Tuberkuloosin tartunnanjäljitys

Päivitetty 31.5.2021

Tartuntatautilaki velvoittaa tuberkuloosin tartunnanjäljitykseen ja seurantaan. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä noudatetaan THL:n suositusta tuberkuloosin tartunnanjäljityksestä(Ohjaus 29/2017).

Tartunnanjäljityksen apuna käytetään sähköisesti täytettäviä kansallisia tartunnanjäljityskaavakkeita, jotka ovat ladattavissa HUS:in epidemiologisen yksikön sivuilta kohdasta tuberkuloosin tartunnanjäljityslomakkeet/ kansalliset lomakkeet 1-9.

Tartunnanjäljitys tehdään kaikissa keuhkotuberkuloositapauksissa ja keuhkojen ulkopuoleisessa tuberkuloosissa, jos värjäyspositiivisesta märkäeritteestä on muodostunut aerosolia.  Katso suosituksen kuva Tartunnanjäljityksen kulku.

Tartunnanjäljityksen edellytyksenä on, että tuberkuloosi on mikrobiologisesti varmennettu. Hengitysteiden eritenäytteen värjäyksen ollessa positiivinen jäljitys käynnistetään, kun samasta yskösnäytteestä tehty nukleiinihapon osoitustesti (TbNhO) on positiivinen ja siten ympäristön mykobakteeri on suljettu pois. Värjäysnegatiivisessa keuhkotuberkuloositapauksessa jäljitys voidaan käynnistää ennen viljelyvarmistusta, jos TbNhO on positiivinen tai taudista on vahva epäily ja aloitetaan lääkehoito.

Altistumiset jaotellaan suuren (värjäyspositiivinen hengitysteiden tuberkuloosi tai thx-kuvassa ontelo) ja pienen tartuntariskin (värjäysnegatiivinen hengitysteiden tuberkuloosi) tilanteisiin.

Tartuttavuusaika määritetään sairastuneen hengitystieoireiden keston ja tartuntariskin (suuri/pieni) perusteella. Jos hengitysteiden oireiden kesto ei ole tiedossa, voidaan pienen tartuntariskin tapauksissa tartuttavuusaikana pitää kuukautta ja suuren tartuntariskin tapauksissa kolmea kuukautta.

Tartunnanjäljityksessä keskitytään suurimmassa tartunta- ja sairastumisriskissä olevien altistuneiden tutkimiseen.

Perhepiiri, suuren ja pienen tartuntariskin tilanteet:

 • Samassa taloudessa asuvat henkilöt
 • Muut lähiomaiset, esimerkiksi isovanhemmat, jotka ovat erittäin paljon tekemisissä sairastuneen kanssa.

Muut paljon altistuneet henkilöt:

 • Suuri tartuntariski, alle 7-vuotiaat: jos yhteenlaskettu altistumisaika on yli kahdeksan tuntia.
 • Suuri tartuntariski, yli 7-vuotiaat: jos yhteenlaskettu altistumisaika on yli 40 tuntia.
 • Pieni tartuntariski, vain alle 7-vuotiaat: jos yhteenlaskettu altistumisaika on yli 40 tuntia.

Työntekijöiden altistuminen:

 • Suuri tartuntariski: riskitoimenpiteeseen ilman suojaimia osallistuneet. Riskitoimenpiteitä ovat elvytys, intubaatio, bronkoskopia, non-invasiiviventilaatiohoito, indusoitu yskösnäytteiden otto, hengitysteiden liman imeminen, obduktio, spirometria, hammashoito, tapauskohtaisesti tuberkuloottisen pesäkkeen leikkaus.
 • Suuri tartuntariski: työntekijät, joiden yhteenlaskettu altistumisaika on yli 40 tuntia.
 • Pieni tartuntariski: riskitoimenpiteeseen osallistuneet tapauskohtaisen harkinnan perusteella.

