Leikkauspotilaan hoito

Ennen leikkausta

Huomioi potilaan terveydentila ja ihon kunto leikkausta suunnitellessasi

Varmista ennen leikkausta, että potilaan elimistön tilanne on mahdollisimman vakaa, perussairaudet ovat hyvässä hoitotasapainossa ja ravitsemustilanne riittävä. Verensokerin tulisi olla mahdollisimman normaalilla tasolla. Ohjaa potilasta päihteistä ja tupakasta vieroittumiseen. Huolehdi, että infektiot suussa, keuhkoissa, virtsateissä tai muualla kehossa hoidetaan ennen leikkausta asianmukaisesti. Myös ihorikot, kuten rikkinäiset varpaanvälit, ihottumat tai haavat tulee hoitaa hyvissä ajoin. Infektiopesäkkeiden ja ihorikkojen tunnistaminen ja hoito ovat erityisen tärkeitä vierasesinekirurgiassa. Pyri kutsumaan potilaat sairaalaan vasta leikkauspäivänä, jotta leikkausta edeltävä sairaalassaoloaika olisi mahdollisimman lyhyt.

Seuraavat tekijät lisäävät leikkaukseen tulevan potilaan infektioriskiä:

 • aliravitsemus
 • ylipaino
 • tupakointi
 • runsas alkoholin tai muiden päihteiden käyttö
 • korkea ikä
 • infektiosairaudet
 • huonossa hoitotasapainossa olevat perussairaudet, kuten diabetes
 • Staphylococcus aureus kantajuus (myös MRSA)
 • tietyt lääkehoidot (esim. solunsalpaajat, kortikosteroidit).
 • ihorikot leikkausalueella
 • suun ja hampaiden huono kunto
 • Peseytymättä jättäminen ennen leikkausta
 • sairaalassa olo leikkausta edeltävästi

Ota MRSA-näytteet ja toimi vastauksen mukaisesti

Ota MRSA-näytteet elektiivisiltä leikkauspotilailta etukäteen mukaan. Huomioi MRSA:n tai muun moniresistentin mikrobin kantajuus antibioottiprofylaksiaa suunniteltaessa.

Ohjaa potilasta valmistautumaan leikkaukseen kotona

Anna elektiiviseen leikkaukseen tuleville potilaille hyvissä ajoin tietoa leikkaukseen valmistautumisesta. Leikon ja päikin kautta leikkaukseen saapuvien potilaiden kohdalla huolellinen ohjaaminen on erityisen tärkeää, koska heidän on tehtävä valmistelut itsenäisesti kotona. Liitä kutsukirjeeseen ohjeet leikkaukseen valmistautumisesta.

Potilaan saapuessa

Tarkista leikkauskelpoisuus ja opasta hygieniakäytännöt

Tarkista ihon kunto ja mahdolliset muutokset terveydentilassa välittömästi potilaan saavuttua sairaalaan. Informoi leikkaavaa lääkäriä ja siirrä leikkausta tarvittaessa myöhemmäksi. Ohjaa potilasta käsihygienian ja yskimishygienian toteuttamisesta sairaalahoidon aikana.

Osastohoidon aikana

Huolehdi leikkaukseen menevien potilaiden puhtaudesta

Ohjaa ja tarvittaessa avusta vuodeosaston kautta leikkaukseen tulevaa potilasta peseytymään huolellisesti toimenpidettä edeltävänä iltana tai toimenpidepäivän aamuna. Ennen peseytymistä on riisuttava korut (myös lävistyskorut), poistettava kynsilakka sekä leikattava pitkät kynnet. Peseytymisessä käytetään nestesaippuaa, myös hiukset pestään. Erityisen huolellisesti pestään leikkausalue, nivuset, napa ja genitaalit. Peseytymisen jälkeen potilas pukeutuu puhtaisiin vaatteisiin ja sänkyyn vaihdetaan puhtaat lakanat.

Ohjaa tai avusta potilasta pesemään hampaat, kasvot, kädet sekä tarpeen mukaan kainalot ja genitaalit leikkauspäivän aamuna. Leikkausalueelta ei poisteta ihokarvoja, ellei se ole toimenpiteen kannalta välttämätöntä. Tällöin ihokarvat poistetaan tai lyhennetään leikkaussalissa mahdollisimman lähellä leikkausajankohtaa.

Huomioi aseptiset näkökohdat siirtäessäsi potilaan leikkausosastolle

Peitä mahdolliset haavat (esimerkiksi säärihaava) tai muut ihorikot puhtain sidoksin ennen leikkausosastolle siirtämistä riippumatta siitä sijaitsevatko haavat leikkausalueella. Desinfioi potilaan kädet ennen kuljettamista. Pyyhi vuoteen laidat ja pääty desinfektioaineella lähtiessäsi kuljettamaan potilasta leikkausosastolle. Työnnä vuodetta paljain desinfioiduin käsin ilman suojaimia. Mikäli arvelet potilaan tarvitsevan siirron aikana hoitotoimia, pyydä avuksi toinen hoitaja, joka pukee tarvittavat suojaimet ja huolehtii potilaasta matkan aikana. Lue lisää ohjeesta Potilaan kuljettaminen.

Säilytä puhtaat välineet kuten potilaspaperit ja hoitotarvikkeet kuljetuksen aikana korissa tai muovipussissa, jotta ne säilyvät puhtaina. Älä laske niitä potilaan vuoteelle.

Mikäli potilasta hoidetaan erityisiä varotoimia käyttäen, kerro niistä ja niiden syystä leikkausosaston henkilökunnalle.

Noudata aseptiikkaa haavanhoidossa

Pidä leikkaushaava kuivana ja vaihda sidokset steriilisti 24 tunnin ajan leikkauksesta. Haavan hoidon aseptiikkaa koskevat ohjeet löydät täältä. Tee infektioilmoitus, jos leikkausalueella todetaan tulehdus.

Avusta potilasta henkilökohtaisessa hygieniassa

Avusta ja ohjaa potilasta huolehtimaan henkilökohtaisesta hygieniastaan osastohoidon aikana. Huomioi haavan sijainti potilasta hoitaessasi. Haava-alueelle ei saa kohdistua kovaa painetta, koska se lisää infektioriskiä. Leikattua raajaa on hyvä pitää kohoasennossa. Hoida potilaan kipu hyvin, jotta hän pääsee mahdollisimman pian liikkeelle. Liikkuminen edistää toipumista ja vähentää leikkausalueen infektioriskiä.

Potilaan kotiutuessa

Ohjaa potilasta haavanhoidosta

Ohjaa potilasta kotiutumisen yhteydessä haavanhoidosta ja anna hänelle mukaan kirjalliset haavanhoito-ohjeet. Niihin tulee sisältyä toimintaohjeet haavan hoitamiseen ja paranemiseen liittyvissä ongelmatilanteissa sekä hoitaneen yksikön yhteystiedot. Ohjaa potilasta tarkkailemaan kotona leikkausalueen infektion oireita, joita ovat punoitus, kuumotus, turvotus, kipu, märkäinen erite sekä kuume.