Moniresistentti Pseudomonas aeruginosa (MDR-PA)

Mikäli Pseudomonas aeruginosa -kanta on resis­tentti karbapeneemille (meropeneemi ja/tai imipeneemi) ja keftatsidiimille, sen katsotaan olevan moni­resistentti ja sairaalahygieenisesti merkittävä. Bakteerilöydös voi olla seurausta pitkään jatkuneesta antibioottihoidosta, jolloin bakteeri on peräisin potilaan omasta bakteerifloorasta. Toinen vaihtoehto on bakteerikanta, joka on siirtynyt potilaaseen hoitoon liittyvänä tartuntana, jolloin kyseessä voi olla karbapenemaasigeenin aiheuttama resistenssi.

Pseudomonas-bakteerit tarttuvat kosketustartuntana. Yleensä Pseudomonas aeruginosa aiheuttaa infektioita potilailla, joiden vastustuskyky on alentunut. Näiden potilaiden kohdalla moniresistentit P. aeruginosa -kannat ovat ongelmallisia, koska hoitovaihtoehtoja on vähän. Pseudomonas voi aiheuttaa esimerkiksi vakavan yleisinfektion, virtsatieinfektion ja hoitoon liittyvän keuhkokuumeen.

Kun MDR-PA löytyy viljelynäytteestä oireettomalta henkilöltä, on tämä henkilö bakteerin kantaja. Infektio tarkoittaa sitä, että bakteeri aiheuttaa henkilölle oireisen taudin.

MDR-PA:n kantajuus ei vaikuta kantajansa elämään kotona, työpaikalla, harrastuksissa tai ihmissuhteissa.