COVID-19 – Muut toimintaohjeet

1. Potilaiden matkailu ulkomailla koronaviruspandemian aikana

Leikkaukseen tai muuhun toimenpiteeseen (esimerkiksi tähystys, pientoimenpide) tulossa olevat potilaat
Poliklinikkakäynnille tulevat potilaat
Päivystyspotilaat
Varotoimet

2. Hengitystieinfektio sosiaali- tai terveydenhuollon työntekijällä

3. Varhaiskasvatuksessa tai koulun perusopetuksessa olevien lasten Covid-näytteet

1. Potilaiden matkailu ulkomailla koronaviruspandemian aikana

Päivitetty 9.2.2020

On suositeltavaa, että potilaat välttäisivät ulkomaanmatkailua ennen suunniteltua tutkimusta tai hoitoa. THL:n ohjeessa matkustamisesta koronaviruspandemian aikana on kartta maista, joista tullessa omaehtoisen karanteenin suositusta ei tarvitse noudattaa sekä ohjeet omaehtoisen karanteenin toteuttamiseen ja kestoon. Välttämätön liikkuminen on omaehtoisen karanteenin aikana sallittua.

Kiireelliseen hoitoon tai tutkimuksiin tuleminen on pääsääntöisesti välttämättömäksi katsottavaa liikkumista ja on siten sallittua. Asiaa koskeva ohje potilaalle on julkaistu Taysin verkkosivuilla. Tarvittaessa kontaktia voidaan sopia siirrettäväksi, mikäli myöhentäminen on hoidon kannalta hyväksyttävissä.

1.1 Leikkaukseen tai muuhun toimenpiteeseen (esimerkiksi tähystys, pientoimenpide) tulossa olevat potilaat

Toimenpide siirretään karanteenin jälkeiseen aikaan, mikäli se on mahdollista.

 • Potilaalle kerrotaan kutsukirjeessä matkailun ja mahdollisen omaehtoisen karanteenin vaikutuksesta leikkaus- tai toimenpideajankohtaan
 • Potilaat ottavat ohjeen mukaan  yhteyttä, mikäli ovat omaehtoisessa karanteenissa suunnitellun leikkauksen tai toimenpiteen ajankohtana
 • Jos toimenpide joudutaan tekemään omaehtoisen karanteenin aikana, potilasta kehotetaan ohjeessa käyttämään suu-nenäsuojusta vastaanotolle matkustaessaan, sairaalan sisätiloissa sekä toimenpiteen aikana, mikäli mahdollista. Jos potilaalla ei saapuessaan ole suu-nenäsuojusta, sellainen annetaan potilaalle.

1.2 Poliklinikkakäynnteille tulevat potilaat 

Käynnit ovat yleensä mahdollisia omaehtoisen karanteenin aikana

 • Potilasta kehotetaan ohjeessa ilmoittamaan vastaanotolle tullessaan ulkomailla oleskelustaan ja omaehtoisesta karanteenista
 • Potilaita kehotetaan käyttämään suu-nenäsuojusta vastaanotolle matkustaessaan, sairaalan sisätiloissa ja vastaanoton aikana, mikäli mahdollista. Jos potilaalla ei saapuessaan ole suu-nenäsuojusta, sellainen annetaan potilaalle
 • Potilaan pitää välttää muuta liikkumista sairaalan tiloissa.

1.3 Päivystyspotilaat

 • Potilaita kehotetaan käyttämään suu-nenäsuojusta vastaanotolle matkustaessaan, sairaalan sisätiloissa ja vastaanoton aikana, mikäli mahdollista. Jos potilaalla ei saapuessaan ole suu-nenäsuojusta, sellainen annetaan potilaalle.
 • Potilaan pitää välttää muuta liikkumista sairaalan tiloissa

Jos omaehtoisessa karanteenissa olevalla potilaalla on hengitystieinfektioon viittaavia oireita, hänelle järjestetään COVID-19 näytteenotto. Kiireetöntä kontaktia siirretään tai muutetaan etävastaanotoksi, jos mahdollista.

