Tuberkuloosipotilaan hoitopaikka ja varotoimet

Uusi ohje 10.3.2021

Epäily tartuntavaarallisesta tuberkuloosista (yskösvärjäys ei ole vielä tiedossa, potilas on oireinen ja / tai keuhkokuvassa on keuhkotuberkuloosiin viittaavia muutoksia)

 • Hoitopaikka:
  • ensisijaisesti erillisilmastoitu, sulkutilallinen, alipaineistettu huone (kuten kohta hengitysteiden tuberkuloosi, suuri tartuntariski)
   • hoito ilmavarotoimin
   • katso tarkemmat toimintaohjeet Tartuntavaarallisen tuberkuloosipotilaan hoito  ilmavarotoimin
   • työntekijät ja vierailijat käyttävät FFP2- tai FFP3-hengityksensuojaimia
  • jos alipaineistettava huone ei ole järjestettävissä, hoidetaan potilasta yksin tavallisessa potilashuoneessa
   • työntekijät ja vierailijat käyttävät FFP2- tai FFP3-hengityksensuojaimia (kuten kohta hengitysteiden tuberkuloosi, pieni tartuntariski)
 • Yskösnäytteet
  • kerätään kahtena perättäisenä päivänä, katso Yskösnäyteohje ja Indusoitu yskösnäyteohje
   • Jos värjäystulos halutaan saada samana päivänä (pikavärjäys), ota yhteys Fimlab /mykobakteeriviljely, puh 31175236. Pikavärjäys voidaan tehdä ainoastaan arkisin, virka-aikana.
   • 1-3 ysköksestä pyydetään TbNhO-tutkimus, josta saadaan myös rifampisiini-pikaherkkyys. Jos yskökset ovat laadukkaita, riittää yksi TbNhO-tutkimus.

Hengitysteiden tuberkuloosi, suuri tartuntariski (positiivinen yskösvärjäys- tai bronkoskopianäyte tai keuhkokuvassa ontelo)

 • Hoitopaikka:
  • ensisijaisesti erillisilmastoitu, sulkutilallinen, alipaineistettu huone

Hengitysteiden tuberkuloosi, pieni tartuntariski (negatiivinen yskösvärjäys- tai bronkoskopianäyte, keuhkokuvassa ei onteloa)

 • Hoitopaikka:
  • tavallinen potilashuone, jossa on omat saniteettitilat, potilas yksin huoneessa.
   • työntekijät ja vierailijat käyttävät FFP2- tai FFP3-hengityksensuojaimia. Huomio: tämä on muutos aiempaan käytäntöön, perustuu Valtakunnallisen tuberkuloosiohjelman 2020 linjaukseen.
   • kulkurajoitukset: potilaan kulku huoneesta on rajoitettu vain välttämättömään
   • potilas on oikeutettu tartuntatautipäivärahaan hengityksensuojainten käytön ja potilaan kulkurajoitusten ajalta tietyin edellytyksin (katso alla)


Keuhkojen ulkopuolinen tuberkuloosi, tautipesäkkeen eritteen tb-värjäys on positiivinen, eikä aerosolimuodostusta voi estää (esimerkiksi iholle purkautuva kookas paise, jota ei voi hallita dreneerauksella)

Keuhkojen ulkopuolinen tuberkuloosi, ei märkäeritteen aerosolimuodostusta

Erillisilmastoidut, alipaineistettavat huoneet Taysin sairaaloissa: yksi Acutassa, kaksi KEI2-osastolla, yhdeksän INFV-osastolla, kolme LAPO:lla ja neljä Valkeakosken sairaalassa. Viimeksi mainittua käytetään tuberkuloosipotilaan hoitoon vain keuhkolääkärin harkinnan mukaan. Konsultoi hoitopaikasta keuhko-, infektio- tai lasten infektiolääkäriä. Tehohoitoa tarvitsevan potilaan hoito järjestetään INFV-osastolle.

