Tartuntavaarallinen tuberkuloosi aikuisella

Päivitetty 18.2.2021

Kriteerit:

 • Hengitysteiden tuberkuloosi (keuhko- tai kurkunpään tuberkuloosi), suuri tartuntariski:
  • yskösten tuberkuloosivärjäys on positiivinen TAI
  • keuhkojen röntgenkuvassa todetaan ontelo eli kaverni, yskösten tuberkuloosivärjäys on positiivinen tai negatiivinen
 • Hengitysteiden tuberkuloosi (keuhko- tai kurkunpään tuberkuloosi), pieni tartuntariski:
  • yskösten tuberkuloosivärjäys on negatiivinen, ei onteloa
 • Keuhkojen ulkopuolinen tuberkuloosi, kun tautipesäkkeen eritteen värjäys on positiivinen ja eritettä käsitellään siten, että siitä muodostuu ilmaan aerosolia

Tuberkuloosiin viittaavia oireita ja löydöksiä

 • Pitkittynyt yskä (yli kolme viikkoa) tai kroonisen yskän paheneminen, yskökset, veriyskä, limaisuus, hengenahdistus
 • Kuumeilu, laihtuminen, poikkeava yöhikoilu, väsymys, iäkkäillä yleiskunnon lasku
 • Huonosti paraneva pneumonia
 • Keuhkojen röntgenkuvassa on tuberkuloosiepäilyn herättäviä muutoksia, esimerkiksi:
  • läiskäiset, epätarkkarajaiset tai juosteiset varjostumat, tyypillisesti ylälohkojen kärkiosissa tai alalohkojen yläosissa
  • keuhkokaverni
  • miliaarinen keuhkomuutos (keuhkoparenkyymissä keskenään samankokoiset ja tasaisesti jakautuneet 1-3 mm läpimittaiset nodulukset)

Tuberkuloosin riskiryhmiä

 • Tartuntavaaralliselle tuberkuloosille altistuneet
  • samassa taloudessa asuvat, muut tiiviissä yhteydessä olleet (esimerkiksi muut sukulaiset, työ- ja harrastetoverit)
 • Iäkkäät henkilöt
  • ennen vuotta 1950 Suomessa syntyneet
 • Alle 5-vuotias rokottamaton (BCG) lapsi, joka on altistunut tuberkuloosille
 • Maahanmuuttajat maista, joissa tuberkuloosin ilmaantuvuus on erittäin korkea tai korkea(lähes koko Aasia, Afrikka, Etelä- ja Keski-Amerikka, suuri osa Itä-Euroopan maista)
  • pakolaiset, turvapaikanhakijat
  • sukulaisuussuhteen perusteella maahan muuttavat
  • adoptiolapset
  • pysyvään tai tilapäiseen työhön tulevat
  • opiskelijat
  • sukulaisten luona vierailevat
 • Suomalaiset, jotka ovat oleskelleet pitkäaikaisesti (yli kolme kuukautta) tai toistuvasti maissa, joissa tuberkuloosin ilmaantuvuus on erittäin korkea tai korkea
  • vaihto-oppilaat
  • opiskelijat
  • projekti- ja vapaaehtoistyöntekijät perheineen
  • muut riskialueella pidempään oleskelleet
 • Aiemmin todetun tuberkuloosin hoito on jäänyt kesken, hoidon toteutuksessa on ollut ongelmia tai hoidosta ei ole tarkkaa tietoa
 • Tuberkuloosille altistunut henkilö, jolla on sairastumisen riskiä lisääviä tekijöitä
  • Sairaudet: HIV-infektio, elinsiirto, hematologinen tai kiinteän elimen syöpä, dialyysihoitoinen krooninen munuaisten vajaatoiminta, kivipölykeuhko, nivelreuma, diabetes
  • Immuunivastetta alentavat lääkitykset: hyljinnän ja käänteishyljinnän estolääkkeet, TNF-salpaajat, muut biologiset lääkkeet ja JAK-estäjät, solunsalpaajat, korkea-annoksinen kortikosteroidihoito (esimerkiksi prednisoloni yli 15 -20 mg/päivä)
  • Tuberkuloosiarvet keuhkokuvassa
  • Raskaus
  • Alipainoinen henkilö (BMI < 19)
 • Päihderiippuvuus, syrjäytyneisyys, asunnottomuus, vankilatausta.

Toimi näin epäilyn herättyä:

Pth, työterveyshuolto, yksityinen lääkäriasema, hoiva- tai hoitoyksikkö

 • Konsultoi puhelimitse Taysin keuhkolääkäriä tai infektiolääkäriä
  • potilas pyritään siirtämään suoraan alipaineistettuun huoneeseen keuhko- tai infektio-osastolle
 • Potilaan kuljetus sairaalaan:
  • lähiomainen voi kuljettaa potilaan sairaalaan henkilöautolla, mieluiten niin, että auton ikkunat ovat auki kuljetuksen ajan
  • sairaankuljetus:
   • lyhyt, alle kaksi tuntia kestävä siirto: tavallinen ambulanssi, ilmoita tilauksen yhteydessä tuberkuloosiepäilystä ja suojautumisen tarpeesta
   • pitkä, yli kaksi tuntia kestävä siirto: infektioambulanssi. Konsultoi infektioambulanssin käytöstä infektiolääkäriä. Infektioambulanssi saadaan paikalle viiveellä.
 • Suojautuminen sairaankuljetuksen aikana:
  • käytä FFP2- tai FFP3-hengityksensuojaimia, koskee myös kuljettajaa, jos kyseessä ei ole infektioambulanssi
  • sulje sisäilman kierto
  • tuuleta tila 15-30 minuutin ajan kuljetuksen jälkeen
  • anna potilaalle kirurginen suu-nenäsuojus, mikäli hän pystyy sitä käyttämään.

Acuta

 • Sijoita potilas alipaineistettuun eristyshuoneeseen odottamaan jatkotoimenpiteitä
 • Käytä FFP2 - tai FFP3-hengityksensuojainta, kun oleskelet samassa tilassa potilaan kanssa
 • Opeta potilaalle yskimishygienia
 • Anna potilaalle kirurginen suu-nenäsuojus (jos hän kykenee sitä käyttämään) silloin, kun oleskelet potilashuoneessa sekä potilaskuljetuksen, tutkimusten ja hoitotoimenpiteiden ajaksi
 • Informoi kuvantamisyksikköä tartuntavaarallisen tuberkuloosin epäilystä, minimoi odotusaika yhteisissä odotustiloissa kuvantamiseen
 • Konsultoi Taysin keuhkolääkäriä tai infektiolääkäriä (yhteystiedot alla)
  • jos tuberkuloosiepäily konsultaatiossa vahvistuu, sijoita aikuinen potilas KEI2-osaston tai INFV-osaston alipaineistettuun huoneeseen. Tehohoitoa tarvitsevan potilaan hoito järjestetään INFV-osastolle.

Yhteystiedot

 • Keuhkolääkäri:
  • virka-aikana KEI2 osastonsihteeri p. 03 311 63211 / osastonlääkäri tai keuhkokonsultti p. 03 311 67845
  • päivystysaikana klo 21 saakka p. 03 311 67845
 • Infektiolääkäri:
  • virka-aikana Kirsi Valve 03 311 64909 tai infektiokonsultti p. 03 311 66585
  • päivystysaikana p. 03 311 66777