Resistenttien mikrobien ja tuberkuloosin seulonta raskaana olevilla ja synnyttämään tulevilla

Päivitetty 7.6.2021

 1. Synnyttäjistä tai raskaana olevista äideistä ei oteta MRSA-seulontanäytteitä, paitsi jos
 • potilaan riskitiedoissa on maininta MRSA-altistuksesta.
 • potilas on päihdeongelmainen (lähinnä iv-huumeiden käyttäjä)
 • potilas tai hänen aikuinen perheenjäsenensä työskentelee sikojen parissa

 1. Potilaasta otetaan resistenttien mikrobien seulontanäytteet, jos kyseessä on
 • turvapaikanhakija tai pakolainen, joka on ollut Suomessa vähemmän kuin vuoden
 • ulkomailla sairaalahoidossa yli vuorokauden viimeisen vuoden aikana ollut potilas tai kyseessä on suora sairaalasiirto ulkomailta.

Jos näytteet ovat ottamatta tai vastaamatta potilaan tullessa synnyttämään, hoidetaan potilas yhden hengen huoneessa ja otetaan edellä mainitut näytteet. Potilas hoidetaan kosketusvarotoimin näytteiden valmistumiseen asti ja sen jälkeen toimitaan tulosten mukaisesti. Poliklinikkakäynneillä noudatetaan .

Jos potilas on jo kertaalleen seulottu ulkomaisen sairaalahoidon tai turvapaikanhakijuuden takia, ei näytteitä tulevilla hoitojaksoilla tarvitse ottaa uudelleen.

Näytteet otetaan viimeisen raskauskolmanneksen aikana neuvolassa tai neuvolasta tehdyllä lähetteellä GBS-seulonnan yhteydessä (viikot 35 - 37). Jos näytteitä ei ole jostain syystä otettu neuvolan toimesta, ne otetaan synnyttämään tullessa.

Seulonnan tulos merkitään neuvolakorttiin. Myös negatiivinen tulos kirjataan.

Näytteiden ottaminen:

 • MRSAVi (4358) näyte otetaan nenästä, nielusta ja mahdollisista infektiokohdista (ihorikot, haavat, ihottumat jne).
 • MDRsVi (9690) näyte otetaan kahdesti joko ulosteesta tai suolen seinämästä viiden sentin päästä peräaukosta dacron-tikulla. Näytteenottotikku laitetaan geelikuljetusputkeen ja toimitetaan laboratorioon. (Lähetteeseen tulee merkitä maa, jossa potilas on saanut sairaalahoitoa). Näytteet voidaan ottaa kahdella erillisellä neuvolakäynnillä ennen synnyttämään tuloa tai kahtena ensimmäisenä hoitopäivänä sairaalassa.
 • U-BaktVi (1155)
 • VREVi (1788) näyte otetaan joko ulosteesta tai suolen seinämästä viiden sentin päästä peräaukosta dacron-tikulla. Näytteenottotikku laitetaan geelikuljetusputkeen ja toimitetaan laboratorioon.
 • Candida auris (potilaalta, joka tulee suorana sairaalasiirtona). Viljelynäytteestä tehdään sähköisen pyynnön sijaan yleislähete, joka löytyy Fimlabin sivuilta kohdasta ohjekirja -> lähetteet ja lomakkeet. Lähetteeseen kirjataan potilaan ja tilaajan tietojen lisäksi seuraava teksti: ”Näyte tutkitaan HUSLABissa, näytenumero 21786, lyhenne CaauVi. Positiivisista C. auris -löydöksistä pyydetään soittamaan osaston puhelinnumeroon (osaston numero)”. Yleislähete tulostetaan ja lähetetään näyteputkien mukana Fimlabin mikrobiologian laboratorioon. Fimlab lähettää näytteet Helsinkiin tutkittavaksi.

Näytteet otetaan kahtena ensimmäisenä hoitopäivänä dacrontikulla geelikuljetusputkeen seuraavista paikoista:

 • Kainalot (samalla tikulla molemmista kainaloista)
 • Nivuset (samalla tikulla molemmista nivusista)
 • Nielu. Jos keinoilmatie, nielun sijaan otetaan näyte trakealimasta)
 • Rektum
 • Haavat (näyte otetaan erittävimmästä haavasta)
 • Katetrivirtsa, jos virtsakatetri on ollut potilaalla yli seitsemän vuorokautta

Huom! MDRsVi ja VREVi voidaan myös ottaa samalla tikulla yhteen näytteenottoputkeen, tällöin näyteputkeen tulee kaksi pyyntötarraa (VREVi ja MDRsVi)

 1. Tuberkuloositutkimukset    

Katso toimintaohje

Tarkista, onko keuhkokuva otettu. Riskiryhmään kuuluva ohjataan vapaaehtoiseen keuhkokuvaan jokaisen raskauden viimeisen raskauskolmanneksen aikana. Tämän ohjelmoi ensisijaisesti neuvola/perusterveydenhuolto. Jos kuvausta ei ole toteutettu, kehotus keuhkokuvan ottamiseen liitetään lääkärin saneluun äitiyspoliklinikalla ja synnytyspäivystyksessä käyneiden potilaiden kohdalla. Jos on tuberkuloosiin viittaavia oireita (yli kolme viikkoa kestävä yskä, veriyskä, kuumeilu, laihtuminen, yöhikoilu, yleiskunnon lasku, rintakipu, hengenahdistus), otetaan keuhkokuva raskauden kestosta riippumatta.

Tuberkuloosiohjeet verkossa.