Tuberkuloosipotilaan hoito ilmavarotoimin sairaalassa

Päivitetty 10.3.2021

Ilmavarotoimien tarkoituksena on estää ilmassa leviävien, tuberkuloosibakteereja sisältävien mikropartikkelien leviämistä ympäristöön. Potilasta hoidetaan sulkutilallisessa, alipaineistetussa huoneessa. Kaikki hoitohuoneessa käyvät työntekijät käyttävät FFP2-  tai FFP3-hengityksensuojaimia.

1. Yleistä

Pane huoneen oveen kyltti: STOP, ota yhteys henkilökuntaan.

Potilas saa poistua huoneesta vain hoitohenkilökunnan luvalla erityisin syin (esimerkiksi tutkimus tai hoitotoimenpide).

Opeta potilaalle oikea yskimishygienia. Se vähentää merkittävästi ilmaan muodostuvien, tartuttavia hiukkasia sisältävän aerosolin määrää.

Kirurginen suu-nenäsuojus vähentää aerosolien pääsyä huoneilmaan. Opeta potilasta käyttämään hoidon ensimmäisten viikkojen tai intensiivisimmän yskäoireen aikana kirurgista suu-nenäsuojusta silloin kun potilashuoneessa on hoitohenkilökuntaa tai vierailijoita.

2. Käsihygienia

Normaali käytäntö.

3. Suojaimet

Hengityksensuojaimet aina

 • FFP2- tai FFP3-hengityksensuojainta käytetään aina eristyshuoneeseen mentäessä. Tärkeää on, että hengityksensuojain istuu tiiviisti kasvoilla.

Muutoin tavanomaiset varotoimet

 • Suojakäsineet:
  • käsiteltäessä eritteitä (hengitysteiden imulima, absessi-, fisteli- tai haavaerite)
  • käsiteltäessä rikkinäistä ihoa tai limakalvoja
  • toimenpiteissä ja näytteiden otossa

 • Suojatakki tai suojaesiliina:
  • jos on eritteillä tahriintumisen vaara (esim. avanteiden, erittävien fisteleiden tai haavojen käsittely)

4. Tutkimus- ja hoitovälineistö

Puhdista ja desinfioi monikäyttöiset välineet jokaisen käytön jälkeen ensin eristystilan huuhtelu- ja desinfiointikoneessa tai välinehuollossa välineestä ja sen käytöstä riippuen.

Välinehuolto, bronkoskoopin puhdistaja: käytä FFP3 -hengityksensuojainta.

5. Näytteiden otto ja käsittely

Verinäytteet: normaali käytäntö.

Hengitysteiden imulima, absessi-, fisteli- tai haavaerite: käytä aina kertakäyttökäsineitä ja kertakäyttöistä suojatakkia tai suojaesiliinaa sekä FFP2-/FFP3-hengityksensuojainta. Näytteitä ei saa lähettää putkipostilla.

Yskösnäytteet: katso erilliset ohjeet (hoitohenkilökunnan ohje, indusoitu yskösnäyteohje ja potilasohje). Yskösnäytteitä ei saa lähettää putkipostilla. Jos näytteiden tutkimisella on kiire, ilmoita näytteen hakemisesta laboratoriokeskukseen, muussa tapauksessa toimita se normaalikuljetuksena.

6. Potilaan kuljetus

Kuljeta potilasta vain, jos se on aivan välttämätöntä. Käytä lyhintä mahdollista reittiä.

Huolehdi, että potilas käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta, mikäli hän pystyy sitä pitämään.

Käytä FFP2- tai FFP3-hengityksensuojainta.

Katso ohje Potilaan kuljettaminen

7. Kuvantamistutkimukset

Mainitse lähetteessä tartuntavaarasta ja suojautumisen tarpeesta.

Tartuntavaarallisen tuberkuloosipotilaan kuljetukseen ja tutkimukseen osallistuvat käyttävät FFP2- tai FFP3 - hengityksensuojainta ja potilas käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta (mikäli mahdollista). Potilas ohjataan suoraan tutkimushuoneeseen. Tarkemmat ohjeet kuvantamisyksikölle ohjeessa Tuberkuloosipotilaan kuvantaminen.

