COVID-19-potilaan eristyksen lopettaminen

 1. Ei sairaalahoidon tarvetta, hoidetaan kotona

 • Eristyksen lopullinen pituus riippuu oireiden kestosta
 • Eristys jatkuu vähintään 14 vrk.
  • Jos potilaalla on oireita vielä tämän 14 vuorokauden jälkeen, hänen tulee olla kotona, kunnes hän on ollut oireeton vähintään 2 vrk (48 t) ajan.
  • Ohje koskee myös oireettoman henkilön COVID-19-tartuntaa, joka on todettu PCR-testauksella esim. epidemiaselvityksen yhteydessä
  • Ohje koskee myös sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijää. Hänen tulee olla pois töistä 14 vrk ja oireeton vähintään 2 vrk (48 t) ennen työhön paluuta.
  • Ohje koskee myös oireettoman sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijän COVID-19-tartuntaa, joka on todettu PCR-testauksella esim. epidemiaselvityksen yhteydessä
 • Ei kontrollinäytteen tarvetta
 1. Sairaalahoidon tarve alle 2 vko, potilas siirtyy suoraan kotiin
 • Eristys jatkuu sairaalahoidon ajan ja sitä jatketaan kotona, kunnes oireiden alusta on kulunut vähintään 14 vrk ja hän on ollut oireeton vähintään 2 vrk (48 t) ajan
 • Ei kontrollinäytteen tarvetta
 1. Sairaalahoito pitkittyy yli 2 vko

 • Eristys voidaan purkaa, jos oireiden alusta on kulunut vähintään 14 vrk ja potilas on ollut oireeton vähintään 2 vrk (48 t) ajan
 1. Sairaalahoito pitkittyy yli 2 vko, oireiden loppuminen ei arvioitavissa (esim. tehohoitopotilas)

 • Eristys voidaan purkaa, kun on saatu kaksi negatiivista COVID-19-näytettä peräkkäisinä päivinä
 1. Hoito jatkuu jatkohoitopaikassa tai kuntoutuksessa

 • Katso kohdat 3 ja 4.
 • Konsultoi tarvittaessa Taysin infektioyksikköä.