Riskitiedot

Moniresistentit bakteerit

Moniresistenttejä bakteereita koskevat riskitietojen lisäykset, poistot ja muokkaukset tekee Infektioyksikön hygieniahoitaja.

Jos huomaat, että potilaalla

  • on MRSA, ESBL tai muu moniresistentin bakteerin riskitieto kahdesti
  • puuttuu moniresistentin bakteerin riskitieto
  • moniresistentin bakteerin riskitieto on jollain tavalla virheellinen
  • riskitiedon tarpeellisuus pitää tarkistaa

ota yhteyttä Infektioyksikön hygieniahoitajaan, ensisijaisesti puhelinnumeroon 03 311 66752.

Altistumisriskitiedot

Moniresistentille bakteerille altistuneille potilaille altistumisriskitiedon asettaa Infektioyksikön hygieniahoitaja.

Altistumisriskitieto kertoo

  • mitä näytteitä potilaasta pitää ottaa
  • mitä varotoimia potilaan hoidossa noudatetaan
  • saako riskitiedon poistaa näytteiden ottamisen jälkeen vai ei

Veriteitse tarttuvien virusten kantajat

Hoitava lääkäri asettaa kantajille tiedon pitkäaikaisdiagnooseihin.

  • HIV-infektiot
  • Krooninen B- tai C-hepatiitti

Pitkäaikaisdiagnoosit näkyvät Omakannassa ja Potilastiedon arkistossa (eKanta), ellei potilas ole sitä kieltänyt.

Aseta Desktopin Omista asetuksista Pitkäaikaisdiagnoosit näkyviin, jolloin potilaan kansion avautuessa diagnoosit on helppo tarkistaa.

 (Asetukset → Käyttäjäkohtaiset asetukset → Potilaskansio → Pitkäaikaisdiagnoosit → Näkyvissä )

Veriteitse tarttuvan viruksen kantajuutta ei merkitä Uranuksen Riskitietoihin.