Toimenpiteet syyhyepidemiassa terveydenhuollon osastolla tai sosiaalihuollon yksikössä

Jos osastolla tai yksikössä ilmenee kaksi syyhyyn sairastunutta, katsotaan että osastolla on epidemia. Sairastuneet voivat olla osaston potilaita, henkilökuntaa tai ympärivuorokautisen hoidon yksikön asukkaita. Jos epidemia on perusterveydenhuollon vuodeosastolla tai ympärivuorokautisenhoidon yksikössä, ollaan yhteydessä kunnan tartuntatautihoitajaan tai -lääkäriin.

Epidemiatilanteessa noudatetaan THL:n torjuntatoimet syyhyepidemioissa.

Epidemian hallinnan kannalta tärkeitä asioita ovat:

 • Epidemiaselvitystyöryhmä muodostetaan jo epidemiaa epäiltäessä.
 • Syyhydiagnoosit varmennetaan.
 • Kartoitetaan epidemian laajuus
  • Oireilevien syyhypotilaiden tunnistaminen (potilaat ja henkilökunta)
  • Altistuneiden määrä osastolla (potilaat ja henkilökunta)
  • Altistuneiden vierailijoiden ja perheenjäsenten luettelointi
  • Muualle siirtyneiden altistuneiden potilaiden kartoittaminen
 • Estetään uudet tartunnat.
 • Päätetään hoitotoimien laajuus.
 • Varmistetaan, että hoito toteutetaan mahdollisimman samanaikaisesti ja että häätöpäivänä on riittävästi lääkkeitä, vaatteita, vuodevaatteita sekä henkilökuntaa. Informoidaan pesula, sairaala-apteekki, varasto (patjat, hoitotarvikkeet) ja työterveyshuolto
 • Huolehditaan sairastuneiden työntekijöiden ammattitauti-ilmoituksista.
 • Suunnitellaan epidemiasta tiedottaminen.
 • Varaudutaan mahdollisiin välillisesti tartunnan saaneiden henkilöiden kulukorvausvaateisiin.
  • Varmistutaan epidemian sammumisesta (2 - 4 viikon kuluttua hoidosta)
 • Epidemiasta ilmoitetaan infektioyksikköön hygieniahoitajalle tai infektiolääkärille. Infektioyksiköstä saa asiantuntija-apua epidemian hallintaan saamiseksi.