8. Hoitotoimenpiteet

Pyritään aina tekemään alipaineistetussa huoneessa.

Käsittele hengitysteiden imulimaa, absessi-, fisteli- tai haavaeritettä siten, että ilmaan ei muodostu hienojakoista aerosolia: varo nestepintojen rikkoutumista sekä bakteereja sisältävien eritteiden läikyttämistä.

Käsittele imukatetreja ja dreenejä varoen.

Erittävien fisteleiden tai avattujen paiseiden hoitaminen:

 • Älä suihkuttele tuberkuloosifisteleitä tai avattuja paiseita. Pyyhi alue keittosuolataitoksella, vaihda sidetaitokset huolellisesti ja sulje ne suoraan muovipussiin.
 • Peitä alue tiiviisti nestettä läpäisemättömällä materiaalilla aerosolin syntymisen estämiseksi ennen kuin potilas menee esim. suihkuun. Peitä vartalon ja pään alueella erittävä alue taitoksella ja läpinäkyvällä kalvosidoksella (esimerkiksi Opsite®, Leukomed®), raajojen alueella voi käyttää taitoksen päällä teipein kiinnitettyä muovipussia.

9. Bronkoskopia

Bronkoskopia tehdään päivän viimeisenä. Värjäyspositiiviselle potilaalle bronkoskopia tehdään vain erityistilanteissa.

Suojaimet:

 • FFP3-hengityksensuojain, suojakäsineet, suojatakki, suojapäähine ja suojalasit.

Bronkoskopian jälkeen:

 • Pyyhi eritetahrat eritetahradesinfektioaineella (Klorilli® 1000 ppm tai Erisan Oxy+® 2 %) ja pinnat normaaliin tapaan tavanomaisilla puhdistusaineilla

 • Puhdista ja desinfioi välineet tavanomaiseen tapaan.

Välinehuolto, bronkoskoopin puhdistaja: käytä FFP3 -hengityksensuojainta.

10. Leikkaus

Katso erillinen ohje Tuberkuloosipotilaan eristysleikkaus

11. Ruokailu

Normaali käytäntö.

12. Siivous

Käytä siivotessa FFP2- tai FFP3-hengityksensuojainta potilashuoneessa ja tiloissa, joissa on tehty toimenpiteitä (ei koske leikkaussalia, katso erillinen ohje Tuberkuloosipotilaan eristysleikkaus).

Käytä potilashuoneen omia siivousvälineitä. Pyyhi eritetahrat eritetahradesinfektioaineella (Klorilli® 1000 ppm tai Erisan Oxy+® 2 %) ennen yleissiivousta. Puhdista pinnat tavanomaisilla puhdistusaineilla.

13. Potilas- ja vuodevaatteet, likapyykki, jätteiden käsittely

Normaali käytäntö.

14. Vierailut

Lääkeherkkä tuberkuloosi: alle 5-vuotiaiden rokottamattomien lasten vierailuja ei sallita, rokotettujen alle 5-vuotiaiden lasten vierailuja ei suositella eristyksen aikana. Vierailijoiden tulee käyttää FFP3-hengityksensuojaimia.

Lääkeresistentti tuberkuloosi: vain aikuisten läheisten vierailut sallitaan. Vierailijoiden tulee käyttää FFP3-hengityksensuojaimia.

Henkilökunta ohjaa vierailijoita hengityksensuojaimen käytössä.

15. Vainajan käsittely

Vainajan valmistelu normaaliin tapaan.

Mikäli tehdään ruumiinavaus, tulee avauslähetteissä mainita tuberkuloosiepäily tai todettu tuberkuloosi. Obduktio tehdään infektioavaussalissa, joka on alipaineistettu. Obduktiosalissa suojaudutaan erillisen ohjeen mukaisesti (Tartunnan torjunta ruumiinavauksissa).