COVID-19 – Siivous

1. COVID-19 siivous Tays sairaaloissa ja terveyskeskussairaaloissa

Suojaimet
Siivouskäytännöt
Kohorttiosastot
COVID-19 näytteenottotilojen siivous
Kuvantamisen tilojen siivous
Tutkimus- ja hoitovälineistö
Ruokailu
Pyykinkäsittely
Potilas- ja vuodevaatteet
Siivoustekstiilit
Jätteiden käsittely
Hengitystie-eritteet (imupussit ja pleuradreenieritteet)

2. COVID-19 siivouksesta asumispalveluyksiköissä

Asukashuoneen siivous
Yleisten tilojen siivous
Tutkimus- ja hoitovälineistö
Ruokailu
Pyykit ja niiden käsittely
Jätteiden käsittely

3. Altistunut potilas vuodeosastolla tai asumispalveluyksiköissä

1. COVID-19 siivous Tays sairaaloissa ja terveyskeskussairaaloissa

Päivitetty 28.1.2022

Alla olevia ohjeita noudatetaan yksikössä, jossa hoidetaan Covid-19- infektioon sairastunutta potilasta tai potilaalla epäillään Covid-19-infektiota. Nämä potilaat sijoitetaan yhden hengen huoneeseen tai kohorttiin muiden Covid-19-potilaiden kanssa. Covid-19-infektion epäilystä, varmistetusta infektiosta tai altistuneesta pitää kertoa kaikille hoito- tai huoltotöihin osallistuville työntekijöille, jotta he pystyvät suojautumaan ja toimimaan oikein.

Tays sairaalat: potilashuoneen ovessa on punainen Seis-tarra, joka ohjaa ottamaan yhteyttä hoitohenkilökuntaan ennen huoneeseen menemistä.

Terveyskeskussairaalat: Mikäli käytössä on Taysin varotoimitarrat, laitetaan oveen punainen Seis-tarra, joka ohjaa ottamaan yhteyttä hoitohenkilökuntaan ennen huoneeseen menemistä. Jos Taysin tarroja ei käytetä, on huone merkittävä muulla yhteisesti sovitulla tavalla niin, että jokainen sinne menevä saa tiedon varotoimista.

1.1 Suojaimet

Siivouksessa käytetään samoja suojaimia kuin potilaan hoidossa:

 • FFP2 -hengityksensuojain, kun työskennellään pitkäaikaisesti potilaan huoneessa, kuten päivittäissiivouksessa. Lyhyet käynnit huoneeseen voi tehdä kirurgisella suu-nenäsuojaimella.
 • Visiiri tai silmäsuojain
 • Pitkähihainen suojatakki tai hihallinen esiliina
  • Ellei pitkähihaista suojavaatetta ole saatavilla, voidaan sen sijaan käyttää hihatonta esiliinaa. Tällöin käsivarret on desinfioitava työasun hihaan asti suojaimia riisuttaessa
 • Suojakäsineet.

Puhtaat suojaimet sijoitetaan sulkutilaan tai puhtaalle tasolle huoneen ulkopuolelle. Covid-19 potilaan huoneesta poistuttaessa suojatakki ja käsineet riisutaan potilashuoneessa. Kasvojen alueen suojaimet riisutaan vasta huoneen ulkopuolella sulkutilassa tai käytävällä.  

 FFP2-hengityksensuojaimen tulee olla venttiilitön, kun työskennellään pitkäaikaisesti altistuneen tai epäilyn huoneessa.  Näin suojataan potilasta tartunnalta.

Koronavirus COVID-19-potilaan hoito - suojainten pukeminen ja riisuminen hengityssuojaimen kanssa (video)

1.2 Siivouskäytännöt

 • Covid-19-potilaan tai epäilyn huoneen siivouksessa noudatetaan eristyssiivoustaulukon kohtaa 10.
 • Osaston yleiset tilat siivotaan tavanomaiseen tapaan.
 • Muiden hengitystieinfektiopotilaiden huoneiden siivouksessa toimitaan pisaravarotoimiohjeen mukaisesti, katso eristyssiivoustaulukon kohta 7. 

1.3 Kohorttiosastot

 • Potilashuoneiden siivouksessa noudatetaan eristyssiivoustaulukon kohtaa 10.
 • Kohorttiosastojen yleiset tilat siivotaan yleispuhdistusaineella ja mikrokuitupyyhkeillä. Kosketuspinnat pyyhitään kahdesti päivässä.
 • Usean potilaan kohorttihuoneessa siivous voidaan tehdä samaa pään suojausta käyttäen (FFP2-hengityksensuojain ja visiiri tai suojalasit). Kasvoja tai kasvojen alueen suojaimia ei saa kosketella käytön aikana.
 • Suojatakki tai hihallinen tai hihaton suojaesiliina vaihdetaan siirryttäessä potilasvyöhykkeeltä toiselle. Suojakäsineitä vaihdetaan olemassa olevien siivouspyyhe- ja suojakäsineohjeistusten mukaan.
 • Mikäli potilaalla varmistuu Covid-19, poislähtösiivouksessa vaihdetaan myös väliverhot. 

