Influenssan sairaalatartuntojen ehkäisy

Yleistä influenssasta löydät THL:n sivuilta

Influenssapotilaat hoidetaan pisaravarotoimin .

Huonesijoittelu osastohoidossa (suositeltavuusjärjestyksessä):

  1. Paras vaihtoehto on hoitaa influenssapotilas omassa huoneessaan
  2. Jos potilaita on useita, heidät voidaan sijoittaa samoihin huoneisiin (kohortointi)
  3. Jos kumpaankaan vaihtoehdoista 1 ja 2 ei ole mahdollisuutta, influenssapotilas hoidetaan tavallisessa huoneessa muiden potilaiden vieressä pisaravarotoimia noudattaen. Etäisyys viereiseen potilaaseen tulee olla yli metri. Potilaiden välillä pidetään väliverhoa tai sermiä
  • Huonetoverille aloitetaan oseltamiviiri-profylaksia (Tamiflu) 75 mg x 1 p.o. (aikuisten annos, munuaisten vajaatoiminnassa tarkista annos Terveysportista). Hoidon kesto kymmenen vuorokautta. Oireetonta altistunutta potilasta hoidetaan tavanomaisin varotoimin.
  • Kaikille huoneessa hoidettaville opastetaan käsihygienian ja yskimishygienian noudattaminen.

Influenssapotilasta hoidetaan pisaravarotoimin viisi vuorokautta oireiden alusta tai oseltamiviirihoidon ajan. Jos potilas on runsaan limainen influenssaeristyksen päättyessä, pisaravarotoimia jatketaan.  Huonesijoittelussa huomioidaan muut mahdolliset eristystarpeet, kuten resistentin mikrobin kantajuus.

Influenssalle altistunutta, oseltamiviiriprofylaksiaa saavaa potilasta hoidetaan tavanomaisin varotoimin, mikäli hänellä ei ole influenssaan viittaavia oireita.

Lääkitys influenssaa epäiltäessä (sairaalapotilas tai riskiryhmään kuuluva)

  • aloitetaan oseltamiviirilääkitys (Tamiflu, 75 mg x 2 p.o. yli 13-vuotiaille, 1–13-vuotiaiden annos painon mukaan, munuaisten vajaatoiminnassa tarkista annost Terveysportista). Hoidon kesto on tavallisesti viisi vuorokautta.
  • lääkitys aloitetaan jo influenssaa epäiltäessä ja se voidaan lopettaa, jos RvirNhO tai InABRSV jää influenssaviruksen osalta negatiiviseksi.