Infektioiden torjunta vuodeosastolla

Hoidon suunnittelu

Ohjaa sairaalaan tulevaa potilasta valmistautumaan kotona

Ennen sairaalaan saapumista potilaan tulisi leikata kynnet, poistaa kynsilakka, korut ja lävistykset sekä peseytyä huolellisesti. Kehota potilasta ottamaan mukaansa sairaalaan henkilökohtaiset hygieniavälineet sekä apuvälineet kuten partakone, hammasharja ja -tahna, hammasproteesit, silmälasit, kuulokoje sekä CPAP-laite.

Hoitoon saapuminen

Huomioi huonesijoituksessa infektiot ja varotoimien tarve

Varotoimien tai eristyksen tarpeen voit tarkistaa seuraavista taulukoista:

Varotoimi- ja eristysluokat eri infektioissa sairaalahoidon aikana

Resistentit bakteerit - mitä varotoimiluokkaa noudatetaan eri tilanteissa

Täältä löydät tietoa siitä miten varotoimiluokka vaikuttaa huonesijoitukseen.

Huomioi huonesijoittelussa

 • Sijoita infektiopotilas osastolla erilleen muista potilaista
 • Sijoita potilas yhden hengen huoneeseen, mikäli potilaan ympäristö kontaminoituu eritteellä kuten ulosteella, virtsalla, haavaeritteellä tai ihohilseellä tai potilas ei noudata hygieniaohjeita.

Mikäli potilaan tila edellyttää hoitamista yhden hengen huoneessa, mutta sellaista ei ole saatavilla, huolehdi silti tarpeellisten varotoimien toteuttamisesta. Kiinnitä erityistä huomiota mikrobille altistuvan huonetoverin valintaan. Neuvottele tarvittaessa potilaan huonesijoituksesta hygieniahoitajan tai lääkärin kanssa.

Erityistä huomiota vaativien tartuntatautien hoidosta voit lukea täältä.

Ota MRSA-seulontanäytteet ohjeen mukaan

Kerro potilaalle hygieniakäytännöistä

Ohjaa potilasta ja hänen läheisiään sekä käsihygienian että yskimishygienian toteuttamisesta sairaalahoidon aikana.

Huolehdi päivystyspotilaan henkilöhygieniasta

Huolehdi ja tarvittaessa auta osastolle saapunutta potilasta peseytymään, leikkaamaan pitkät kynnet ja poistamaan kynsilakan sekä korut. Puhtaudesta huolehtiminen on erityisen tärkeää leikkaukseen tai aseptiikkaa vaativaan toimenpiteeseen menevän potilaan kohdalla. Leikkauspotilaan hoidosta voit lukea lisää täältä.

Hoito vuodeosastolla

Toteuta varotoimet ohjeiden mukaan

Hoida osaston kaikkia potilaita tavanomaiset varotoimia noudattaen. Toteuta potilaan hoidossa sairauden tai tilan niin edellyttäessä kosketusvarotoimia, pisaravarotoimia tai ilmavarotoimia. Tee MRSA-kantajille kevennyshoito ohjeen mukaan hänen ollessaan osastohoidossa.

Huolehdi tiedonsiirrosta. Kerro varotoimien tai eristyksen tarpeesta ja syystä potilaan siirtyessä toiseen toimintayksikköön. Huolehdi, että tieto myöhemmin otettavista altistumisnäytteistä siirtyy potilaan jatkohoitopaikkaan.

Varaa potilashuoneeseen vain tarpeelliset välineet ja tarvikkeet

Varaa potilashuoneeseen enintään kahden työvuoron aikana tarvittavat välineet ja tarvikkeet. Huoneen pinnat on pidettävä mahdollisimman tyhjinä, jotta siivous voidaan suorittaa asianmukaisesti. Ohjaa ja avusta potilasta keräämään tavaransa pois pöydiltä ja muilta tasoilta ennen siivousta.

Säilytä huoneeseen varatut hoitotarvikkeet suljetuissa kaapeissa. Mikäli potilas tarvitsee toistuvasti tiettyjä hoitotarvikkeita, voit säilyttää ne potilaskohtaisessa suljetussa kannellisessa laatikossa. Huolehdi laatikon puhdistamisesta säännöllisin väliajoin hoitojakson aikana sekä hoitojakson päättyessä. Potilaskohtaisesti käytettäviä tuotteita ovat muun muassa voiteet, talkki ja hammastahna.

Älä laske puhtaita hoitotarvikkeita tai potilaspapereita suojaamattomina potilaan vuoteelle, yöpöydälle tai tuolille. Laita potilaan mikrobeilla kontaminoituneet kertakäyttöiset tarvikkeet jätteisiin, mikäli ne jäävät käyttämättä. Huolehdi kontaminoituneiden monikäyttöisten tarvikkeiden puhdistamisesta, desinfektiosta tai steriloinnista asianmukaisesti. Älä palauta potilashuoneessa ollutta pakkausta varastoon puhtaiden tarvikkeiden joukkoon.

Huolehdi potilaan henkilöhygieniasta

Huolehdi, että potilas peseytyy riittävän usein. Avusta tarvittaessa potilasta kynsien leikkaamisessa, peseytymisessä sekä haavojen, dreenien, katetrien, kanyylien ym. suojaamisessa peseytymisen ajaksi. Huolehdi pesutilojen puhdistamisesta käytön jälkeen.

