Ilmavarotoimet

Päivitetty 19.8.2020

Ilmavarotoimien tarkoitus on katkaista ilmatartuntatie sairauksissa, jotka tarttuvat ilmassa kauan ja kauas leijailevien pienten hiukkasten välityksellä. Näitä hiukkasia erittyy ilmaan erityisesti potilaan yskiessä, aivastaessa tai hengitysteihin kohdistuvissa toimenpiteissä.

Olennaisimmat asiat ilmavarotoimissa

  • käytä FFP3-luokan hengityksensuojainta
  • hoida potilasta sulkutilallisessa alipaineistetussa eristyshuoneessa.

Huoneen valinta

Sijoita potilas yhden hengen sulkutilalliseen alipaineistettuun eristyshuoneeseen, jossa on oma WC ja pesutilat.

Varaa huoneen ulkopuolelle hoidossa käytettävät suojaimet ja suojainten käyttöohje. Varaa huoneeseen potilaskohtaiset tutkimus- ja hoitovälineet

Suojainten käyttö

Pue FFP2 tai FFP3-luokan hengityksensuojain ennen eristyshuoneeseen menemistä ja riisu se huoneen ulkopuolella

Käytä suojakäsineitä, suojatakkia tai -esiliinaa sekä silmäsuojusta tai visiiriä kuten tavanomaisissa varotoimissa

Yskimishygienia

Opeta potilasta yskimään ja aivastamaan kertakäyttöiseen nenäliinaan. Ohjaa häntä pesemään kädet ja käyttämään käsihuuhdetta.

Käsihygienia

Kuten tavanomaisissa varotoimissa

Tiedottaminen ja potilaan ohjaus

Kerro potilaalle ilmaeristyksestä ja sen tarkoituksesta.

Laita huoneen oveen ilmavarotoimikyltti.

Tiedota ilmavarotoimista muita hoitoon osallistuvia sekä jatkohoitopaikkaa.

Vierailut tehdään henkilökunnan valvonnassa ja vierailijat käyttävät hengityksensuojainta.

Aseptiset työtavat

Kuten tavanomaisissa varotoimissa

Veritartunnan ehkäisy

Kuten tavanomaisissa varotoimissa

Ruokailu ja ruokailuvälineet

Kuten tavanomaisissa varotoimissa, katso ohje Infektioiden torjunta vuodeosastolla

Potilaan kuljettaminen

Vältä potilaan kuljettamista. Jos potilaan täytyy poistua eristyshuoneesta, laita hänelle kirurginen suu-nenäsuojus, mikäli hän pystyy sitä käyttämään.

Kuljettaja käyttää FFP2- tai FFP3-luokan hengityksen suojainta.

Katso ohje Potilaan kuljettaminen

Hoito- ja tutkimusvälineiden huolto Kuten tavanomaisissa varotoimissa, katso ohje Välineiden huolto osastolla
Siivous

Varaa tarvittavat välineet kerralla mukaan mennessäsi eristyshuoneeseen

Tarkemmat ohjeet löydät eristyssiivoustaulukosta
Likapyykki, jätteet ja eritteet Ohjeet löydät eristyssiivoustaulukosta
Vainajan laittaminen Kuten tavanomaisissa varotoimissa, katso Infektioiden torjunta vuodeosastolla