänkyä tai tuolia desinfioiduin käsin. Toinen pukeutuu hoidossa tarvittaviin suojaimiin ja tekee vaadittavat hoitotoimet.

12. Kotiutuminen

Päivitetty 1.12.2020

 • Mikäli oireiden alusta on yli 14 vuorokautta, voi kotiutua tavallisella taksilla.
 • Jos kotiutuu ennen tätä (tartuntariski), kuljetus:
  • altistuneen perheenjäsenen / COVID-positiivisen kyydillä
  • taksilla, jossa on pleksi kuljettajan ja takapenkin välillä. Potilaalle annetaan kirurginen suu-nenäsuojus ja hänen on noudatettava huolellista yskimishygieniaa matkan aikana.
 • Potilaalle annetaan kirjalliset ohjeet, minne voi olla yhteydessä, mikäli oireet vaikeutuvat. Potilaalle annetaan ohje ottaa yhteyttä oman kunnan tartuntatautiviranomaisiin eristyksen purkamista varten , kun hän on ollut oireeton kahden vuorokauden ajan.
 • Lääkelain 65 §:n ja Fimean antaman erillisen ohjeistuksen perusteella sairaalasta voidaan luovuttaa kotiutuvalle COVID-19 potilaalle enintään kahden viikon jatkohoitoon tarkoitetut lääkkeet hoidon keskeytymätöntä jatkamista varten, mikäli potilas ei pysty etäasioimaan avoapteekissa tai kukaan toinen henkilö ei pysty asioimaan avoapteekissa hänen puolestaan.

13. Vainajan laittaminen

Päivitetty 1.12.2020

Mikäli tehdään ruumiinavaus, mainitse avauslähetteessä tartuttavan taudin epäily ja kerro siitä myös puhelimessa, kun tilaat vainajan kuljetuksen. Ruumiinavauksessa noudatetaan riskiluokka 3 vaatimia suojatoimia (katso Tartunnan torjunta ruumiinavauksissa-ohje).

Epäiltyyn tai todettuun COVID-19-infektioon menehtynyt vainaja laitetaan hoitoyksikössä tai hoivakodissa noudattaen vainajan hyvää hoitokäytäntöä. Tämän hetkisen tiedon mukaan vainajan käsittely, ruumiinavausta lukuun ottamatta, on matalariskistä toimintaa. Vainajan eritteet voivat toimia tartunnanlähteinä.

Vainajan laitossa noudatetaan tavanomaisia-, kosketus- ja pisaravarotoimia. Katso COVID-19 – Varotoimet ja suojaintenkäyttö

Vainajan alle asetetaan vahva muovitettu nostolakana. Nostolakanan saumat teipataan yhteen hyvin liimautuvalla teipillä ennen kuljetusta. Nostolakanan päälle jätettävään nimikorttiin kirjoitetaan vainajan tietojen lisäksi TARTUNTAVAARA. Laittajat suorittavat tarvittaessa eritetahradesinfektion.

Läheisten läsnäolo vainajan laitossa, vainajan peseminen tai pukeminen ei ole sallittua tartuntariskin vuoksi. Läheiset voivat halutessaan käydä hoitoyksikössä hyvästelemässä vainajan ennen nostolakanan sulkemista. Vainajan näyttöön osallistuvien läheisten on noudatettava hyvää käsihygieniaa ja käytettävä suojavarusteita, jos he koskevat vainajaan.

Vainaja kuljetetaan säilytykseen normaalilla tavalla.

Kun vainaja on siirretty säilytystilaan ja arkkuun, voidaan vainaja näyttää läheisille. Läheisille ohjataan hyvä käsihygienia ja suositetaan kasvomaskin käyttöä.

THL:n ohje Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolella kuolleen vainajan siirto kuolinpaikalta säilytystilaan 

THL:n ohje Kuolemansyyn selvittäminen ja kuolintodistuksen täyttäminen COVID-19-infektiotapauksissa