Maahanmuuttajien tuberkuloosiseulonta Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä

Päivitetty 18.1.2021

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä noudatetaan STM:n ja THL:n antamia ohjeita ja suosituksia. Näiden lisäksi tartuntatautilaki (1227/2016) 55§ velvoittaa tuberkuloositarkastukseen tietyissä tilanteissa ennen työn tai harjoittelun alkua. Tartuntatautilain 55§ velvoittama terveystarkastus on pakollinen, muissa tilanteissa oireettoman henkilön seulonta on vapaaehtoista. Jos tutkittavalla on oireita, hänet voidaan pakottaa tartuntatautilain 70§ nojalla tutkimuksiin. Tuberkuloosin seulontatutkimukset ovat julkisessa terveydenhuollossa tutkittavalle maksuttomia.

Suositus / velvoite

Kohderyhmä, lähtömaan TB-ilmaantuvuusraja

Seulonnan ajankohta ja toteuttajat

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden infektio-ongelmien ehkäisy

STM 2009:21

Suositus

Pakolaiset, turvapaikanhakijat, perheenyhdistämisen kautta maahan tulleet

 • ilmaantuvuus >50/100 000 tai oleskelu konfliktialueella / pakolaisleirillä

Maahantulotarkastus 2 viikon sisällä, sisältää oirekyselyn ja thx-kuvauksen.

 • Vastaanottokeskukset
 • Kuntien maahanmuuttajapalvelut

Keuhkotuberkuloosin varhainen toteaminen. Ohje maahanmuuttajien terveystarkastuksista.

THL ohjaus 18/2017

Suositus

Työn, opiskelun, avioliiton solmimisen tai adoption vuoksi maahan tulleet (oleskelu > 3kk)

 • ilmaantuvuus > 150/100 000

Terveystarkastus 2 kuukauden sisällä, sisältää oirekyselyn ja thx-kuvauksen.

 • Perusterveydenhuolto: terveysasemat, äitiys- ja lastenneuvolat
 • Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, YTHS
 • Työterveyshuolto
 • TE-toimisto Tampere
 • Kuntien maahanmuuttajapalvelut: kotoutumispalveluita tuottavat tahot (opettajat, sosiaalityöntekijät), Tampereen kaupungin maahanmuuttajainfo MAINIO

Katso

Käytännön ohje keuhkotuberkuloosin varhaisesta toteamisesta

Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma2020. THL ohjaus 7/2020

Äitiysneuvolaopas. THL 2013, opas 29

Keuhkotuberkuloosin varhainen toteaminen. Ohje maahanmuuttajien terveystarkastuksista.

THL ohjaus 18/2017

Suositus

Raskaana olevat naiset

 • ilmaantuvuus > 150/100 000
 • pakolainen tai turvapaikanhakija: ilmaantuvuus > 50/100 000
 • konfliktialueelta saapunut tai pakolaisleirillä oleskellut
 • tiedossa tb-altistuminen
 • hoitanut työssään tb-potilaita ja altistunut

Oirekysely raskauden alussa.

Thx-kuvaus viimeisen raskauskolmanneksen aikana (jokaisessa raskaudessa)

 • Äitiysneuvolat

Katso ohje Tuberkuloosiseulonta ja seulonnan kohderyhmään kuuluvan äidin synnytyksen hoito

Työntekijälle tehtävät terveydentilan selvitykset tuberkuloositartuntojen torjumiseksi. THL ohjaus 19/2017

Tartuntatautilaki (1227/2016) 55§

Terveystarkastus ennen työn tai harjoittelun alkua.

