COVID-19 -varotoimet leikkausosastolla

Päivitetty 30.5.2022

1. Toiminta leikkausosastolla, kun potilaalla on COVID-19 -infektioon sopivia oireita ja testivastausta ei vielä ole käytettävissä tai potilaalla on todettu COVID-19 -infektio

2. Toiminta leikkausosastolla, kun potilas on altistunut ja oireeton

3. Sairastetun COVID-19-infektion vaikutus leikkauksen ajankohtaan

1. Toiminta leikkausosastolla, kun potilaalla on COVID-19 -infektioon sopivia oireita ja testivastausta ei ole vielä käytettävissä tai potilaalla on todettu COVID-19 -infektio 

 • Ohjetta noudatetaan, kunnes potilaan varotoimet ovat päättyneet. Potilaan varotoimien pituudesta sairaalahoidossa voit lukea täältä
 • Voit konsultoida infektiolääkäriä toimintatavoista, mikäli et ole varma epäilläänkö potilaalla COVID-19-infektiota tai onko hänen tartuttavuusaikansa päättynyt
 • Leikkaussalia ei alipaineisteta, koska koronaviruksen ei katsota olevan ilmateitse leviävä ja alipaineistus lisää potilaan riskiä saada leikkausalueen infektio.

Käytä asianmukaisia suojaimia

 • Käytä salissa työskennellessäsi FFP3-hengityksensuojainta sekä suojalaseja tai visiiriä. Jos poikkeat salissa nopeasti, esimerkiksi tuomassa jotain tai neuvomassa lyhyesti, voit käyttää FFP3-suojaimen sijaan kirurgista suu-nenäsuojusta ja suojalaseja tai visiiriä
 • Kun käytät FFP3-hengityksensuojainta, pue se huolella ja varmista tiiviys, ohjeet täältä
 • Kun työskentelet alle kahden metrin etäisyydellä potilaasta, käytä pään alueen suojainten lisäksi hihallista suojaesiliinaa tai pitkähihaista suojatakkia
 • Käytä suojakäsineitä koskiessasi potilasta tai hänen lähiympäristöään
 • Vältä leikkaussalin ovien avaamista toimenpiteen aikana, hoida asia mieluummin puhelimitse
 • Leikkaussalissa työskentelee vain tarvittava henkilökunta.

Valmistele toimenpide huolella

 • Laita leikkaussalin oveen punainen seis-tarra
 • Varaa valmiiksi tarvittavat välineet ennen potilaan saliin tuloa
 • Varaa lähettyville jäteastia, johon kertakäyttövälineet on helppo tiputtaa heti käytön jälkeen
 • Suunnittele missä säilytät käytettyjä välineitä erillään puhtaista. Voit varata tätä varten esimerkiksi muovipussin tai erillisen pöydän.

Toimenpiteen aikana

 • Toimi anestesiakoneen kanssa valmistajan ohjeiden mukaisesti
 • Kiinnitä huomiota suojainten oikeaan käyttöön ja käsihygieniaan
  • Vaihda käsineet riittävän usein. Älä koske kontaminoituneilla käsineillä puhtaita välineitä ja pintoja
  • Riisu kontaminoitunut suojatakki- tai esiliina heti käyttötarpeen loputtua. Varo kontaminoimasta ympäristöä likaantuneella suojatakilla tai -esiliinalla
  • Älä koske pään alueen suojaimiin. Jos vahingossa kosket, desinfioi kädet.

Toimenpiteen jälkeen

 • Riisu suojakäsineet ja takki tai esiliina salissa, ellei sinun tarvitse hoitaa potilasta matkalla heräämöön. Riisu pään alueen suojaimet salin ulkopuolella
 • Koronapotilaan hoidossa visiiriä ei pyyhitä käytön jälkeen, vaan sitä käytetään kertakäyttöisenä. Laita visiiri suojaimia riisuessasi suoraan jäteastiaan. Monikäyttöiset suojalasit tai niiden osat pyyhitään desinfektioaineella riisumisen yhteydessä
 • Pidä sali tyhjänä, kunnes on kulunut 15 minuuttia aerosolia tuottavista toimenpiteistä, kuten ekstubaatiosta/limaimusta. Tämän jälkeen saliin voi mennä ilman FFP3-hengityksensuojainta.

Heräämöhoito

 • Heräämöhoito toteutetaan ensisijaisesti leikkaussalissa tai heräämössä erillisessä huoneessa, jossa ei ole muita potilaita
 • Mikäli hoitaminen erillisessä huonetilassa ei ole mahdollista, esimerkiksi päivystysaikana, voidaan potilas hoitaa samassa heräämötilassa muiden potilaiden kanssa. Tällöin potilas sijoitetaan heräämön reunapaikalle mahdollisimman kauas muista potilaista. Viereinen potilaspaikka jätetään tyhjäksi ja potilaspaikkojen välissä käytetään sermejä
 • Potilaan lähihoidossa työskentelevä käyttää FFP3-hengityksensuojainta ja muita tarvittavia suojaimia. Muut heräämössä työskentelevät käyttävät kirurgista suu-nenäsuojusta.

2. Toiminta leikkausosastolla, kun potilas on altistunut ja oireeton

 • Toimi leikkaussalissa ja heräämössä, kuten COVID-19-potilaan hoidossa, lukuun ottamatta suojainten käyttöä
 • Käytä potilaan hoidossa FFP3-hengityksensuojainta ja visiiriä tai suojalaseja. Käytä suojakäsineitä ja suojatakkia, jos on vaara eriteroiskeista.
 • Kun käytät FFP3-hengityksensuojainta, pue se huolella ja varmista tiiviys, ohjeet täältä.