MRSA:n seulonta terveydenhuollon työntekijästä tai opiskelijasta

MRSA-seulontanäytteet tulee ottaa ulkomailla työskennelleestä tai sairaalahoidossa olleesta potilastyötä tekevästä työntekijästä tai opiskelijasta, jos

  • hän on työskennellyt tai ollut työharjoittelussa ulkomailla terveydenhuollon laitoksessa viimeisen vuoden aikana vähintään kahden kuukauden ajan.
  • hän on ollut hoidettavana ulkomailla terveydenhuollon laitoksessa viimeisen vuoden aikana yli vuorokauden ajan.

Miten näyte otetaan?

MRSA-viljely (-MRSAVi, ATK 4358) otetaan nenästä, nielusta ja mahdollisista infektiokohteista. MRSA-näytteitä ei oteta koskaan kesken työvuoron; työskentelystä terveydenhuollossa on täytynyt kulua yli 48 tuntia ennen kuin näyte otetaan.

Kuka ottaa näytteet?

Seulontanäytteet työntekijöistä ottaa työterveyshuolto ja työharjoitteluun tulevista opiskelijoista opiskelijaterveydenhuolto.

Entä jos työntekijä tai opiskelija todetaan MRSA:n kantajaksi?

MRSA:ta kantavalle potilastyötä tekevälle työntekijälle ja opiskelijalle tarjotaan MRSA-häätöhoitoa. Tätä suunniteltaessa MRSA:n kantajuus varmistetaan uusintanäytteillä, jotka otetaan aikaisintaan kahden viikon kuluttua ensimmäisistä näytteistä.