Tartunnanjäljityksen käytännön toteutus Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä

Toiminta alkaa erikoissairaanhoidossa:

 • Hoitava lääkäri:
  • Kirjaa potilaan sairauskertomukseen (decursus-merkintä): tartuntariski (suuri tai pieni), tartuttavuusaika ja tartunnanjäljityksen aloittaminen.
  • Tee sähköinen tartuntatauti-ilmoitus lomakkeella A
  • Täytä tartunnanjäljityslomakkeen (lomake 1) ensimmäinen sivu.
 • Keuhkoklinikassa tuberkuloosihoitaja Merja Laitala (tai hänen sijaisensa) ja infektioyksikössä tehtävään määrätty hoitaja
  • Haastattele sairastunut (tarvittaessa useita kertoja).
  • Täytä haastattelun perusteella tartunnanjäljityslomake (lomake 1) ja vie se Lokeroon.
  • Ilmoita alle 7-vuotiaat altistuneet lapset puhelimitse Taysin lastenklinikan tuberkuloosihoitajalle, joka järjestää altistuneille kiireellisen arvion lastentautien poliklinikalle.
  • Lähetä altistuneiden tiedot salatulla sähköpostilla lomakkeella 1 (Potilaan tiedot ja altistuneiden listaus) altistuneen kotikunnan tartuntatautivastuuhoitajalle tai työperäisessä altistumisessa työterveyshoitajalle.
  • Ilmoita toisen sairaanhoitopiirin alueella asuvasta altistuneesta tartuntatautivastuulääkärille tartuntatauti-ilmoituslomakkeella C.

Alle 7-vuotiaat tutkitaan Taysin lastenpoliklinikalla:

 • Lapset tutkitaan THL:n suosituksen mukaan (IGRA, Thx-rtg).
 • Lasten tuberkuloosihoitaja:
  • Täytä seurantalomake 2 (Seuranta alle 7-vuotiaat altistuneet), vie se Lokeroon.
  • Jos tartunnanjäljitys on käynnistynyt toisessa sairaanhoitopiirissä, lähetä seurantalomake 2 maapostilla tai salatulla sähköpostiyhteydellä tartunnanjäljityksen käynnistäneen potilaan kotikunnan tartuntataudeista vastaavalle lääkärille tai hoitajalle. Jos kyse on MDR-, PRE-XDR tai XDR-altistumisesta, käytä seurantalomaketta 5 (Seuranta MDR- /XDR-TB altistuneet).

Yli 7-vuotiaat lapset, nuoret ja aikuiset tutkitaan perusterveydenhuollossa tai työterveyshuollossa

 • Kunnan tartuntatautivastuuhoitaja tai työterveyshoitaja:
  • Ota yhteyttä yli 7-vuotiaisiin altistuneisiin tai altistuneen huoltajaan.
  • Lähetä altistuneille PSHP:n logolla varustettu kirje ja haastattelulomake. Englanniksi ja ruotsiksi käännetyt versiot löytyvät kansallisista lomakkeista HUS:in epidemiologisen yksikön sivuilta.
  • Haastattele altistunutta puhelimitse tai vastaanotolla haastattelulomaketta hyväksi käyttäen ja kirjaa tiedot sairauskertomukseen:
   • Tarkista tiedot altistustapahtumasta
   • Selvitä taustasairaudet ja lääkitykset, päätä tehdäänkö LTBI-arvio (katso alla)
   • Selvitä mahdolliset oireet
    • Jos on aktiiviin tuberkuloosiin viittaavia oireita, järjestä viivyttelemättä Thx-rtg ja ohjaa lääkärin vastaanotolle
   • Järjestä alkutarkastuksen yhteydessä Thx-rtg (etu- ja sivukuva)
    • Raskauden aikana keuhkokuva otetaan sikiö suojaten viimeisen raskauskolmanneksen aikana. Kerro, että keuhkokuva on hyvä ja turvallinen keuhkotuberkuloosin toteamisen menetelmä. Nykyaikaisen digitaalisen keuhkokuvauksen (etu- ja sivukuva) säderasitus vastaa säteilymäärää, jonka jokainen saa luonnollisesta taustasäteilystä noin kahdeksan vuorokauden kuluessa (0,07mSv). Raskauden aikana sikiön säderasitus on tätäkin huomattavasti pienempi.
   • Järjestä suosituksen mukaisille altistuneiden ryhmille seuranta-Thx-rtg (katso kuva).
    • Huomioi, että seurantakuvaus (6,12,24 kk) järjestetään kaikille MDR-/PRE-XDR/XDR-tuberkuloosille altistuneelle, vaikka IGRA-tulos olisi < 1 IU/ml tai tulosta ei saada.
  • Anna tietoa tuberkuloosin oireista ja ohjeista hakeutumaan viiveettä tutkimuksiin, jos näitä ilmaantuu.
  • Ohjaa sivustolle tuberkuloosi.fi
  • Anna altistuneelle parhaiten soveltuvaa informaatiota

