Vesirokko ja vyöruusu

Vesirokko ja vyöruusu ovat vesirokkoviruksen aiheuttamia herkästi tarttuvia infektioita. Tauti tarttuu kosketus- ja ilmatartuntana. Itämisaika on 2–3 viikkoa, tavallisimmin 14–16 päivää. Vesirokkopotilas on tartuttava 1–2 päivää ennen ihottuman alkua siihen asti kunnes ihomuutokset ovat ruvettuneet.

Vesirokkoa tai yleistynyttä vyöruusua sairastavaa potilasta hoidetaan Ilmavarotoimin  ja Kosketusvarotoimin  tartuttavuusajan. Myös paikallista vyöruusua sairastavaa immuunipuutteista potilasta hoidetaan ilmavarotoimin ja kosketusvarotoimin, kunnes nähdään ettei vyöruusu yleisty (uusia ihomuutoksia ei enää ilmaannu ja vanhat ovat rupeutumassa). Ellei alipaineistettavaa huonetta ole käytettävissä, potilas sijoitetaan yhden hengen huoneeseen, jossa on oma saniteettitila. Potilasta kuljetetaan vain välttämättömissä tilanteissa. Potilaan hoitoon saavat osallistua vain ne työntekijät, jotka ovat joko sairastaneet vesirokon tai saaneet vesirokkorokotuksen. Paikallista vyöruusua sairastavaa immunokompetenttia potilasta hoidetaan kosketusvarotoimin, ilmavarotoimia ei tarvita.

Eristyshuoneeseen menoon täytyy olla henkilökunnan lupa. Henkilökunnan on selvitettävä vierailijoille tartuntavaara ja taudin leviämistapa. Ei-immuunien henkilöiden vierailut sallitaan vasta kun tartuttavuusaika on ohitettu.

Jos vesirokolle altistunut työntekijä ei tiedä sairastaneensa vesirokkoa, hänen on otettava yhteyttä työterveyshuoltoon, jossa tutkitaan vesirokkovasta-aineet. Jos vasta-ainetulos on negatiivinen, työntekijälle annetaan vesirokkorokote 72 tunnin kuluessa altistumisesta. Ellei tämä ole mahdollista, aloitetaan asikloviirilääkitys (800 mg x 5 yhteensä seitsemän vuorokautta) seitsemän päivän kuluttua altistumisesta. Raskaana olevalle, jolla ei vanhastaan ole suojaa vesirokkoa vastaan, sekä immuunipuutteiselle työntekijälle, annetaan altistumisen jälkeen varicella zoster -immunoglobuliinia 96 tunnin kuluessa altistuksesta ja aloitetaan asikloviirilääkitys kuten edellä. Altistuneen, vesirokolle alttiin työntekijän kohdalla ei tule hoitaa immuunipuutteisia potilaita aikavälillä 8–21 vuorokautta altistuksesta.

Altistustilanteissa konsultoidaan infektiolääkäriä.