Indusoitu yskösnäyteohje

Päivitetty 25.2.2021

Jos potilas ei pysty antamaan spontaania yskösnäytettä, voidaan limaneritystä indusoida lääkesumuttimella (Hudson) annetulla hypertonisella suolaliuoksella. Hienojakoisen hypertonisen keittosuolahöyryn hengittäminen lisää hengitysteiden limaneritystä ja provosoi yskänrefleksin. Indusoituja ysköksiä kerättäessä henkilökunta käyttää FFP2- tai FFP3- hengityksensuojaimia.

Potilasohjaus:

  • Anna potilaalle etukäteen luettavaksi
  • Kerro, että hypertonisen suolan hengittäminen voi aiheuttaa hengitystiekirvelyä,ja että keuhkoputkien supistumisen ehkäisemiseksi ennen indusointia annetaan avaavaa lääkettä.
  • Keittosuolahengittelyjen jälkeen potilas yskii näytteen ysköspurkkiin ohjeen mukaisesti.

Yskösnäytteen indusointi:

  • Varmista ensimmäisellä kerralla, ettei hypertonisen suolan inhalaatio aiheuta bronkusobstruktiota.
  • Esimittaukset (kirjataan ylös Uranukseen): SpO2 ilman lisähapetusta sormioksimetrillä.
  • Esilääkitys: Ventoline evohaler (salbutamoli) 0.1mg kaksi suihketta tilajatkeen kautta. Odota 10-15 minuuttia.

Keittosuolainhalaation toteutus:

  • Potilas inhaloi lääkesumuttimen avulla lepohengityksellä 4 ml 6 prosenttista MucoClear suolaliuosta. Nenäklipsiä ei käytetä.
  • Potilas yskii näytteen purkkiin keräysohjeen mukaisesti.

Seurantamittaukset:

  • Mittaa SpO2 15 minuutin suolaliuoshengittelyn jälkeen.
  • Jos potilaalle tulee hengenahdistusoireita, anna salbutamolia 0.1 mg kaksi suihketta tilajatkeen kautta ja seuraa 10-15 minuuttia. Jos oireet eivät helpotu, konsultoi lääkäriä.