Sairaalan huonetilojen puhtausryhmäjako

Sairaalan huonetilat jaetaan kolmeen ryhmään puhtausvaatimusten ja tartunnan leviämisriskin perusteella.

Ryhmä I

Ensimmäinen ryhmä käsittää suurinta puhtautta vaativat tilat ja ne tilat, joissa hoidetaan potilaita, joiden sairastamiin infektioihin liittyy suuri tartunnan leviämisriski.

Toimenpiteiden suoritustilat ja niihin verrattavat tilat:

 • leikkausosastot
 • synnytysosasto
 • tehostetun hoidon osastot ja teho-osastot
 • dialyysiosasto
 • kliinisen fysiologian laboratorion katetrointihuoneet
 • kardiologian yksikön toimenpidehuoneet
 • sädediagnostiikan yksikön angiografiahuoneet
 • poliklinikoiden ja osastojen toimenpidehuoneet

Huonetilat, joissa hoidetaan tai tutkitaan potilaita, jotka ovat erittäin herkkiä saamaan infektioita, kuten esimerkiksi:

 • maligneja veritauteja sairastavat potilaat
 • osa onkologisista potilaista
 • pienet keskoset
 • palovammapotilaat

Potilastilat joissa hoidetaan yleisvaarallista tarttuvaa tartuntatautia, esim. tuberkuloosia sairastavia potilaita. Ne potilastilat joissa hoidettavat potilaat sairastavat poikkeuksellisen mikrobilääkeresistentin stafylokokin, pseudomonaksen tai jonkun muun mikrobin aiheuttamaa infektiota. Tällaisia mikrobeja ovat mm. MRSA ja VRE.

Sairaanhoidon palveluyksiköistä seuraavat:

 • maitokeittiön pullotushuone
 • välinehuoltokeskuksen pakkaamo ja steriloitujen välineiden säilytystilat
 • sairaalatarvikevaraston steriilin materiaalin säilytystilat
 • apteekin aseptiset tilat
 • kliinisen mikrobiologian yksikön bakteerilaboratorio, elatushuone, hormonilaboratorio, uloste- ja virtsatutkimuslaboratorio ja serologinen laboratorio

Ryhmä II

Toinen ryhmä sisältää ne potilaan hoidossa käytetyt huonetilat, joissa tartunnan leviämisvaara on edellistä pienempi kuten:

 • potilashuoneet
 • huoltohuoneet
 • tutkimushuoneet
 • hoito- ja tutkimushuoneet, joiden ei katsota kuuluvan ryhmään I
 • pesu-, kylpy- ja wc-tilat koko sairaalassa
 • ravitsemuskeskus ja osastojen keittiöt

Ryhmä III

Kolmanteen ryhmään kuuluvat ne tilat, joilla ei ole suoranaista yhteyttä potilaaseen ja hoitoon. Näitä ovat esimerkiksi:

 • pukuhuoneet ja varastot
 • yleistilat ja käytävät
 • kansliat
 • luento- ja kokoustilat
 • hallinto- ja talousosastot
 • tekninen osasto