Velvoite

Sosiaalihuollon tai terveydenhuollon toimintayksiköissä sekä kaikissa alle kouluikäisten lasten hoitotehtävissä toimivat työntekijät

 • ilmaantuvuus > 150/100 000: syntynyt tai oleskellut vähintään 12 kk tai työskennellyt terveydenhuollossa vähintään 3 kk
 • ilmaantuvuus > 50/100 000, jos työtehtävään kuuluu vastasyntyneiden hoitoa
 • hoitanut missä tahansa maassa tuberkuloosipotilaita
 • ollut lähikontaktissa tartuttavaan keuhkotuberkuloosipotilaaseen

Terveystarkastus ja Thx-kuvaus ennen uuden työ -tai harjoittelutehtävän alkua tai jos uuden työsuhteen alkaessa edellisestä terveystarkastuksesta kulunut yli kaksi vuotta

 • Työterveyshuolto
 • Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
 • Terveysasemat
 • TE-toimisto Tampere

Katso

Erillisohje Tampereen TE-toimistolle koskien työharjoittelua

Käytännön ohje keuhkotuberkuloosin varhaisesta toteamisesta

Koskee kaikkia kohtaamispintoja ja seulonnan toteuttajia

 • Tarkista aina asiakkaan tai potilaan tuberkuloosiseulonnan perusteet (taulukko)
 • Jos seulonta ei ole toteutunut:
  • tee tuberkuloosin oirekysely, käytä hyväksesi monikielisiät terveyskyselykaavakkeita 
  • motivoi ja ohjaa keuhkokuvaan (etu- ja sivukuva)
   • käytä hyväksesi usealle kielelle käännettyä tiedotetta, kerro tiedotteen sisältö myös tulkin avustuksella
   • mainitse digitaalisen keuhkokuvauksen turvallisuudesta: säderasitus on vähäinen, se vastaa säteilymäärää, jonka jokainen saa ympäristöstä noin kahdeksan vuorokauden kuluessa
   • kirjoita tiedotteeseen kuvantamisyksikön tai asuinkunnan terveyskeskuksen yhteystiedot.
   • kehota ottamaan mukaan henkilöllisyyden osoittava asiakirja (esim. passi, Kela-kortti, ajokortti) ja näyttämään tiedotetta keuhkokuvaukseen mennessä
  • ohjaa hakemaan lisätietoa tuberkuloosista https://tuberkuloosi.fi

Tampereella keuhkokuva otetaan Tays Hatanpään sairaalan kuvantamisyksikössä (Hatanpäänkatu 24). Keuhkokuvaukseen voi mennä ilman ajanvarausta arkisin klo 12–15.

 • Pyydä tutkittavaa näyttämään kuvantamisyksikön ilmoittautumisluukulla tiedotetta ja henkilöllisyyden osoittavaa asiakirjaa, josta käy ilmi nimi ja syntymäaika sekä mahdollinen suomalainen henkilötunnus.
 • Toimistosihteeri kirjoittaa rtg-lähetteen.
 • Kuvauksen jälkeen tutkittavalle annetaan yhteystiedot Tampereen kaupungin infektioiden torjuntayksikköön (Tartuntatautien valvonta), josta tutkittava kysyy puhelimitse kuvaustulosta.
 • Poikkeavista keuhkokuvalöydöksistä otetaan yhteyttä sovittuihin yhteyshenkilöihin, jotka järjestävät tarvittavat jatkotutkimukset.

Muissa kunnissa toimitaan paikallisten ohjeiden mukaan.

 • Tays Hatanpään sairaalan kuvantamisyksikkö voi ottaa keuhkokuvan myös ulkokuntalaisesta. Tällaisessa tapauksessa tieto kuvauksesta tai otettu keuhkokuva ei kuitenkaan siirry automaattisesti asuinkunnan terveyskeskukseen. Kuvan siirron Taysin Pacsiin ja sieltä eteenpäin aluearkistoon voi pyytää soittamalla Tays Hatanpään röntgentoimistoon p. 040 639 7016.Lasku kuvantamisesta ja kuvan siirrosta lähetetään asuinkuntaan.

Erillisohje Tampereen TE-toimistolle koskien työharjoittelua 

 • Ohjaa Tampereella tai Orivedellä asuva maahanmuuttaja tuberkuloositutkimukseen Tampereen kaupungin infektioiden torjuntayksikköön Sarvikselle (Hatanpäänkatu 3 B 3. krs.). Ajanvaraus p.040 806 2702.
  • Tuberkuloositarkastuksesta tehdään kirjallinen lausunto, joka annetaan tutkittavalle. Se jää myös sairauskertomusjärjestelmään. 
 • Ohjaa muissa kunnissa asuva maahanmuuttaja tuberkuloositutkimukseen asuinkunnan terveyskeskukseen.