Välineiden huolto osastolla

Päivitetty 11.11.2021

Välineiden huollon tarkoitus on estää välineiden kautta tapahtuva tartunta potilaasta toiseen potilaaseen tai työntekijään. Selvitä jokaisen osastolle hankittavan laitteen ja välineen huolto-ohjeet toimittajalta ja noudata niitä. Käytä kertakäyttöiset välineet kertakäyttöisinä, älä desinfioi tai steriloi niitä uusiokäyttöä varten.

Huolla potilaan hoidossa käyttämäsi välineet heti käytön jälkeen

Puhdista, desinfioi tai lähetä steriloitavaksi käyttämäsi välineet välittömästi jokaisen potilaskontaktin jälkeen. Valitse käytettävä menetelmä välineen käyttötavan mukaan.

 1. Puhdistamisen tarkoitus on poistaa lika. Lian mukana välineen pinnalta poistuu suurin osa mikrobeista. Mikrobien on vaikea lisääntyä puhtaalla pinnalla.
 2. Desinfektion tarkoitus on tuhota taudinaiheuttajat tai vähentää niiden määrä tasolle, jolla ne eivät aiheuta tartuntaa. Desinfektion onnistuminen edellyttää, että väline puhdistetaan desinfektion yhteydessä.
 3. Steriloinnin tarkoitus on tuhota mikrobit, niin että steriloitu tuote ei sisällä elinkykyisiä mikrobeja, jotka voisivat lisääntyä ja aiheuttaa tauteja.

Huomioi välineiden säilytyksen ja käytön aikana, että välineen on pysyttävä käyttöhetkeen saakka toimenpiteen vaatimalla puhtaustasolla. Desinfioidun välineen on pysyttävä desinfioituna ja steriloidun steriilinä.

Taulukosta voit tarkistaa mitä menetelmää välineen huollossa tulee käyttää.

Menetelmä

Esimerkit välineistä

Puhdistus

Väline ei ole välittömässä kosketuksessa potilaaseen tai infektion riski on vähäinen.

 • liikkumisessa käytettävät apuvälineet
 • puhelimet, kaukosäätimet
 • näppäimistöt
 • odotustilojen lelut

Desinfektio

Välineellä kosketaan tervettä ihoa tai limakalvoa läpäisemättä sitä.

Välineet desinfioidaan koneellisesti, mikäli se on mahdollista. Ellei väline kestä koneellista desinfektiota, se voidaan pyyhkiä desinfektioaineella tai upottaa desinfektioaineeseen.

 • lääkinnälliset laitteet (esim. saturaatiomittari, verenpainemittari)
 • alusastiat, virtsapullot, portatiivit, mittakannut, pesuvadit
 • välineet, joita on käytetty infektoituneen tai moniresistentillä mikrobilla kolonisoituneen potilaan hoidossa.
 • välineet, joita käytetään infektioille herkille potilaille.
 • hoidolliset välineet ja lelut
 • terapiavälineet

Sterilointi

Välineellä läpäistään iho tai limakalvo, väline on kosketuksissa vahingoittuneen ihon tai limakalvon kanssa tai on riski limakalvon rikkoutumisesta.

 • steriileissä toimenpiteissä käytettävät instrumentit
 • Instrumentit, joilla kosketaan rikkinäistä ihoa tai limakalvoa (esim. haavanhoito)

Välineiden huolto osastolla tapahtuu pääasiassa huoltohuoneessa

Välineiden huolto yksiköissä tapahtuu pääasiassa tätä tarkoitusta varten varatussa huoltohuoneessa. Huoltohuoneessa on oltava selvästi merkittyinä puhdas ja likainen puoli erikseen. Pidä työskennellessäsi puhtaat ja likaiset välineet erillään toisistaan. Koske puhtaisiin välineisiin, ovenkahvoihin ja muihin puhtaisiin pintoihin vain desinfioiduin käsin.

Desinfektiomenetelmiä ovat:

 • Lämpödesinfektio
 • Kemiallinen desinfektio

Ensisijainen vaihtoehto on koneellinen lämpödesinfektio huuhteludesinfektiokoneella tai instrumenttipesukoneella. Mikäli väline ei kestä kuumaa vettä, se voidaan desinfioida kemiallisesti liottamalla desinfektioaineessa (viisi prosenttinen Erisan Oxy+ 15 minuuttia) tai pyyhkimällä välineen pinta huolellisesti desinfektioaineella. Tutustu Taysin osastolla käytössä oleviin desinfektioaineisiin.

Pidä huoltohuoneen ovi kiinni, älä tuuleta huonetta osaston käytävälle. Pyyhi eritetahrat ja -roiskeet välittömästi eritetahradesinfektioaineella. Huoltohuone tulee siivota päivittäin, tarvittaessa useamminkin. Desinfioi kädet poistuessasi huoneesta. 

Esikäsittele välineet ennen välinehuoltoon lähettämistä, ellei välinehuollon kanssa ole sovittu toisin

Voit esikäsitellä välinehuoltoon lähetettävät välineet desinfioimalla ne huuhteludesinfektiokoneessa, instrumenttipesukoneessa tai laittamalla niihin lian kuivumisen estävää instrumenttigeeliä. Mikäli välineet kuljetetaan osastolta välinehuoltoon pian käytön jälkeen, ei esikäsittelyä aina tarvita. Sovi käytännöistä välinehuollon kanssa.