 • Seurantatietojen lähettäminen:
  • Täytä kansallinen seurantalomake ja lähetä sen maapostilla tai salatulla sähköpostilla tuberkuloosihoitaja Merja Laitalalle tai infektiolääkäri Kirsi Valvelle.
   • Kansallinen lomake 3 (Seuranta 7 - 35 -vuotiaat altistuneet)
   • Kansallinen lomake 4 (Seuranta yli 35-vuotiaat altistuneet)
   • Kansallinen lomake 5 (Seuranta MDR- tai XDR-tuberkuloosille altistuneet)
   • Kansallinen lomake 6 (Seuranta päihderiippuvaiset altistuneet).
  • Jos tartunnanjäljitys on käynnistynyt toisessa sairaanhoitopiirissä, lähetä lomakkeet maapostilla tai salatulla sähköpostilla kyseisen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille tai tartunnanjäljityksestä vastaavaan yksikköön

Tarkastusten yhteydessä käytettävät ICD10 diagnoosikoodit

 • Z20.1 (tuberkuloositartunnan mahdollisuus)
 • Z11.1 (tuberkuloosiin kohdistuva seulontatarkastus)
 • Z57.8 (työperäinen altistuminen muulle vaaratekijälle)

Latentin tuberkuloosi-infektion arvio kohdennetusti

 1. Altistuneella on sairastumisriskiä lisääviä sairauksia tai lääkityksiä. Katso kuvan taulukko.

 • Tee lähete LTBI-tutkimuksia ja alkutarkastusta varten Taysiin:
  • alle 16-vuotias Taysin lastenpoliklinikalle
  • yli 16-vuotias Taysin infektiopoliklinikalle
 • Lähetteen kiireellisyys riippuu taustasairaudesta ja lääkityksestä. Katso taulukko. Keuhkokuva otetaan näissä tapauksissa erikoissairaanhoidossa.
 1. Altistunut on terve 7 - 34-vuotias:
 • Anna tai lähetä LTBI-info ja järjestetään IGRA-testaus (B-TbIFNg 6173) kahden kuukauden kuluttua viimeisestä altistumisesta mahdollisen tuberkuloositartunnan selvittämiseksi.
  • Testituloksen luotettavuuden kannalta on tärkeää minimoida kaikki mahdolliset häiriöt näytteen otossa ja käsittelyssä. Näyte tulisi ottaa aamulla tai aamupäivällä. Mikäli mahdollista, suositellaan näytteen ottamista Taysin Fimlabin poliklinikkalaboratoriossa (maanantaista torstaihin kello 8 - 14, arkipyhiä edeltävänä päivänä näytettä ei oteta). Näyte voidaan ottaa myös aluelaboratoriossa.
 • Jos veritestin arvo on vähintään 1 IU/ml, tee lähete LTBI-hoidon arvioon Taysin keuhkopoliklinikalle (ei-kiireellinen lähete). Jos altistunut on raskaana, tee lähete Taysin infektiopoliklinikalle (ei-kiireellinen lähete).

