Toimintayksiköiden infektioiden torjunta

  1. Asumispalveluyksiköt ja kotihoito
  2. Vuodeosasto
  1. Leikkausosasto
  1. Ensihoito
  2. Obduktio
  3. Muita toiminta- ja käyttöohjeita