1.4 COVID-19 näytteenottotilojen siivous

Potilaiden välillä kosketuspinnat pyyhitään desinfektioaineella.

Sairaalahuoltaja siivoaa näytteenottotilan päivän päätteeksi kosketusvarotoimiohjeiden mukaisesti.

Suojaimet loppusiivouksessa: suojatakki tai hihallinen/hihaton suojaesiliina sekä suojakäsineet.

1.5 Kuvantamisen tilojen siivous

COVID-19 potilaan jälkeen kosketuspinnat pyyhitään desinfektioaineella.

Päivän päätteeksi tehdään tavanomainen siivous.

1.6 Tutkimus- ja hoitovälineistö

 • Monikäyttöiset välineet desinfioidaan käytön jälkeen huuhtelu- ja desinfiointikoneessa ja sitä kestämättömät pyyhitään desinfektioaineella tai desinfektiopyyhkeellä. 

1.7 Ruokailu

Ruokailuväineiden normaali käsittely. Likaisia astioita käsitellään suojakäsinein.

1.8 Pyykin käsittely

Pyykit laitetaan potilashuoneessa suoraan pyykkipussiin. Mikäli pyykkiä käsitellään Covid-19 potilaan huoneen ulkopuolella, käytetään suojakäsineitä ja suojatakkia tai hihallista esiliinaa sekä kirurgista suu-nenäsuojaa ja silmäsuojainta tai visiiriä.

1.8.1 Potilas- ja vuodevaatteet

Tays sairaalat: Pyykki pakataan tavalliseen pyykkipussiin, pussi suljetaan eristyshuoneessa tai sulussa. Pyykkipussit voi pudottaa pyykkikuiluun. 

Terveyskeskussairaalat: Pyykki pakataan pesulan ohjeiden mukaan. 

1.8.2 Siivoustekstiilit

Tays sairaalat: Siivoustekstiilit käsitellään ja lähetetään pesulaan tavanomaiseen tapaan.

Terveyskeskussairaalat: Jos siivoustekstiilit pestään omassa yksikössä (ei pesulassa), pesulämpötila on 90 - 95 astetta. Pesulaan lähetettävät siivoustekstiilit pakataan pesulan ohjeiden mukaan.

1.9 Jätteiden käsittely

Jätteitä varten yksikköön on hankittava riittävän isot jäteastiat, joihin riisutut suojaimet on helppo laittaa eivätkä jäteastiat täyty liian nopeasti.

Tays sairaalat: Jätteet pakataan tavallisiin pusseihin. Pussit suljetaan eristyshuoneessa tai salissa. Pussit voi pudottaa kuiluun.

Terveyskeskussairaalat: Noudatetaan oman jätehuollon ohjeita. 

1.10 Hengitystie-eritteet (imupussit ja pleuradreenieritteet)

Covid-19-potilaan hengitystie-eritepusseja ei saa tyhjentää huuhteludesinfektiolaitteeseen.

Tays sairaalat: Hengitystie-eritettä sisältävät pussit ja pakit käsitellään BIOLOGISENA -EI TUNNISTETTAVANA jätteenä. 

Imupussin tulpat suljetaan huolellisesti ja pussi kääritään imevään materiaaliin, esim. vuodesuoja (”kroonikko”). Kääritty imupussi laitetaan muovipussiin ja muovipussi suljetaan. Suljetut muovipussit pakataan punaiseen muovisäkkiin. Säkeille tilataan nouto osastolta. 

Terveyskeskussairaalat: Noudatetaan oman jätehuollon ohjeita. 

2. COVID-19 siivouksesta asumispalveluyksiköissä

Päivitetty 28.4.2022

Alla olevia ohjeita noudatetaan yksikössä, jossa hoidetaan Covid-19- infektioon sairastunutta asukasta tai asukkaalla epäillään Covid-19-infektiota. Covid-19-infektion epäilystä, varmistetusta infektiosta tai altistumisesta pitää kertoa kaikille hoito- tai huoltotöihin osallistuville työntekijöille, jotta he pystyvät suojautumaan ja toimimaan oikein. Varotoimihuoneen oveen on laitettava merkintä siitä, ettei huoneeseen saa mennä ilman hoitohenkilökunnan lupaa tai varmistettava muulla tavoin, ettei kukaan mene huoneeseen ilman asianmukaisia suojaimia.

Asukas ohjataan pysymään omassa huoneessaan.

Huom! Asukkaan muut varotoimitarpeet, kuten MRSA tulee huomioida ja toimia lisäksi kyseisen ohjeen mukaan.

