Metisilliinille Resistentin Staphylococcus aureuksen (MRSA:n) leviämisen ehkäisy

MRSA:n kantaja

MRSA:lle altistunut

Jatkuva MRSA:lle altistuminen

Määritelmä

 • Potilaan riskitiedoissa on merkintä MRSA-kantajuudesta tai

 • Seulontanäytteissä todetaan MRSA tai

 • Kliinisessä näytteessä todetaan MRSA

 • Potilaan riskitiedoissa on merkintä MRSA:lle altistumisesta tai

 • Potilaan huonetoverilla todetaan MRSA-kantajuus tai

 • Hygieniahoitaja tai toinen toimintayksikkö ilmoittaa altistumisesta

 • Potilas kertoo perheen jäsenellä olevasta MRSA-kantajuudesta tai riskitiedoissa on merkintä jatkuvasta MRSA:lle altistumisesta

Varotoimet

 • Avovastaanotolla ja sairaalahoidossa

 • Toimenpideyksikössä, leikkaussalissa ja heräämössä

 • Avovastaanotolla, sairaalahoidossa, toimenpideyksikössä, leikkaussalissa ja heräämössä , kunnes seulontavastaukset ovat valmiit. Tämän jälkeen toimitaan tulosten mukaisesti.
 • Avovastaanotolla , kunnes seulontavastaukset ovat valmiit. Tämän jälkeen toimitaan tulosten mukaisesti.

 • Sairaalahoidossa, toimenpideyksikössä, leikkaussalissa ja heräämössä , kunnes seulontavastaukset ovat valmiit. Tämän jälkeen toimitaan tulosten mukaisesti.

MRSA-näytteet

MRSAVi, 4358

 • Erikoissairaanhoidossa MRSA-seulontanäytteet otetaan, jos potilaan edellisistä seulontanäytteistä on kulunut yli vuosi

 • Terveyskeskus-sairaaloissa, asumispalveluyksiköissä ja avovastaanotoilla ei MRSA:n kantajilta oteta rutiinisti seulontanäytteitä.

 • Seulontanäytteet otetaan aikaisintaan kolme vuorokautta altistumisen päättymisestä (mahdollinen MRSA:n itämisaika).

 • Jos altistuneella on meneillään antibioottihoito, seulontanäytteet otetaan uudelleen viikon kuluttua antibioottihoidon päättymisestä.

 • Jos potilaalla on meneillään antibioottihoito ja hän on osastolla pitkään, MRSA-seulontanäytteet otetaan viikon välein.
 • Seulontanäytteet osastolle tullessa

 • Jos altistuneella on meneillään antibioottihoito ja sairaalahoito jatkuu, seulontanäytteet otetaan uudelleen viikon kuluttua antibioottihoidon päättymisestä.

 • jos potilaalla on meneillään antibioottihoito ja hän on osastolla pitkään, MRSA-seulontanäytteet otetaan viikon välein.

Muuta huomioitavaa

 • Erikoissairaanhoidossa potilaalle annetaan kevennyshoito ja häntä hoidetaan .

 • Vaikka potilaan seulontanäytteet olisivat negatiiviset, häntä hoidetaan .

 • Jos potilaan MRSA-kantajuutta seurataan (1, häntä hoidetaan .

 • Jos potilas saanut häätöhoidon (1, mutta seurantajakso on kesken, häntä hoidetaan .

Näytteenotto kohdat

Nenä, nielu ja mahdolliset infektioportit, kuten haavat, ihorikot, katetrien juuret, kestokatetripotilailta virtsankeräyspussin virtsa.

Riskitiedot ja niiden poisto

Riskitietomerkintä on useimmiten pysyvä

Riskitietomerkintä poistetaan, kun seulontanäytteet on otettu.

Pysyviä riskitietomerkintöjä ei laiteta. Jos potilaalle on laitettu jatkuvan MRSA-altistumisen vuoksi riskitietomerkintä, se poistetaan.

1) MRSA-kantajuuden seurannassa tai MRSA-häätöhoidon saanutta potilasta hoidetaan yhden hengen huoneessa. Tarvittaessa voit kysyä ohjeita hygieniahoitajalta.