COVID-19 – Siivous

1. COVID-19 siivous Tays sairaaloissa ja terveyskeskusksessa

Suojaimet
Siivouskäytännöt
Kohorttiosastot
COVID-19 näytteenottotilojen siivous
Kuvantamisen tilojen siivous
Tutkimus- ja hoitovälineistö
Ruokailu
Pyykikäsittely
Potilas- ja vuodevaatteet
Siivoustekstiilit
Jätteiden käsittely
Hengitystie-eritteet (imupussit ja pleuradreenieritteet)

2. COVID-19 siivouksesta asumispalveluyksiköissä

Asukashuoneen siivous
Yleisten tilojen siivous
Tutkimus- ja hoitovälineistö
Ruokailu
Pyykit ja niiden käsittely
Jätteiden käsittely
 

1. COVID-19 siivouksesta

Päivitetty 9.12..2020

Tätä ohjetta noudatetaan tiloissa, joissa hoidetaan Covid-19-potilasta tai potilaalla on vahva epäily Covid-19-infektiosta. Nämä potilaat sijoitetaan yhden hengen huoneeseen tai kohorttiin muiden Covid-19-potilaiden kanssa.

1.1 Suojaimet

Siivouksessa käytetään samoja suojaimia kuin potilaan lähihoidossa, katso Eristyssiivoustaulukko.

Aerosolia tuottavien toimenpiteiden huomiointi laitos/sairaalahuoltajien työskentelyssä laitos- ja sairaalahuoltajien työskentelyssä:

Covid-19-potilaan tai vahvan epäilyn huoneessa käytetään FFP2 tai 3 -hengityksensuojainta, jos potilaalle tehdään aerosolia tuottavia toimenpiteitä. Hoitojen tilannetta tulee tiedustella potilaan hoitajalta ennen siivouksen aloittamista.

Koronavirus COVID-19-potilaan hoito - suojainten pukeminen ja riisuminen hengityssuojaimen kanssa (video)

Jos aerosolia tuottavista toimenpiteistä on kulunut yksi tunti, FFP2/3 -hengityksensuojain ei enää ole tarpeen, käytetään kirurgista suu-nenäsuojaa.

1.2 Siivouskäytännöt

 • Covid-19-potilaan huoneen siivouksessa noudatetaan eristyssiivoustaulukon kohtaa 9.
 • Osaston yleiset tilat siivotaan tavanomaiseen tapaan.
 • Huomio! Muiden hengitystieinfektiopotilaiden siivouksessa toimitaan pisaravarotoimiohjeen mukaisesti, katso eristyssiivoustaulukon kohta 6. 

1.3 Kohorttiosastot

 • Potilashuoneiden siivouksessa noudatetaan eristyssiivoustaulukon kohtaa 9.
 • Kohorttiosastojen yleiset tilat siivotaan yleispuhdistusaineella ja mikrokuitupyyhkeillä. Kosketuspinnat pyyhitään kahdesti päivässä.
 • Usean potilaan kohorttihuoneessa siivous voidaan tehdä samaa pään suojausta käyttäen (suunenäsuoja ja visiiri tai suojalasit). HUOM! Kasvoja tai kasvojen alueen suojaimia ei saa kosketella käytön aikana.
 • Suojatakki tai hihallinen tai hihaton suojaesiliina vaihdetaan siirryttäessä potilasvyöhykkeeltä toiselle. Suojakäsineitä vaihdetaan olemassa olevien siivouspyyhe- ja suojakäsineohjeistusten mukaan.
 • Mikäli potilaalla varmistuu Covid-19, poislähtösiivouksessa vaihdetaan myös väliverhot. 

1.4 COVID-19 näytteenottotilojen siivous

Potilaiden välillä kosketuspinnat pyyhitään desinfektioaineella.

Sairaalahuoltaja siivoaa näytteenottotilan päivän päätteeksi kosketusvarotoimiohjeiden mukaisesti.

Suojaimet loppusiivouksessa: suojatakki tai hihallinen/hihaton suojaesiliina sekä suojakäsineet.

1.5 Kuvantamisen tilojen siivous

COVID-19 potilaan jälkeen kosketuspinnat pyyhitään desinfektioaineella.

Päivän päätteeksi tavanomainen siivous.