Hoitavan lääkärin tehtäviä:

 • Pyydä tarvittaessa virka-apua potilaan hoitoon saattamiseen.
 • Kerro potilaalle ja omaisille ilmavarotoimien tai kulkurajoitusten tarpeesta ja tarkoituksesta. On tärkeää pyrkiä hoitamaan potilasta yhteistyössä hänen kanssaan
 • Kirjaa sairauskertomukseen seuraavat tiedot:
  • ilmavarotoimien (eristämisen) tai kulkurajoitusten syy (katso yllä) ja aloituspäivä
  • keskusteltu ilmavarotoimista ja eristämisestä tai kulkurajoituksista potilaan kanssa
 • Jos potilas kieltäytyy eristyshoidosta / hoidosta
  • pyydä potilaan asuinkunnan tai PSHP:n tartuntataudeista vastaavalta lääkäriltä (oyl Jaana Syrjänen tai hänen sijaisensa ayl Janne Laine) eristämisestä ja tarvittaessa tahdosta riippumattomasta hoidosta valituskelpoinen hallintopäätös ja kirjaa se sairauskertomukseen (tartuntatautilaki 63 § ja 64 §)
  • jos potilas ei suostu pysymään alipaineistetussa huoneessa, se voidaan lukita. Pyydä PSHP:n tartuntataudeista vastaavalta lääkäriltä erillinen päätös (tartuntatautilaki 67 §)
  • hoitava lääkäri voi tehdä edellä mainitut päätökset kiireellisenä, mutta asuinkunnan tai PSHP:n tartuntataudeista vastaavan lääkärin on vahvistettava päätös kolmen päivän sisällä.
 • Kerro potilaalle hänen oikeudestaan tartuntatautipäivärahaan ilmavarotoimien tai kulkurajoituksen ajalta
  • edellytys: Suomessa sairausvakuutettu, työllinen tai ajoittain työskentelevä tai alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja, jolle koituu ansionmenetystä oman tai lapsen eristyksen vuoksi.
  • jos potilas on EU/ETA- maan, Sveitsin tai Iso-Britannian kansalainen, pyydä sosiaalihoitajaa tarkistamaan oikeus tartuntatautipäivärahaan
 • Kun tiedät ilmavarotoimien (eristämisen) tai kulkurajoitusten päättymisen ajankohdan sairaalassa
  • kirjaa ilmavarotoimien tai kulkurajoitusten alku ja päättyminen sairauskertomukseen
  • pyydä näille päiville potilaan asuinkunnan tai PSHP:n tartuntataudeista vastaavan lääkärin (oyl Jaana Syrjänen tai hänen sijaisensa ayl Janne Laine) allekirjoittama SvA-todistus. SvA-todistuksessa pitää mainita, että potilasta on hoidettu tämä aika eristyksessä
   • potilas tai hänen työnantajansa voi hakea Kelalta tartuntatautipäivärahaa tällä hallintopäätöksellä
  • kirjoita SvA/SvB-todistus normaaliin tapaan koko sairasloman tarpeen ajalta.

Eristyksen ja ilmavarotoimien lopettamisen edellytykset ja esimerkkejä:

Kriteerit riippuvat tuberkuloosin laadusta ja mahdollisesta lääkeresistenssistä (katso esimerkit alla)

 1. Tartuntavaarallisen tuberkuloosin epäily
 • Kolme perättäistä kahden päivän aikana kerättyä yskösvärjäystä on vastattu negatiivisina (kunnolliset näytteet, ei sylkeä) eikä keuhkojen röntgenkuvassa ole onteloivia keuhkomuutoksia. Jos yskösnäytteitä ei saada, riittää yksi värjäysnegatiivinen bronkoskopian yhteydessä saatu näyte.
 • Jos sairaalahoidon tarve jatkuu, voidaan potilasta hoitaa yksin tavallisessa potilashuoneessa. Hoitohenkilökunta käyttää edelleen FFP2- tai FFP3-hengityksensuojaimia, jos kliinisin perustein tai TbNhO-positiivisuuden vuoksi on aloitettu tuberkuloosin lääkehoito.