Perehdy huuhteludesinfektiokoneen oikeaan käyttöön

On tärkeää, että tunnet yksikkösi huuhteludesinfektiokoneen toimintaperiaatteet ja ohjelmat, jotta osaat asetella välineet oikein ja valita välineelle sopivan ohjelman.

Vie käyttämäsi välineet huuhteludesinfektiokoneeseen välittömästi käytön jälkeen. Kaada eritteet ja likavedet huuhteludesinfektiokoneeseen. Nykyaikaiset huuhteludesinfektiokoneet on suunniteltu toimimaan likavesien ja eritteiden kaatoaltaina, joten erillistä kaatoallasta ei tarvita. 

Mikäli et saa välineitä suoraan koneeseen, voit laittaa ne tiiviiseen kannelliseen astiaan odottamaan koneen vapautumista. Lika ei saa kuivua välineiden pinnalle, jotta pesu ja desinfektio onnistuvat asianmukaisesti. Huolehdi siis välineet koneeseen heti sen vapauduttua.

Aseta välineet koneeseen niin, että vesi ja pesuaine pääsevät niiden sisään ja kaikille ulkopinnoille. Välineiden tulee olla tukevasti telineissä, jotta ne eivät pääse liikkumaan ja kaatumaan. Mikäli astia on kaatunut ja siinä on vettä ohjelman loppuessa, pese kaikki koneessa olleet välineet uudestaan. Pese pienet irralliset välineet ja instrumentit kannellisessa pesukorissa, jotta ne eivät putoa koneen viemäriin.

Tutustu myös seuraaviin ohjeisiin:

Esimerkkejä eri välineiden huollosta

Imut

Vaihda osastolla jatkuvassa käytössä oleva imu puhtaaseen tarvittaessa ja vähintään kerran päivässä. Tyhjennä imupussien sisältö korkin kautta huuhteludesinfektiokoneeseen tai käytä imupussien tyhjennyslaitetta. Mikäli tyhjentäminen ei ole mahdollista, hävitä pussit ei-tunnistettavana biologisena jätteenä.

Verenpainemittari

Pyyhi verenpainemittari jokaisen potilaskontaktin jälkeen desinfektioaineella. Varmista verenpainemittareita hankittaessa, että valmistaja on antanut ohjeet kuinka mittari, letkut ja mansetti puhdistetaan ja desinfioidaan. Jos mittari on ollut potilaskohtaisessa käytössä, desinfioi se potilasvaihdon yhteydessä.

Stetoskoopit, kumivasarat, taskulamput ym.

Pyyhi stetoskoopit, kumivasarat, mittanauhat, taskulamput ym. kauttaaltaan välittömästi käytön jälkeen niille sopivalla desinfektioaineella.

Kuumemittarit

Kuumemittarin kertakäyttöinen suojus on aina potilaskohtainen. Pyyhi mittari käytön jälkeen desinfektioaineella.

Lääkekaapit, jääkaapit

Puhdista lääke- ja jääkaapit säännöllisin väliajoin yleispuhdistusaineella.

Hoito- ja tarvikekärryt

Puhdista kuukausittain pohjia myöden yleispuhdistusaineella. Desinfioi kosketus- ja tasopinnat jokaisen käytön jälkeen desinfektioaineella. Pidä täyttömäärät vähäisinä, jotta tuotekierto on nopeaa ja pintatasot pysyvät tyhjinä.

Lelujen puhdistus

Katso erillinen Lelujen puhdistus -ohje.

Potilastyössä käytettävät tabletit ja älypuhelimet

Huomioi näiden laitteiden hankinnassa laitteen kesto kosteapyyhinnälle sekä käytössä oleville desinfektioaineille. Valmistajan tulee ohjeistaa nämä asiat sairaalakäyttöön toimitettavissa laitteissa.

Voit välttää laitteen kontaminoitumista hyvällä käsihygienialla. Ennen laitteen käyttöä desinfioi kädet ja hiero kuiviksi asti. Ohjaa myös potilasta käsien desinfektiossa. Erityisesti, jos laite kulkee useammalla potilaalla päivän aikana, ohjaa jokainen potilas desinfioimaan kädet ennen laitteen antamista. Vältä laitteen laskemista potilasvyöhykkeen pinnoille.

Pyyhi laite päivän päätteeksi tai tarvittaessa useammin. Puhdistamiseen riittää useimmiten yleispuhdistusainepyyhintä. Mikäli olet käyttänyt laitetta varotoimihuoneessa, pyyhi laite desinfektiopyyhkeellä huoneesta poistuessa. Myös potilaan eritteillä kontaminoitunut laite tulee puhdistaa desinfektioaineella. Laitteen voi myös desinfioida uv-valolaitteessa yleispuhdistusainepyyhinnän jälkeen. Varmista puhdistusmenetelmän soveltuvuus laitteen valmistajalta.