Tuberkuloosipotilaan eristysleikkaus

Päivitys 24.2.2021

Toiminta käynnistyy, jos kyse on:

 • tartuntavaarallisesta hengitysteiden tuberkuloosista (tavallisimmin keuhkotuberkuloosi) tai sitä epäillään vahvasti esitietojen, taudinkuvan ja keuhkokuvalöydöksen perusteella. Potilas ei ole saanut täysimittaista tuberkuloosihoitoa.
 • Keuhkojen ulkopuoleisesta tuberkuloosista tai sitä epäillään vahvasti esitietojen, taudinkuvan ja kuvantamislöydösten perusteella. Potilas ei ole saanut täysimittaista tuberkuloosihoitoa.
  • Huomaa: potilaalla voi olla samanaikaisesti hengitysteiden tuberkuloosi ja keuhkojen ulkopuoleinen tuberkuloosi. Tarkista thx-kuva ennen leikkausta.
 • Monilääkeresistentistä tuberkuloosista (hengitysteiden tai keuhkojen ulkopuoleinen tuberkuloosi). Potilas ei ole saanut täysimittaista tuberkuloosihoitoa.
 • Epäselvissä tilanteissa (esimerkiksi tuberkuloosin lääkehoito on kesken) konsultoi infektiolääkäriä.

Tartuntariski liittyy:

 • Tartuntavaarallista hengitysteiden tuberkuloosia sairastavan potilaan intubointiin, ekstubointiin (yskiminen), bronkoskopiaan, hengitysteiden liman imemiseen ja keuhkojen tai pleuran tulehduspesäkkeestä leikkauksen yhteydessä vapautuviin aerosoleihin. Värjäysnegatiivisen potilaan toimenpiteissä tartuntariski on pieni.
 • Keuhkojen ulkopuoleisessa tuberkuloosissa värjäyspositiivisen tulehduspesäkkeen (esim. empyema, paise, peritoniitti) aerosolimuodostukseen.
 • Tartuttavuus voidaan lopullisesti arvioida vasta tb-värjäysvastauksen tultua.

Huomioitavaa:

 • Leikkaussalin ilma vaihtuu 20 kertaa tunnissa, joten mahdolliset bakteeriaerosolit ovat hävinneet 15 minuutissa. Tämä aika lasketaan alkavaksi siitä hetkestä, kun potilas ekstuboidaan (hengitysteiden tuberkuloosi) tai kun märkäisen tulehduspesäkkeen käsittely loppuu.
 • Kun potilas on siirretty pois leikkaussalista, voidaan leikkaussali siivota normaalisti yleispuhdistusaineilla (eritetahroille eritetahradesinfektio) eikä hengityksensuojaimia enää tarvita.
 • Leikkauksen yhteydessä asetetut dreenit eivät muodosta tartuntariskiä, jos ne toimivat moitteetta (suljetusti) ja erite voidaan tyhjentää hallitusti välttäen aerosolimuodostusta.

Kaikkia leikkauksia koskevat toimet:

 • Suunnittele leikkaus mieluiten päivän viimeiseksi toimenpiteeksi, mikäli se on mahdollista vaarantamatta potilaan turvallisuutta.
 • Tiedota eristysleikkauksesta sairaalahuollolle ja muulle tiimille, laita oveen kyltti tiedoksi tartuntavaarasta.
 • Rajaa leikkaukseen osallistuvien lukumäärä vain toimenpiteessä välttämättömiin.
 • Alipaineista leikkaussali, mikäli se on mahdollista.
 • Älä avaa leikkaussalin ovea leikkauksen aikana.
 • Käytä leikkaussalissa FFP3- hengityksensuojaimia, joissa on venttiilin päällä suojus (tuotenro 1883) tai uloshengitysventtiilillä varustettuja hengityksensuojaimia (FFP3) kirurgisten suu-nenäsuojusten alla.

Hengitysteiden tuberkuloosi tai sen epäily, mikä tahansa leikkaus:

 • Käytä anestesia- ja hengityskonelaitteistoissa potilaskohtaisia bakteerisuodattimia ja kertakäyttöletkuja.
 • Älä avaa leikkaussalin ovea 15 minuuttiin ekstubaation jälkeen.
 • Siirrä potilas seuranta-ajan (herättelyn) jälkeen salista suoraan takaisin vuodeosastolle alipaineistettuun huoneeseen.

Empyema tai keuhkoleikkaus (Sydänsairaala):

 • Käytä anestesia- ja hengityskonelaitteistoissa potilaskohtaisia bakteerisuodattimia ja kertakäyttöletkuja.
 • Alipaineista leikkaussali.
 • Vältä märkäeritteen aerosolimuodostusta leikkauksen aikana ja peitä haavat ja fistelit hyvin.
 • Älä avaa leikkaussalin ovea 15 minuuttiin ekstubaation jälkeen.
 • Jos tulehdus rajoittuu vain pleuratilaan, voidaan potilas siirtää normaaliin tapaan heräämöön ja sieltä jatkohoidon osastolle, omaan huoneeseen.
 • Jos epäilyä samanaikaisesta keuhkotuberkuloosin mahdollisuudesta, siirretään potilas seuranta-ajan (herättelyn) jälkeen salista suoraan vuodeosastolle alipaineistettuun huoneeseen.

Keuhkojen ulkopuoleinen tuberkuloosi tai sen epäily:

 • Vältä märkäeritteen aerosolimuodostusta leikkauksen aikana ja peitä haavat ja fistelit hyvin.
 • Potilas voidaan siirtää normaaliin tapaan heräämöön.

Muut tapaukset:

 • Konsultoi infektiolääkäriä.

Tuberkuloosinäytteet:

 • Kudospalasta ja märkäeritteestä pyydetään kummastakin:
 • Kudospalasta: PAD, josta pyydetään myös tuberkuloosivärjäykset.

Anestesiakoneen huolto:

 • Hengitysteiden tuberkuloosia sairastavan tai sairastavaksi epäillyn potilaan leikkauksen jälkeen anestesiakoneen pinnat pyyhitään leikkaussalissa puhtaaksi. Anestesiakoneen huoltaja käyttää kertakäyttökäsineitä ja FFP3- hengityksensuojainta. Blokki eli hengitysjärjestelmä irrotetaan koneesta ja puretaan osiin. Osat pestään ja desinfioidaan koneellisesti DEKO-2000 2 Anestesiaohjelmassa. Muovinen virtausanturi vaihdetaan kokonaan uuteen.
 • Keuhkojen ulkopuoleista tuberkuloosia sairastavan potilaan jälkeen anestesiakone huolletaan normaaliin tapaan.