Potilaan kuljettaminen

Päivitetty 15.2.2021

Tekijät Milla Nikkilä, Jenni Uusi-Mikkola

Potilaan kuljettaminen sairaalan sisällä

Noudata hyvää käsihygieniaa

 • Desinfioi kuljetuksessa käytettävien apuvälineiden, kuten vuoteen tai pyörätuolin, kosketuspinnat ennen ja jälkeen kuljetuksen
 • Ota mukaasi käsihuuhde. Voit asettaa käsihuuhdepullon esimerkiksi sängynpäätytelineeseen tai pyörätuolin selkänojaan
 • Desinfioi kätesi ja huolehdi potilaan käsien desinfektiosta ennen ja jälkeen kuljetuksen
 • Työnnä vuodetta tai pyörätuolia paljain desinfioiduin käsin

Anna potilaalle kuljetuksen ajaksi kirurginen suu-nenäsuojus COVID-19-pandemian aikana

 • Kaikille, myös oireettomille, potilaille annetaan sairaalan sisällä tapahtuvan kuljetuksen ajaksi kirurginen suu-nenäsuojus, mikäli hän pystyy sitä pitämään.
  • Ohje koskee esimerkiksi osastohoidossa olevan potilaan kuljettamista tutkimuksiin tai toimenpiteisiin, potilaan siirtoa valvonnasta, heräämöstä, poliklinikalta tai päivystyksestä osastolle sekä osastojen välisiä siirtoja.
  • Vaihda potilaan oma kasvosuoja tai kangasmaski ennen kuljettamista kirurgiseen suu-nenäsuojukseen.
  • Osastohoidossa olevan potilaan ei tarvitse käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta oman hoitoyksikkönsä tiloissa.
  • Ambulanssilla tulevalla potilaalla ei tarvitse olla kirurgista suu-nenäsuojusta, ellei sitä ole tarvittu jo ambulanssimatkan aikana.

Käytä suojaimia hoidontarpeen ja varotoimiluokan mukaan

 • Älä käytä potilaan kuljetuksessa suojakäsineitä, suojatakkia- tai esiliinaa, ellei potilas tarvitse kuljetuksen aikana suojaimia vaativia hoitotoimia. Mikäli hoitotoimia tarvitaan, kuljetukseen osallistuu kaksi työntekijää. Toinen heistä käyttää tarvittavia suojaimia ja hoitaa potilasta kuljetuksen aikana. Toinen työntää sänkyä tai pyörätuolia ja avaa ovet puhtain käsin.
 • Pisaravarotoimin hoidettavaa potilasta kuljettaessasi:
  • Käytä kirurgista suu-nenäsuojusta ja visiiriä tai silmäsuojainta
  • Huolehdi, että potilas käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta, mikäli hän pystyy sitä pitämään
 • Ilmavarotoimin hoidettavaa potilasta kuljettaessasi:
  • Käytä FFP3 tai FFP2 hengityksensuojainta
  • Huolehdi, että potilas käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta, mikäli hän pystyy sitä pitämään
  • Kuljeta potilasta vain, jos se on aivan välttämätöntä. Käytä lyhintä mahdollista reittiä
 • Suojavarotoimin hoidettavaa potilasta kuljettaessasi:
  • Käytä kirurgista suu-nenäsuojusta
  • Huolehdi, että potilas käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta, mikäli hän pystyy sitä pitämään

Älä laske potilaspapereita tai puhtaita hoitotarvikkeita vuoteelle tai potilaan syliin kuljetuksen ajaksi. Käytä koria, pussia tai muuta apuvälinettä niiden kuljettamiseen.

Ohjeet potilaskuljettajalle

 • Noudata yllä olevia ohjeita potilaan kuljetuksessa.
 • Huolehdi hyvästä käsihygieniasta. Desinfioi kädet ennen ja jälkeen potilaaseen koskemisen sekä oven kahvojen, avauspainikkeiden ja hissinnappien koskemisen jälkeen.
 • Sängynpäädyssä tai pyörätuolin selkänojassa tulisi olla käsihuuhdepullo sille tarkoitetussa telineessä. Pidä kuitenkin aina taskussa varalla 100 ml käsihuuhde.
 • Puhdista yhteiskäyttöiset pyörätuolit käytön jälkeen desinfektioaineella, esimerkiksi triamiinipyyhkeellä. Käytä suojakäsineitä desinfektioaineita käsitellessä.
 • Jos potilaalla on käytössä kosketus-, pisara-, ilma- tai suojavarotoimet, henkilökunta luovuttaa ja vastaanottaa potilaan sinulle käytävällä.

Hoitohenkilökunnan tehtävät, kun potilaskuljettaja kuljettaa varotoimin hoidettavan potilaan

 • Merkitse Paketin potilaskuljetuspyyntöön, jos kuljetettavalla potilaalla on käytössä kosketus-, pisara-, ilma- tai suojavarotoimet.
 • Sijoita yksikössäsi desinfektioaine ja suojaimia myös potilaskuljettajien saataville tai ohjeista heille, missä niitä on saatavilla.
 • Ennen varotoimin hoidettavan potilaan kuljetusta, valmistele potilas kuljetukseen. Suojaudu käytössä olevien varotoimien mukaisesti.
  • Pyyhi sängyn laidat, johdot ja säätönapit desinfektioaineella ennen huoneesta poistumista tai hae potilas huoneesta puhtaalla pyörätuolilla.
  • Luovuta valmisteltu potilas käytävällä potilaskuljettajalle, joka suojautuu kuljetukseen yllä olevan varotoimiluokkia koskevan ohjeen mukaisesti.
 • Varotoimipotilaan palatessa osastolle, mene potilashuoneeseen suojautuneena vastaanottamaan potilas kuljettajalta.
 • Jos on käytetty pyörätuolia, puhdista tuoli ennen kuin tuot sen huoneesta käytävälle.

Potilaan siirtokuljetus

 • Potilaan kunto ja terveydentila määrittävät sen, millä potilas kuljetetaan.
 • Paaritaksilla kuljetettaessa paarin päälle laitetaan aina puhdas kertakäyttöinen suojalakana.
 • Jos potilas tarvitsee peitteen, laitetaan potilaan ja peitteen väliin kertakäyttöinen suojalakana.

Potilaan kuljettamisesta ambulanssilla voit lukea Ensihoidon hygieniaohje.