2.1 Asukashuoneen siivous

Asukas on sairastunut Covid-19 -infektioon tai asukkaalla on epäily Covid-19-infektiosta

 • Siivouksessa käytetään samoja suojaimia kuin asukkaan hoidossa:

 • FFP2-hengityksensuojain, kun työskennellään pitkäaikaisesti asukkaan huoneessa, kuten päivittäissiivouksessa.
 • Visiiri tai silmäsuojain
 • Pitkähihainen suojatakki tai hihallinen esiliina
  • Ellei pitkähihaista suojavaatetta ole saatavilla, voidaan sen sijaan käyttää hihatonta esiliinaa. Tällöin käsivarret on desinfioitava työasun hihaan asti suojaimia riisuttaessa.
 • Suojakäsineet

FFP2-hengityksensuojaimen tulee olla venttiilitön, kun työskennellään pitkäaikaisesti altistuneen tai epäilyn huoneessa.  Näin suojataan potilasta tartunnalta.

Suojainten pukeminen ja riisuminen - korona-potilaan hoito (video)

 • Asukashuoneen kosketuspinnat pyyhitään päivittäin desinfektioaineella ja mikrokuitupyyhkeellä.
 • Lattia puhdistetaan yleispuhdistusaineella ja mikrokuitupyyhkeellä tarvittaessa tai vähintään kaksi kertaa viikossa
 • WC-tila pestään päivittäin desinfektioaineella ja kertakäyttösiivouspyyhkeillä
 • Monikäyttöiset siivousvälineet desinfioidaan käytön jälkeen huuhtelu- ja desinfektiokoneessa tai pyyhkimällä desinfektioaineella

2.2 Yleisten tilojen siivous

Yleiset tilat siivotaan kaksi kertaa päivässä tai useammin. Tällöin pyyhitään kosketuspinnat ja tarvittaessa lattia. Yleisten tilojen siivouksessa käytetään yleispuhdistusainetta sekä vyöhykekohtaisia mikrokuitupyyhkeitä.

Yhteiskäytössä olevat WC-tilat siivotaan kerran päivässä tai tarvittaessa useammin desinfektioaineella.

2.3 Tutkimus- ja hoitovälineistö

 • Monikäyttöiset välineet desinfioidaan käytön jälkeen huuhtelu- ja desinfiointikoneessa ja sitä kestämättömät pyyhitään desinfektioaineella tai desinfektiopyyhkeellä.

2.4 Ruokailu

Asukas ruokailee omassa huoneessaan, ennen ruokailua asukas pesee kädet tai käyttää käsihuuhdetta. Tarvittaessa henkilökunta avustaa asukasta käsihygienian toteuttamisessa.

Ruokailuvälineiden normaali käsittely. Likaisia astioita käsitellään suojakäsinein.

2.5 Pyykit ja niiden käsittely

Pyykkiä käsitellessä käytetään suojakäsineitä ja suojatakkia tai hihallista esiliinaa sekä kirurgista suu-nenäsuojaa ja silmäsuojainta tai visiiriä.

Pyykki kerätään asukashuoneessa olevan pyykkivaunun pyykkipussiin tai pyykkikorissa olevaan muovipussiin.

Mikäli pyykki lähetetään pesulaan, noudatetaan pesulan antamia ohjeita pyykin pakkaamisesta. Yksikössä pestävä pyykki pestään omana pesujakeena.

Pyykinpesulämpötila on vähintään 60-astetta. Mikäli pyykki pestään matalammassa lämpötilassa, tekstiilien pesuaineen sekaan lisätään peroksygeeni-desinfektioainetta esimerkiksi Erisan Oxy+ tai pyykki pestään desinfioivalla tekstiilien pesuaineella esimerkiksi OMO Professional Desinfioiva pyykinpesujauhe.

2.6 Jätteiden käsittely

Jätteet laitetaan välittömästi jätepussiin. Jätepussit viedään asukashuoneesta vähintään kerran päivässä, tarvittaessa useammin. Jätteiden pakkaamisessa noudatetaan jätehuollon ohjeita.

Jätteitä varten yksikköön on hankittava riittävän isot jäteastiat, joihin riisutut suojaimet on helppo laittaa eivätkä jäteastiat täyty liian nopeasti.

3. Altistunut potilas vuodeosastolla tai asumispalveluyksiköissä

Päivitetty 24.8.2022

Altistunut potilas pyritään sijoittamaan omaan huoneeseen tai altistuneet kohortoidaan. Huone siivotaan erityssiivoustaulukon kohta 10 mukaan. Altistuneen potilaan huoneen päivittäissiivouksessa käytetään FFP2-hengityksensuojaimen (venttiilitön) lisäksi visiiriä tai silmäsuojainta.  Muut suojaimet puetaan, jos on vaara roiskeista.

 Katso: Suojainten käyttö ja potilaiden sijoittelu sairaalahoidossa,
 Suojainten käyttö asumisyksiköissä (ikäihmiset, sosiaalipalvelut)