Muistuta ja tarvittaessa auta potilasta pesemään hampaat aamuin ja illoin. Huolellinen suun puhdistaminen on tarpeellista myös lyhyillä hoitojaksoilla, koska puutteellinen suun hoito voi lisätä hoitoon liittyvän infektion, kuten keuhkokuumeen, riskiä.  

Mikäli potilaalla ei ole sairaalassa mukana omaa partakonetta, parran ajamiseen voidaan käyttää kirurgista karvanleikkuria, jossa on irrotettava kertakäyttöinen terä. Potilas voi käyttää samaa terää useamman kerran hoitojaksonsa aikana. Puhdista terä käytön jälkeen ja säilytä se potilaskohtaisessa kannellisessa rasiassa. Pyyhi karvanleikkurin runko käytön jälkeen desinfektioliinalla ennen latausasemaan laittamista. Vaihtoehtoisesti parran voi ajaa käyttäen potilaskohtaista partahöylää ja partavaahtoa.

Potilaan omien vaatteiden käytölle sairaalassa ei ole sairaalahygieenistä estettä. Omien vaatteiden puhtaudesta potilaan on huolehdittava itse. Säilytä potilaan omat vaatteet potilashuoneen kaapissa tai muussa tähän tarkoitetussa säilytystilassa. Pakkaa likaiset vaatteet pussiin ja anna ne mahdollisimman pian saattajan tai vierailulle tulevan läheisen mukaan. 

Vaihda likaantuneet ja kastuneet vuodevaatteet välittömästi. Noudata potilasvuoteen huollosta annettuja ohjeita.

Noudata hyvää käsihygieniaa osallistuessasi potilasruokailun järjestämiseen

Kiinnitä huomioita hyvään käsihygieniaan osallistuessasi potilasruokailun järjestämiseen tai ruuan jakeluun. Mikäli ruoka annostellaan osastolla, käytä ruokaa jakaessasi hiustensuojusta sekä esiliinaa tai suojatakkia. Älä koske ruoka-aineisiin paljain käsin, vaan käytä ottimia. Säilytä potilaan ja läheisten omat eväät tarkoitukseen varatussa jääkaapissa, joka ei sijaitse osaston keittiössä.

Pese osaston omat ruokailuvälineet astianpesukoneessa. Pese astianpesuharja käyttökertojen välillä astianpesukoneessa.

Vainajan laitto

Noudata vainajan laitossa potilaan varotoimiluokan mukaista hygieniaa

Käytä vainajan laitossa suojatakkia ja -käsineitä sekä tarvittaessa muita varotoimiluokan mukaisia suojaimia. Suojaa potilasvuode sekä lähiympäristö eritteiltä laittamalla vainajan alle vaippa ja kertakäyttöinen muovitettu suojalakana. Vainajan laitosta voit lukea tarkemmin ohjeesta

Osaston tilat, huolto ja siivous

Älä sijoita kasveja hoidollisiin tiloihin

Tiloissa, joissa hoidetaan potilaita, ei saa pitää ruukkukukkia tai muita kasveja. Leikkokukkien tuomisesta potilashuoneeseen noudatetaan yksikön omaa ohjeistusta. Pese maljakot käytön jälkeen kannellisessa pesukorissa huuhteludesinfektiokoneessa.

Huolehdi päivittäisestä siivouksesta

Tee päivittäin ylläpitosiivous heikosti emäksisellä yleispuhdistusaineella käyttäen potilasvyöhykekohtaisia mikrokuituisia siivouspyyhkeitä. Käytä erikoissairaanhoidon osastolla loppusiivouksessa potilasvyöhykkeen puhdistamiseen desinfioivaa puhdistusainetta, muihin tiloihin heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Terveyskeskussairaalassa voit käyttää loppusiivouksessa yleispuhdistusainetta. Kiinnitä siivouksessa huomiota erityisesti kosketuspintojen ja saniteettitilojen puhdistamiseen. Erityssiivousta koskevat ohjeet löydät eristyssiivoustaulukosta ja eristyshuoneen loppusiivousohjeesta.

Huolla hoito- ja tutkimusvälineet välittömästi käytön jälkeen

Puhdista, desinfioi tai steriloi monikäyttöiset välineet niiden käyttötavan mukaan jokaisen potilaskontaktin jälkeen. Vie välineet käytön jälkeen ensisijaisesti suoraan huuhteludesinfektiokoneeseen, ennen kuin lika ehtii kuivua niiden pinnalle. Lue lisää ohjeesta Sairaalan huonetilojen siivous.

Pakkaa likapyykki potilashuoneessa suoraan pyykkipussiin

Lue tarkemmin pyykin käsittelystä ohjeesta Sairaalatekstiilien huolto.

Käsittele jätteet ohjeiden mukaan

 • Pakkaa ja sulje jätepussi potilashuoneessa.
 • Vie eritteitä, kuten likaisia vaippoja, sisältävät jätepussit heti pois potilashuoneesta.
 • Laita kertakäyttöiset viiltävät ja pistävät tarvikkeet käytön jälkeen suoraan särmäisjäteastiaan.
 • Kaada eritteet huuhteludesinfektiokoneeseen
  • jos konetta ei ole käytössä, kaada eritteet viemäriin
  • vältä roiskeita eritteitä kaadettaessa
 • Pakkaa eritteitä sisältävät suljetut systeemit, joiden tyhjennys edellyttäisi pakkauksen rikkomista, pussiin ja vie tunnistamattomaan biologiseen jätteeseen ohjeen mukaisesti.