Seurantakeuhkokuva ja oirekysely järjestetään vain osalle altistuneita

 Katso kuva Altistuneiden tutkimusten, seurannan sekä LTBI-arvion ja hoidon toteutus.

 • 12 kuukauden seurantakeuhkokuva ja oirekysely järjestetään:
  • yli 35-vuotiaat perhepiirissä altistuneet
  • yli 35-vuotiaat suuren tartuntariskin tilanteessa riskitoimenpiteessä ilman asianmukaista hengityksensuojainta altistuneet
  • alle 35-vuotiaat altistuneet, joille ei voitu antaa LTBI-hoitoa (vasta-aihe tai potilas ei ole halunnut hoitoa) tai jos IGRA-tulosta ei ole voitu antaa
  • iästä riippumatta ne altistuneet, joilla on LTBI-hoitoa edellyttävä taustasairaus tai immuunipuute, mutta LTBI-hoitoa ei voitu antaa (vasta-aihe tai potilas ei ole halunnut hoitoa)
 • 6, 12, 24 kuukauden seurantakeuhkokuva ja oirekysely järjestetään:
  • >35-vuotiaille päihderiippuvaisille
  • < 35-vuotiaille päihderiippuvaisille, joille ei LTBI:n hoitoarvion (IGRA ≥ 1.0) jälkeen anneta hoitoa
  • > 35-vuotiaille MDR-, PRE-XDR-tai XDR-tuberkuloosille altistuneille
  • < 35-vuotiaille MDR-, PRE-XDR-tai XDR-tuberkuloosille altistuneille, vaikka IGRA-tulos on <1.0 tai tulosta ei ole voitu antaa.
 • Täytä kansalliset seurantalomakkeet ja lähetä seurantatiedot yllä mainitusti.

Työperäinen altistuminen, altistuneiden luettelo

 • Työperäisessä altistumisessa työnantajan on pidettävä luetteloa työtekijöistä, jotka ovat altistuneet työssä vaarallisille biologisille tekijöille (Työturvallisuuslaki 738/2002, 40a§ ja Valtioneuvoston asetus 747/2020). Tämä velvollisuus koskee kaikkia aloja.
 • Työpaikkakohtaisesti sovitaan menettelystä. Esimerkiksi työterveyshuolto voi välittää altistuneiden nimilistan työpaikan esimiehelle tai esimies itse kokoaa altistuneiden listan. Työnantajan tulee selvittää, kenelle tiedot lähetetään ja missä sitä säilytetään.
 • Luettelo altistuneista muodostaa henkilörekisterin, joten se ei voi olla vapaasti kaikkien nähtävillä. Luettelon voi pyytää nähtäväkseen työsuojeluviranomainen, työterveyshuolto, kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri sekä työpaikan työsuojeluhenkilöstö. Yksittäisellä työntekijällä on oikeus nähdä itseään koskevat tiedot.
 • Luetteloon tulee asetuksen mukaan merkitä seuraavat tiedot:
  • Altistuneen työntekijän nimi ja ammatti
  • Työpaikan toimiala ja tehdyn työn laatu
  • Tiedot altistumista aiheuttaneesta biologisesta tekijästä
  • Kuvaus siitä, miten ja milloin altistuminen tapahtui
  • Työssä tuberkuloosille altistuneiden luetteloa säilytetään 40 vuoden ajan
  • PSHP:ssa asiassa noudatetaan työsuojelun antamia toimintaohjeita. 

Yhteystiedot:

TB-hoitaja Merja Laitala

 • puhelinnumero 03 311 69813
 • sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@pshp.fi
 • sisäinen posti: Tays, KEI2-osasto
 • maaposti: Tays Keuhkosairauksien osasto KEI2, PL 2000, 33521 Tampere

Infektiolääkäri Kirsi Valve

 • puhelinnumero 03 311 64909
 • sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@pshp.fi
 • sisäinen posti: Tays Infektioyksikkö, FM2, Biokatu 8, 6.kerros
 • maaposti: Tays Infektioyksikkö, PL 2000, 33521 Tampere