Tuberkuloosiohjeet

Tuberkuloosiseulonta

Toimintaohjeet hoitohenkilökunnalle

Alle 16-vuotiaiden lasten tuberkuloosiohjeet

Tuberkuloosin tartunnanjäljitys

Latentin tuberkuloosi-infektion seulonta ja hoito

Ohjeet  yhteistyötahoille

Kyselykaavakkeet

Ohjeet potilaille

Tuberkuloosikampanja