1.4 Varotoimet

Omaehtoisessa karanteenissa olevia oireettomia potilaita hoidetaan samoin suojaimin kuin viranomaispäätöksellä karanteeniin asetettuja. Katso COVID-19 – Varotoimet ja suojaintenkäyttö

Matkustaminen ja koronaviruspandemia (THL)

2. Hengitystieinfektio sosiaali- tai terveydenhuollon työntekijällä

Päivitetty 9.2.2021

 • Jää sairaslomalle omalla ilmoituksella välittömästi oireiden ilmaannuttua.
 • COVID-infektion aiheuttaman hengitystieinfektion oirekuva on vaihteleva, oireista voit lukea täältä.
 • Huomioi, että et voi mennä työhön ennen testituloksen valmistumista, vaikka oireet olisivat hyvin lieviä
 • Ota heti oireiden alettua yhteyttä työterveyshuoltoon tai julkiseen terveydenhuoltoon COVID-19-näytteen ottamiseksi.
  • Jos sinulla todetaan COVID-19-infektio, sinut asetetaan eristykseen. Eristyksen keston voit tarkistaa täältä.
  • Jos ei todeta COVID-19-infektiota, olet pois työstä, kunnes oireet ovat poistuneet tai ne ovat selvästi vähentyneet ja olet työkuntoinen
 • Jos sinut on asetettu karanteeniin altistumisen vuoksi, ei negatiivinen testitulos pura karanteenipäätöstä.

3. Varhaiskasvatuksessa tai koulun perusopetuksessa olevien lasten Covid-näytteet

Päivitetty 14.9.2020

Sisältö tarkitettu 9.2.2021

 1. Mikäli lapselle ilmaantuu koronavirusinfektioon sopivia hengitystie- tai vatsaoireita, ja hän tai hänen lähipiirinsä ei ole matkaillut kahteen viikkoon ulkomailla, eikä hän ole tiettävästi altistunut koronavirukselle
 • hän ei voi oireisena mennä hoitoon tai kouluun, vaan hänelle varataan aika koronavirusnäytteille. Mikäli oireet ovat hyvin lieviä, voi alle kouluikäisen lapsen tilannetta myös seurata kotona ilman testaamista, jolloin lapsi voi palata hoitoon yhden oireettoman vuorokauden jälkeen. Kouluikäinen lapsi ohjataan Covid-näytteille.
 • Kun Covid-näyte on vastattu negatiivisena, lapsi voi palata hoitoon tai kouluun sitten, kun oireet ovat selvästi lievittymässä
 • jos perheessä lapset ja aikuiset ovat sairastuneet samoihin aikoihin ja aikuisen tai kouluikäisen lapsen testitulos on negatiivinen, ei alle kouluikäisiä lapsia tarvitse testata. Jos vain alle kouluikäisillä on oireita, riittää että yksi lapsi testataan. Oireisten aikuisten ja kouluikäisten lasten pitää kuitenkin mennä testiin, vaikka perheessä alle kouluikäisellä olisi negatiivinen testitulos.
 1. Mikäli lapselle ilmaantuu koronavirusinfektioon sopivia hengitystie- tai vatsaoireitaja hän tai hänen lähipiirinsä on matkaillut kahden viikon sisään ulkomailla

 • hän ei voi mennä oireisena hoitoon tai kouluun vaan hänelle varataan aika koronavirusnäytteille
 • hän saa mennä hoitoon tai kouluun vasta kun koronavirusnäyte on otettu ja se on vastattu negatiivisena, ja oireet ovat selvästi lievittymässä
 1. Mikäli lapsi on altistunut koronavirukselle, hänet on määrätty karanteeniin. Jos hän saa koronavirusinfektioon sopivia oireita, hänelle järjestetään koronatestausaika. Lapsi on kuitenkin karanteenissa eikä voi mennä hoitoon tai kouluun ennen karanteenin päättymistä, vaikka testitulos olisi negatiivinen. Jos testitulos on positiivinen, hänet määrätään eristykseen, ja hän voi palata hoitoon/kouluun vasta eristysajan päätyttyä.