Vankomysiinille resistentin enterokokin (VRE:n) leviämisen ehkäisy

VRE-kantaja VRE-altistunut
Määritelmä
 • Riskitiedoissa on tieto VRE-kantajuudesta

 • Kliinisestä näytteestä löytyy VRE
 • Samassa potilashuoneessa tai toiminnallisessa yksikössä tai samaa WC- tai suihkutilaa VRE-kantajan kanssa käyttäneet potilaat

 • Riskitiedossa on tieto VRE-altistuksesta

 • Epidemiaepäilyssä tai epidemiatilanteissa näytteenotto ja kosketusvarotoimet ohjeistetaan erikseen

Varotoimet

 • Avovastaanotolla

 • Sairaalahoidossa

 • Toimenpideyksikössä, leikkaussalissa ja heräämössä

VRE-näytteet VREVi 1788
 • Yhdet seulontanäytteet jos edellisistä positiivisista seulontanäytteistä on yli vuosi
 • Kahdet seulontanäytteet peräkkäisinä päivinä

 • Poliklinikkapotilaasta voidaan ottaa kahdet seulontanäytteet samalla käynnillä
Näytteenotto-kohdat
 • Rektum
 • Erittävät haavat
 • Trakea, jos keinoilmatie
 • Katetrivirtsa, jos katetri ollut yli viikon
Riskitiedon purku VRE-kantojen häätöön ei ole olemassa mikrobilääkkeitä. Infektiontorjuntayksikkö päättää tapauskohtaisesti, koska VRE-kantajuus voidaan katsoa päättyneeksi. Harkinta tehdään aikaisintaan vuoden kuluttua viimeisestä positiivisesta näytteestä. Kantajatiedon poistamiseen vaaditaan vähintään kolmet negatiiviset seulontanäytteet niin, että ensimmäisen ja viimeisen näytteen väli on vähintään kolme kuukautta.  Jos potilaallasi on erityisestä syystä tarve saada kantajuus-merkintä pois riskitiedoista, ole yhteydessä infektioyksikköön puhelimitse 03 311 66752.

  

Päivitetty 13.10.2020