Tuberkuloosiepäily päihde- ja asumispalveluissa

Päivitetty 4.2.2021

Päihderiippuvaiset ja sosiaalisesti syrjäytyneet henkilöt kuuluvat Suomessa tuberkuloosin riskiryhmään. Päihdeongelmaisten majoitustilat tai päiväkeskukset ovat paikkoja, joissa tartuttavaa tuberkuloosia sairastava henkilö voi käynnistää tuberkuloosiepidemian. Epidemia voi laajeta koskemaan muuta väestöä. Kannabiksen viihdekäyttöön ja vesipiipun poltteluun voi myös liittyä tartuntaketjuja.

Lue lisää päihteiden käyttäjien tartuntariskistä täältä.

On tärkeää katkaista tartuntaketju mahdollisimman pian. Päihde- ja asumispalvelusektorin parissa toimivat ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita tuberkuloosia sairastavien henkilöiden hoitoon ohjauksessa. Apua tarvitaan usein myös tartuttavaa tuberkuloosia sairastavan henkilön tartunnanjäljityksessä, altistuneiden tutkimuksiin viemisessä sekä tuberkuloosia sairastavan henkilön valvotun lääkehoidon järjestämisessä. 

Tehtävät

 1. Opeta asiakkaillesi yskimishygienia

 1. Tunnista tuberkuloosin oireet:

 • Pitkittynyt yskä (yli kolme viikkoa) tai kroonisen yskän paheneminen, yskökset, veriyskä, limaisuus, hengenahdistus
 • Kuumeilu, laihtuminen, poikkeava yöhikoilu, väsymys, iäkkäillä yleiskunnon lasku

 1. Ohjaa tutkimuksiin ja hoitoon

Ohje Tampereella toimivalle yksikölle:

 • Ota virka-aikana yhteys Tampereen kaupungin infektioiden torjuntayksikköön (yhteystiedot alla) ja pyydä lähetettä keuhkokuvaan.
 • Muulloin kuin virka-aikana pyynnön voi tehdä kuka tahansa, jolla on siihen Pegasoksessa oikeudet. Pyynnössä tulee mainita, että kuvaus tehdään tuberkuloosin poissulkemiseksi. Kuvauksen pyytäjäksi kirjataan Sirpa Räsänen (tartuntataudeista vastaava lääkäri).
 • Ajanvarausta Hatanpään kuvantamisyksikköön ei tarvita, lähete ja potilaan ilmaantuminen paikalle riittää.
 • Ongelmatilanteissa ota puhelimitse yhteyttä Taysin keuhkolääkäriin tai infektiolääkäriin.

 1. Auta tartunnanjäljityksessä

 • Tartunnanjäljitystoimet käynnistetään potilasta hoitavasta erikoissairaanhoidon yksiköstä.
 • Anna tarvittaessa apua altistuneiden jäljittämisessä.
 • Taysin tuberkuloosiasiantuntijat arvioivat tilannekohtaisesti myös työntekijöiden tutkimisen tarpeen.

 1. Auta hoidon toteutumisessa

 • Taysin potilasta hoitava yksikkö järjestää ja sopii tuberkuloosilääkkeiden annostelun ajankohdan ja paikan (hoidettavan koti, asuntola, päiväkeskus, ensisuoja, kotisairaanhoidon toimipiste) ennen kotiutusta.
 • Tuberkuloosin hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää, että säännöllistä lääkitystä valvoo toinen henkilö. Päihde- ja asumispalvelusektorin työntekijät voivat auttaa tässä. Luottamuksellinen suhde sairastuneeseen on tärkeää.
 • Lääkehoidon valvonta käytännössä:
  • annostele tuberkuloosilääkkeet ja katso, että hoidettava nielee jokaisen lääkeannoksen
  • kuittaa tapahtuma omalla kirjainkoodilla valvotun hoidon seurantakaavakkeelle kyseisen päivän kohdalle
  • seuraa potilaan vointia ja motivoi häntä jatkamaan säännöllistä lääkehoitoa
  • ongelmatilanteissa (esim. hoidettava ei saavu lääkkeen ottoon kahtena perättäisenä päivänä tai ilmaantuu lääkkeiden haittavaikutuksia) ota yhteyttä valvotun hoidon koordinaattoriin, TB-hoitaja Merja Laitalaan.

 1. Älä panikoi

 • Tuberkuloosi on nykyään Suomessa harvinainen tartuntatauti, vuosittain todetaan alle 250 uutta tuberkuloositapausta.
 • Tuberkuloosi tarttuu ilman välityksellä. Sisätilassa (esimerkiksi samassa huoneessa tai asunnossa) pitkään tai toistuvasti oleskeleva henkilö voi saada tuberkuloosibakteereita omiin keuhkoihinsa hengitysilman mukana. Tuberkuloositartuntaa ei voi saada astioiden, juomien, ruoan, vaatteiden tai pintojen välityksellä.
 • Tuberkuloosi tarttuu melko huonosti. Vain kolmasosa niistä, jotka ovat joutuneet alttiiksi pitkään tai toistuvasti tartuntatilanteille, saa tartunnan.
 • Vain pieni osa tartunnan saaneista sairastuu.

 1. Pidä esillä tuberkuloosimateriaalia
 • Kysy Taysin infektioyksiköstä PSHP:n yskimishygieniajulistetta ja tuberkuloosijulisteita ja -flyereita.
 • TB-oppaat
 1. Tutustu ja ohjaa asiakkaasi luotettavan tuberkuloositiedon äärelle tuberkuloosi.fi-sivustolle

Yhteystiedot

Tays keuhkoklinikka

 • Keuhkokonsultti 03 311 67845
 • Tuberkuloosihoitaja Merja Laitala 03 311 69813

Tays infektioyksikkö

 • infektiolääkäri Kirsi Valve 03 311 64909
 • Infektiolääkäri 03 311 66585
 • Päivystävä infektiolääkäri 03 311 66777
  (arkisin klo 15 - 8, pyhisin ja viikonloppuisin)
 • hygieniahoitaja Rita Niemi 050 344 1705

Tampereen infektioiden torjuntayksikkö

 • Sairaanhoitaja Minna Seppälä 040 806 4213
 • Toimisto 040 806 2702
 • Epidemiologi Sirpa Räsänen 040 800 7562