Moniresistentin pseudomonaksen (MDR-PA) leviämisen ehkäisy terveydenhuollon yksikössä

MDR-PA:n kantajana pidetään potilasta

  • jonka riskitiedoissa on tieto MDR-PA -kantajuudesta
  • jolta löytyy MDR-PA kliinisestä näytteestä tai seulontanäytteestä.

MDR-PA:n kantajaa hoidetaan . Avovastaanotolla .

Katso Eristyssiivousohje.

Loppusiivouksen jälkeen tyhjä huone vetyperoksidikuivasumutetaan (Nocospray).

MDR-PA:n kanssa samassa huoneessa hoidetut potilaat

MDR-PA –kantajan huonetovereita ei rutiinisti seulota. Infektioyksikkö päättää huonetovereiden seulonnoista, jos kyseessä on ns. karbapenemaasia tuottava bakteerikanta.

Infektioyksikkö ohjeistaa erikseen epidemiaepäilyssä tai epidemiatilanteissa osastoja näytteen otossa ja kosketusvarotoimien toteutuksesta.