1.6 Tutkimus- ja hoitovälineistö

 • Kertakäyttöisiä välineitä käytetään aina, kun se on mahdollista. 
 • Monikäyttöiset välineet desinfioidaan heti käytön jälkeen huuhtelu- ja desinfiointikoneessa ja sitä kestämättömät pyyhitään huolellisesti desinfektioaineella tai desinfektiopyyhkeellä. 

1.7 Ruokailu

Ruokailuvälineiden normaali käsittely. Likaisia astioita käsitellään suojakäsinein.

Ruokatarjottimen voi hakea ja viedä käyttäen kirurgista suu-nenäsuojaa, visiiriä tai silmäsuojaa sekä suojakäsineitä. Jos huoneessa joudutaan työskentelemään pidempään, puetaan kaikki suojaimet. Jos huoneessa on aerosolia tuottavia toimenpiteitä, käytä kirurgisen suu-nenäsuojan sijasta FFP2 tai 3 -hengityksensuojainta.

1.8 Pyykin käsittely

Pyykit laitetaan potilashuoneessa suoraan pyykkipussiin. Mikäli pyykkiä käsitellään Covid-19 potilaan huoneen ulkopuolella, esimerkiksi pyykinpesu yksikössä, tulee käsittelyssä suojautua samoin kuin Covid-19 potilaan hoidossa.

1.8.1 Potilas- ja vuodevaatteet

Tays sairaalat: Pyykki pakataan liukenevaan pyykkipussiin, pussi suljetaan eristyshuoneessa tai sulussa ja laitetaan keltaiseen pyykkipussiin. Pyykkipusseja ei saa pudottaa pyykkikuilusta. 

Terveyskeskussairaalat: Pyykki pakataan pesulan ohjeiden mukaan. 

1.8.2 Siivoustekstiilit

Tays sairaalat: Covid-19 potilashuoneen siivouksessa käytetyt mikrokuitupyyhkeet pakataan sulavaan pyykkipussiin, joka laitetaan keltaiseen muovisäkkiin. Keltaiseen muovisäkkiin merkitään tussilla SIIVOUSLIINAT. Pyykkisäkkejä ei saa pudottaa kuiluun. 

Mikäli osastolla on useampi Covid-19-potilas, mikrokuidut voi kerätä samaan pyykkisäkkiin. Taso-ja lattiapyyhkeitä ei tarvitse erotella. Sulavalla pussilla varustettu säkki laitetaan erilliseen pyykkitelineeseen valmiiksi, telinettä ei saa viedä potilashuoneeseen. Sulavan pussin suu pidetään suljettuna (pyöräytys tai taittaminen). Potilashuoneessa käytetyt mikrokuitupyyhkeet kerätään yhteen erilliseen muovipussiin. Huoneen siivouksen jälkeen pyyhkeet valutetaan muovipussista pyykkisäkkiin rauhallisesti. 

Terveyskeskussairaalat: Jos siivoustekstiilit pestään omassa yksikössä (ei pesulassa), potilashuoneen siivouksessa käytetään kertakäyttöisiä siivouspyyhkeitä. Mikrokuitupyyhkeet pakataan pesulan ohjeiden mukaan.

1.9 Jätteiden käsittely

Tays sairaalat: Jätteet pakataan tavallisiin pusseihin. Pussit suljetaan eristyshuoneessa tai salissa. Pussit voi pudottaa kuiluun.

Terveyskeskussairaalat: Noudatetaan oman jätehuollon ohjeita. 

1.10 Hengitystie-eritteet (imupussit ja pleuradreenieritteet)

Covdi-19-potilaan hengitystie-eritepusseja ei saa tyhjentää huuhteludesinfektiolaitteeseen.

Tays sairaalat: Hengitystie-eritettä sisältävät pussit ja pakit käsitellään BIOLOGISENA -EI TUNNISTETTAVANA jätteenä. 

Imupussin tulpat suljetaan huolellisesti ja pussi kääritään imevään materiaaliin, esim. vuodesuoja (”kroonikko”). Kääritty imupussi laitetaan muovipussiin ja muovipussi suljetaan. Suljetut muovipussit pakataan punaiseen muovisäkkiin. Säkeille tilataan nouto osastolta. 

Terveyskeskussairaalat: Noudatetaan oman jätehuollon ohjeita. 

