CPE:n leviämisen ehkäisy terveydenhuollon yksikössä

CPE-kantajana pidetään potilasta,

  • jonka riskitiedoissa on tieto CPE-kantajuudesta,
  • jolta löytyy CPE kliinisestä näytteestä tai seulontanäytteestä.

CPE-kantaja hoidetaan kosketusvarotoimin. Avovastaanotolla tavanomaiset varotoimet.

CPE-kantajan huoneen loppusiivouksessa yhteydessä WC-altaaseen valutetaan reunoja myöten neljä desilitraa laimentamatonta klooria ja annetaan sen vaikuttaa 60 minuutin ajan. Sen jälkeen WC-allas harjataan ja huuhdellaan (Eristyssiivousohje).

Loppusiivouksen jälkeen tyhjä huone vetyperoksidikuivasumutetaan (Nocospray).

CPE:lle altistuneen tai riskiryhmään kuuluvan potilaan hoito

CPE:lle altistuneen tai riskiryhmään kuuluvana pidetään potilasta,

joka on ollut samassa potilashuoneessa tai toiminallisessa yksikössä tai käyttänyt samaa WC- tai suihkutilaa CPE-kantajan kanssa,

jolla on riskitieto tai lähetteessä tieto CPE altistumisesta,

joka tuo esille, että samassa taloudessa asuu CPE-kantaja

joka tulee hoitoon suorana sairaalasiirtona ulkomailta. Katso Ulkomailla oleskellut tai sairaalahoitoa saanut potilas -ohje

CPE-altistuneet hoidetaan tavanomaisin varotoimin. Ulkomailta sairaalahoitoa saanut potilas, turvapaikanhakija tai pakolainen hoidetaan kosketusvarotoimin, kunnes näytteet on vastattu.

Infektioyksikkö ohjeistaa erikseen epidemiaepäilyssä tai epidemiatilanteissa osastoja näytteen otossa ja kosketusvarotoimien toteutuksesta CPE-altistuneen kohdalla.

CPE -näytteet (MDRsVi 9690) otetaan kahtena peräkkäisenä päivänä.

Näytteenottokohdat ovat:

  • rektum
  • erittävät haavat
  • trakea, jos keinoilmatie
  • katetrivirtsa, jos katetri on ollut yli viikon