MRSA-kantajuuden seuranta

Päivitetty 20.9.2022

MRSA-kantajuuden häviämistä voidaan seurata suunnitelmallisesti henkilöiltä, joilla ei ole kroonisia haavoja eikä ihosairauksia. Kantajuuden seurannan voi aloittaa aikaisintaan vuoden kuluttua siitä, kun MRSA on todettu. 

MRSA-kontrollinäytteet voidaan ottaa oman terveyskeskuksen tai työterveyshuollon tekemällä lähetteellä Fimlab-laboratoriossa tai hoitavassa yksikössä.

 • Käytetään tutkimusnumeroa 9905 (MRSRiVi, MRSA-rikastusviljely)
 • Näytteet otetaan nenästä ja nielusta eri näyteputkiin (ottokohtakoodit: nenä 109, nielu 110)
 • Näytteitä ei saa ottaa mahdollisen antibioottikuurin aikana vaan aikaisintaan viikon kuluttua kuurin loppumisesta
 • Sairaalahoidossa näytteet otetaan ennen MRSA-kevennyshoidon aloitusta, tieto tästä merkitään hoitokertomukseen. Kevennyshoidon jälkeen seurantanäytteet voi ottaa aikaisintaan kuukauden kuluttua sen loppumisesta.

Jos kontrolliseulonnan tulos on negatiivinen, seuraavat seulontanäytteet voi ottaa

 • 3 - 4 kuukauden kuluttua ja
 • vuoden kuluttua.

Jos kaikki kontrollinäytteet vuoden ajalta ovat negatiivisia, henkilöstä voi soittaa Taysin Infektioyksikön hygieniahoitajalle numeroon 044 4729385. Soittaa voi kuka tahansa potilasta, asiakasta tai asukasta hoitava henkilö.  MRSA-kantaja voi myös itse ottaa yhteyttä hygieniahoitajaan. MRSA-riskitiedon poistamisesta päättää Infektioyksikkö. Potilasta hoidetaan kosketusvarotoimin riskitiedon poistamiseen saakka. Soitettaessa on oltava tiedot: 

 • terveydentilasta
 • ihon kunnosta
 • säännöllisestä lääkityksestä
 • MRSA-seurantanäytteistä ja niiden tuloksista
 • MRSA-näytteiden tulee olla otettu tilanteessa, jossa 
  • ei ole edeltävästi tehty kevennyshoitoa viimeisen kuukauden sisään 
  • henkilöllä ole ollut antibioottihoitoa viikkoon  

Jos MRSA-kontrollinäyte on positiivinen, tämän jälkeen seuraava MRSA-näyte voidaan ottaa vuoden kuluttua.

Tarvittaessa ohjeita voi tiedustella Tays Infektioyksikön hygieniahoitajalta puhelinnumerosta 044 4729385.