2. COVID-19 siivouksesta asumispalveluyksiköissä

Päivitetty 10.12.2020

Tätä ohjetta noudatetaan tiloissa, joissa hoidetaan Covid-19- infektioon sairastunutta asukasta tai asukkaalla on vahva epäily  Covid-19-infektiosta.

Asukas ei liiku oman huoneensa ulkopuolella.

Huom! Asukkaan muut varotoimitarpeet, kuten MRSA tulee huomioida ja toimia lisäksi kyseisen ohjeen mukaan.

2.1 Asukashuoneen siivous

Asukas on sairastunut Corona-19-infektioon tai asukkaalla on vahva epäily Covid-19-infektiosta

 • Siivouksessa käytetään samoja suojaimia kuin asukkaan hoidossa:

 • Kirurginen suu-nenäsuojain
 • Visiiri tai silmäsuojain (monikäyttöiset, puhdista käytön jälkeen)
 • Pitkähihainen suojatakki tai hihallinen esiliina
  • Ellei pitkähihaista suojavaatetta ole saatavilla, voidaan sen sijaan käyttää hihatonta esiliinaa. Tällöin käsivarret on desinfioitava työasun hihaan asti suojaimia riisuttaessa.
 • Suojakäsineet

Suojainten pukeminen ja riisuminen - korona-potilaan hoito (video)

 • Asukashuoneen kosketuspinnat pyyhitään päivittäin desinfektioaineella ja mikrokuitupyyhkeellä.
 • Lattia puhdistetaan yleispuhdistusaineella ja mikrokuitupyyhkeellä tarvittaessa tai vähintään kaksi kertaa viikossa
 • WC-tila pestään päivittäin desinfektioaineella ja kertakäyttösiivouspyyhkeillä
 • Monikäyttöiset siivousvälineet desinfioidaan aina käytön jälkeen huuhtelu- ja desinfektiokoneessa tai pyyhkimällä desinfektioaineella

2.2 Yleisten tilojen siivous

Yleiset tilat siivotaan kaksi kertaa päivässä tai useammin. Tällöin pyyhitään kosketuspinnat ja tarvittaessa lattia. Yleisten tilojen siivouksessa käytetään yleispuhdistusainetta sekä vyöhykekohtaisia mikrokuitupyyhkeitä.

Yhteiskäytössä olevat WC-tilat siivotaan kerran päivässä tai tarvittaessa useammin desinfektioaineella.

2.3 Tutkimus- ja hoitovälineistö

 • Kertakäyttöisiä välineitä käytetään aina, kun se on mahdollista.
 • Monikäyttöiset välineet desinfioidaan heti käytön jälkeen huuhtelu- ja desinfiointikoneessa ja sitä kestämättömät pyyhitään huolellisesti desinfektioaineella tai desinfektiopyyhkeellä.

2.4 Ruokailu

Asukas ruokailee omassa huoneessaan, ennen ruokailua asukas pesee kädet tai käyttää käsihuuhdetta. Tarvittaessa henkilökunta avustaa asukasta käsihygienian toteuttamisessa.

Ruokailuvälineiden normaali käsittely. Likaisia astioita käsitellään suojakäsinein.

2.5 Pyykit ja niiden käsittely

Pyykkiä käsitellessä käytetään suojakäsineitä ja suojatakkia tai hihallista esiliinaa sekä kirurgista suu-nenäsuojaa ja silmäsuojainta tai visiiriä.

Pyykki kerätään asukashuoneessa olevan pyykkivaunun pyykkipussiin tai pyykkikorissa olevaan muovipussiin.

Mikäli pyykki lähetetään pesulaan, noudatetaan pesulan antamia ohjeita pyykin pakkaamisesta. Yksikössä pestävä pyykki pestään omana pesujakeena.

Pyykinpesulämpötila on vähintään 60-astetta. Mikäli pyykki pestään matalammassa lämpötilassa, tekstiilien pesuaineen sekaan lisätään peroksygeeni-desinfektioainetta esimerkiksi Erisan Oxy+ tai pyykki pestään desinfioivalla tekstiilien pesuaineella esimerkiksi OMO Professional Desinfioiva pyykinpesujauhe.

2.6 Jätteiden käsittely

Jätteet laitetaan välittömästi jätepussiin. Jätepussit viedään asukashuoneesta vähintään kerran päivässä, tarvittaessa useammin. Jätteiden pakkaamisessa noudatetaan jätehuollon ohjeita.