 1. Yskösvärjäys on positiivinen, ei onteloivia keuhkomuutoksia, lääkeherkkä tuberkuloosi (Rif pikaherkkyys S)
 • Tehokas hoito on kestänyt ilman taukoja vähintään kaksi viikkoa.
 • Todetaan kliininen hoitovaste (yskä vähentynyt tai loppunut, kuumeilu päättynyt, yleiskunto kohentunut, koholla olleet tulehdusparametrit laskeneet) sekä kolme kahtena eri päivänä kerättyä yskösvärjäystä on vastattu negatiivisina.

 1. Yskösvärjäys on positiivinen, on onteloivia keuhkomuutoksia, lääkeherkkä tuberkuloosi (Rif pikaherkkyys S)
 • Tehokas hoito on kestänyt ilman taukoja vähintään kaksi viikkoa.
 • Todetaan kliininen hoitovaste (yskä vähentynyt tai loppunut, kuumeilu päättynyt, yleiskunto kohentunut, koholla olleet tulehdusparametrit laskeneet) sekä kolme kahtena eri päivänä kerättyä yskösvärjäystä on vastattu negatiivisina.
 • Tartuttavuus voi kestää pidempään ja ilmavarotoimien tarve pitenee. Silloin yskösvärjäyksiä seurataan kahden viikon tehokkaan hoidon jälkeen 1-2 viikon välein.

 1. Yskösvärjäys on negatiivinen, keuhkokuvassa on ontelo
 • Tehokas hoito on kestänyt ilman taukoja vähintään kaksi viikkoa.
 • Todetaan kliininen hoitovaste (yskä vähentynyt tai loppunut, kuumeilu päättynyt, yleiskunto kohentunut, koholla olleet tulehdusparametrit laskeneet).

 1. Monilääkeresistentti (MDR) tuberkuloosi (Rifampisiini-pikaherkkyys tai lopullinen herkkyys R)
 • Tapauskohtainen harkinta, konsultoi aina valtakunnallisen tuberkuloosin hoidon ryhmän jäsentä (Virve Korhonen, Johanna Pakkasela, Kirsi Valve, Petrus Säilä, Juha Rannikko).
 • Huomioitavaa:
  • MDR/XDR tapauksissa lääkehoidon teho tulee hitaammin ja se voi olla epävarmaa.
  • Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma 2020 linjaus (sivu 107, taulukko 37): sairaalahoidon jatkuessa sekä värjäysten että viljelyiden tulee aina olla negatiivisia ennen ilmavarotoimien purkamista. Tapauskohtaisesti ilmavarotoimia voidaan jatkaa, kunnes kolme yskösviljelyä ovat negatiivisia
  • Jos yskösnäytteitä ei saada, tulee olla saavutettuna kliininen ja radiologinen hoitovaste.

 1. Keuhkojen ulkopuoleinen tuberkuloosi, mikäli tähän liittyy märkäeritystä ja märkäpesäkkeen tb-värjäys on positiivinen, eikä voida välttää aerosolimuodostusta hoitotoimissa
 • Tehokas hoito on kestänyt ilman taukoja vähintään kaksi viikkoa.
 • Tapauskohtainen harkinta, jos hoitovaste on huono.
 • Jos epäillään lääkeresistenttiä tuberkuloosia, jatketaan ilmavarotoimia, kunnes herkkyysmääritys on saatu.

 1. Keuhkojen ulkopuoleinen tuberkuloosi, märkäpesäkkeen tb-värjäys on positiivinen, märkäpesäke (esimerkiksi paise tai empyeema) on operoitu tai dreneerattu, dreeni toimenpidealueella
 • Jos aerosolimuodostusta ei hoitotoimissa tapahdu (esimerkiksi pleuradreeni toimii moitteetta ja erite voidaan tyhjentää hallitusti), voidaan potilasta hoitaa tavanomaisin varotoimin yksin tavallisessa potilashuoneessa. Muissa tapauksissa konsultoi infektiolääkäriä.

Kotiutuksen yleiset edellytykset: