COVID-19 – Muut toimintaohjeet

1. Potilaiden matkailu ulkomailla koronaviruspandemian aikana

Leikkaukseen tai muuhun toimenpiteeseen (esimerkiksi tähystys, pientoimenpide) tulossa olevat potilaat
Poliklinikkakäynnille tulevat potilaat
Päivystyspotilaat
Varotoimet

2. Hengitystieinfektio sosiaali- tai terveydenhuollon työntekijällä

3. Varhaiskasvatuksessa tai koulun perusopetuksessa olevien lasten Covid-näytteet

1. Potilaiden matkailu ulkomailla koronaviruspandemian aikana

Päivitetty 25.5.2021

On suositeltavaa, että potilaat välttäisivät ulkomaanmatkailua ennen suunniteltua tutkimusta tai hoitoa. THL:n ohjeessa matkustamisesta koronaviruspandemian aikana on kartta maista, joista tullessa omaehtoisen karanteenin suositusta ei tarvitse noudattaa sekä ohjeet omaehtoisen karanteenin toteuttamiseen ja kestoon. Välttämätön liikkuminen on omaehtoisen karanteenin aikana sallittua.

Kiireelliseen hoitoon tai tutkimuksiin tuleminen on pääsääntöisesti välttämättömäksi katsottavaa liikkumista ja on siten sallittua. Asiaa koskeva ohje potilaalle on julkaistu Taysin verkkosivuilla. Tarvittaessa kontaktia voidaan sopia siirrettäväksi, mikäli myöhentäminen on hoidon kannalta hyväksyttävissä.

1.1 Leikkaukseen tai muuhun toimenpiteeseen (esimerkiksi tähystys, pientoimenpide) tulossa olevat potilaat

Toimenpide siirretään karanteenin jälkeiseen aikaan, mikäli se on mahdollista.

 • Potilaalle kerrotaan kutsukirjeessä matkailun ja mahdollisen omaehtoisen karanteenin vaikutuksesta leikkaus- tai toimenpideajankohtaan
 • Potilaat ottavat ohjeen mukaan  yhteyttä, mikäli ovat omaehtoisessa karanteenissa suunnitellun leikkauksen tai toimenpiteen ajankohtana
 • Jos toimenpide joudutaan tekemään omaehtoisen karanteenin aikana, potilasta kehotetaan ohjeessa käyttämään suu-nenäsuojusta vastaanotolle matkustaessaan, sairaalan sisätiloissa sekä toimenpiteen aikana, mikäli mahdollista. Jos potilaalla ei saapuessaan ole suu-nenäsuojusta, sellainen annetaan potilaalle.

1.2 Poliklinikkakäynnteille tulevat potilaat 

Käynnit ovat yleensä mahdollisia omaehtoisen karanteenin aikana

 • Potilasta kehotetaan ohjeessa ilmoittamaan vastaanotolle tullessaan ulkomailla oleskelustaan ja omaehtoisesta karanteenista
 • Potilaita kehotetaan käyttämään suu-nenäsuojusta vastaanotolle matkustaessaan, sairaalan sisätiloissa ja vastaanoton aikana, mikäli mahdollista. Jos potilaalla ei saapuessaan ole suu-nenäsuojusta, sellainen annetaan potilaalle
 • Potilaan pitää välttää muuta liikkumista sairaalan tiloissa.

1.3 Päivystyspotilaat

 • Potilaita kehotetaan käyttämään suu-nenäsuojusta vastaanotolle matkustaessaan, sairaalan sisätiloissa ja vastaanoton aikana, mikäli mahdollista. Jos potilaalla ei saapuessaan ole suu-nenäsuojusta, sellainen annetaan potilaalle.
 • Potilaan pitää välttää muuta liikkumista sairaalan tiloissa

Jos omaehtoisessa karanteenissa olevalla potilaalla on hengitystieinfektioon viittaavia oireita, hänelle järjestetään COVID-19 näytteenotto. Kiireetöntä kontaktia siirretään tai muutetaan etävastaanotoksi, jos mahdollista.

1.4 Varotoimet

Omaehtoisessa karanteenissa olevia oireettomia potilaita hoidetaan samoin suojaimin kuin viranomaispäätöksellä karanteeniin asetettuja. Sairaalapotilailla omaehtoisen karanteenin lyhentäminen ei ole mahdollista, vaikka 72 tunnin kohdalla maahantulosta otettu COVID-19-testi olisi negatiivinen. Katso COVID-19 – Varotoimet ja suojaintenkäyttö

Matkustaminen ja koronaviruspandemia (THL)

2. Hengitystieinfektio sosiaali- tai terveydenhuollon työntekijällä

Päivitetty 9.2.2021

 • Jää sairaslomalle omalla ilmoituksella välittömästi oireiden ilmaannuttua.
 • COVID-infektion aiheuttaman hengitystieinfektion oirekuva on vaihteleva, oireista voit lukea täältä.
 • Huomioi, että et voi mennä työhön ennen testituloksen valmistumista, vaikka oireet olisivat hyvin lieviä
 • Ota heti oireiden alettua yhteyttä työterveyshuoltoon tai julkiseen terveydenhuoltoon COVID-19-näytteen ottamiseksi.
  • Jos sinulla todetaan COVID-19-infektio, sinut asetetaan eristykseen. Eristyksen keston voit tarkistaa täältä.
  • Jos ei todeta COVID-19-infektiota, olet pois työstä, kunnes oireet ovat poistuneet tai ne ovat selvästi vähentyneet ja olet työkuntoinen
 • Jos sinut on asetettu karanteeniin altistumisen vuoksi, ei negatiivinen testitulos pura karanteenipäätöstä.

3. Varhaiskasvatuksessa tai koulun perusopetuksessa olevien lasten Covid-näytteet

Päivitetty 17.9.2021

 1. Alle 12-vuotiaalta lapselta, jolla on koronavirusinfektioon sopivia hengitystieoireita, eikä hän ole sairastanut koronavirusinfektiota kuuden kuukauden sisällä, suositellaan ottamaan koronavirusnäyte seuraavissa tapauksissa:

a. Tiedossa oleva koronavirusaltistus edeltävän kahden viikon aikana: esimerkiksi jos lapsi on määrätty karanteeniin, tai koulussa tai hoitopaikassa on todettu koronavirustartuntoja

b. Lapsen perhepiirissä on yli 16-vuotiaita henkilöitä, joilla ei ole täyttä rokotussuojaa

c. Lapsi joutuu sairaalahoitoon tai käy muun sairauden vuoksi toistuvasti sairaalassa hoito- tai tutkimusjaksoilla

Kun testitulos on negatiivinen, lapsi voi palata hoitoon tai kouluun, kunhan oireet ovat jo selvästi helpottamassa.

 1. Muissa kuin edellä mainituissa tapauksessa, mikäli lapselle ilmaantuu lieviä hengitystieinfektioon sopivia oireita, lapsi voi jäädä sairastamaan kotiin ja voi palata hoitoon, kerhotoimintaan tai kouluun, kunhan oireet ovat jo selvästi helpottamassa. Tartuttavuuden tiedetään pienenevän ensimmäisten oirepäivien jälkeen. Mikäli vanhemmat niin haluavat, voi koronavirusnäytteen ottaa näissäkin tapauksissa.
 2. 12 vuotta täyttäneiden kohdalla testauskriteerit ovat samat kuin aikuisilla. Jos testausta ei näiden kriteerien perusteella tarvita tai testitulos on negatiivinen, kouluun voi palata, kun oireet ovat jo selvästi helpottumassa.