Toimintaohje asukkaiden ja läheisten tapaamisten järjestämiseksi sekä saattohoitotilanteissa asumispalveluyksiköissä  COVID-19 koronaviruspandemian aikana

Päivitetty 17.8.2020

Vierailuja asumispalveluyksiköissä voidaan sallia edellyttäen, että niitä voidaan turvallisesti toteuttaa. Tämä on tärkeää asukkaiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn säilymisen kannalta. Viime kädessä vierailujen sallimisesta päättää yksikön johtaja, mutta vierailuja ei kielletä vain varmuuden vuoksi ilman erityisiä perusteluja. Vierailuista päätettäessä on huomioitava esimerkiksi asukkaan terveydentila, käytettävissä olevat tilat, henkilökunnan tarve sekä ajankohtainen epidemiatilanne alueella. Vierailukäytäntöjä muokataan tilanteen mukaan paikallisten tai alueellisten infektioasiantuntijoiden kanssa neuvotellen.

Vierailut toteutetaan mieluiten erikseen osoitetuissa tiloissa. Tällaisia voivat olla suojatut tapaamispaikat tai -huoneet, joissa tartuntavaara voidaan minimoida etäisyyksiä, suojaimia ja rakenteita (esim. pleksisuoja) käyttämällä. Tällainen voi olla tapaamisiin varattu huone, johon vieraat tulevat suoraan ulkoa tai liikkumalla korkeintaan lyhyen matkan verran yksikön sisätiloissa. Läheisten tapaaminen voi säätilanteen salliessa olla helpointa järjestää ulkotiloissa. Mahdollisia ulkotiloja ovat esim. yksikön pihatilat, terassit, parvekkeet, tapaamisteltat. Myös kävelyretket ovat mahdollisia, jos asukkaan kunto sen sallii. Kasvosuojalla varustautunut läheinen voi työntää asukasta pyörätuolissa, vaikka etäisyys jääkin silloin alle kahden metrin. 

Tarvittaessa tapaamiseen osallistuu asumispalveluyksikön henkilökuntaan kuuluva (esim. asukkaan auttamisen tarve tai muistisairaan käytösoireet). Mikäli ulkoilu tai asukkaan tuominen erikseen järjestettyyn tapaamispaikkaan on vaikeaa, voidaan sallia tapaaminen asukkaan huoneessa, jolloin noudatetaan alla olevia ohjeita (Tapaaminen sisätiloissa). Suositelluista varoetäisyyksistä pyritään pääsääntöisesti huolehtimaan, mutta asukkaaseen koskeminen ei ole kielletty. Käsihygieniasta huolehditaan, eli käsihuuhdetta pitää käyttää ennen ja jälkeen koskemisen.

Tapaamiseen osallistuvien läheisten määrä tulisi olla pieni. Suositeltavaa on rajata läheisten määrä kahteen. Tästä voidaan harkinnan mukaan poiketa, jos tapaamiseen varattu tila sen sallii ja on muu syy useamman läheisen läsnäoloon (esimerkiksi kaukaa tulevat läheiset). Tapaamisista tulee sopia etukäteen. Ulkomailta paluun jälkeen ensimmäisen 14 vuorokauden kuluessa paluusta vierailut eivät ole sallittuja.

Tapaaminen ulkona:

 • läheisten tulee olla terveitä (ei saa olla hengitystieinfektio-oireita)
 • avustaja on tarvittaessa asukkaan mukana tapaamisessa
 • tapaamisen ajan noudatetaan pääsääntöisesti turvaetäisyyttä
 • läheiset pesevät kätensä huolellisesti ennen tapaamiseen tuloa
 • kädet desinfioidaan huolellisesti henkilökunnan antamalla käsihuuhteella
 • läheiset ja mahdollinen avustaja käyttävät kasvomaskia
 • yksikköön palatessa asukas ja mahdollinen avustaja desinfioivat kädet käsihuuhteella

Tapaaminen sisätiloissa:

 • läheisten tulee olla terveitä (ei saa olla hengitystieinfektio-oireita)
 • avustaja on tarvittaessa asukkaan mukana tapaamisessa
 • tapaamisen ajan noudatetaan pääsääntöisesti turvaetäisyyttä
 • läheiset pesevät kätensä huolellisesti ennen tapaamiseen tuloa
 • kädet desinfioidaan huolellisesti sekä hoitoyksikköön tultaessa, että tapaamishuoneeseen mentäessä
 • avustaja opastaa käsihuuhteen käytön kaikille tapaamisessa mukana oleville
 • läheiset ja mahdollinen avustaja käyttävät kasvomaskia
 • kasvomaskin käytön sijasta voidaan erikseen järjestetyssä tapaamistilassa käyttää vierailijoiden ja asukkaan väliin laitettavaa pleksisuojaa 

Saattohoitopotilaan tapaaminen:

 • Edellä olevista ohjeista voidaan tilannekohtaisen harkinnan mukaan poiketa asukkaan ollessa saattohoitovaiheessa
 • Tarvittaessa yksiköstä vastaava lääkäri arvioi, onko potilas saattohoitovaiheessa vai ei, mutta Z51.5-diagnoosin kirjaamista ei edellytetä, jos kyseessä on joka tapauksessa kuolevan potilaan hoito
 • Noudatetaan edellä olevia ohjeita, jotka koskevat tapaamista sisätiloissa
 • Läheiset ovat vain kuolevan asukkaan huoneessa, eivät lainkaan yleisissä tiloissa
 • Läheiset ovat terveitä (ei saa olla hengitystieinfektio-oireita)
 • Jos ulkomailla asuva läheinen on tullut edeltäneen 14 vuorokauden sisään Suomeen, tai saattohoitotilanteeseen on jouduttu yllättäen ja omainen on ollut 14 vuorokauden sisään ulkomailla, tapaamisen toteuttamisesta pitää neuvotella hoitoyksikön kanssa. Tapaaminen järjestetään siten, että läheinen tulee hoitoyksikköön käyttäen kasvomaskia ja vaihtaa sen hoitoyksiköstä annettavaan kirurgiseen suu-nenäsuojaimeen
 • Jos läheinen on tartuntatautilääkärin asettamassa karanteenissa, mahdollisesta vierailusta konsultoidaan tartuntatautilääkäriä
 • Paikalla olevien läheisten määrä riippuu käytössä olevasta tilasta (vierailijoilla on mahdollisuus pitää turvaetäisyys toisiinsa), tavalliseen huoneeseen harvoin mahtuu neljää vierasta enempää
 • Vierailuajan ei tarvitse rajoittua puoleen tuntiin
 • Kuolevaan asukkaaseen saa koskea
 • Henkilökunta suojautuu käytössä olevien ohjeiden mukaisesti

Sisätiloissa olevan tapaamispaikan puhtaudesta huolehtiminen:

 • tapaamisen jälkeen kosketuspinnat ja mahdollinen pleksi pyyhitään käytössä olevalla pintadesinfektioaineella tai desinfektiopyyhkeellä